We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
Lịch biểu tượng

Lịch

Google
6.0.34-248082108-release for Android

Mô tả của Lịch

Tải ứng dụng Lịch Google chính thức dành cho máy tính bảng và điện thoại Android để tiết kiệm thời gian và tận dụng thời gian hiệu quả nhất mỗi ngày.
• Các cách khác nhau để xem lịch - Chuyển đổi nhanh giữa các chế độ xem ngày, tuần và tháng.
• Sự kiện từ Gmail - Các mục đặt chỗ cho chuyến bay, khách sạn, buổi hòa nhạc, nhà hàng, v.v. được tự động thêm vào lịch của bạn.
• Việc cần làm - Sử dụng Lời nhắc để tạo và xem việc cần làm cùng với sự kiện của bạn.
• Mục tiêu - Thêm mục tiêu cá nhân—như “chạy 3 lần một tuần”—và Lịch sẽ tự động sắp xếp thời gian cho mục tiêu đó.
• Tất cả lịch của bạn ở cùng một nơi - Lịch Google tương thích với tất cả các lịch trên điện thoại của bạn, kể cả Exchange.
Hiển thị nhiều hơn

Lịch 6.0.34-248082108-release Cập nhật

2019-05-17
• Tự động đề xuất phòng - Khi bạn tạo hoặc chỉnh sửa một sự kiện, Lịch sẽ đề xuất phòng họp phù hợp cho khách của bạn dựa theo nhu cầu về kích thước và vị trí (chỉ dành cho một số người dùng đã đăng nhập bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học).

Additional Information

Advertisement
Phiên bản trước
 • V6.0.34-248082108-release 20.0 MB APK

  Lịch

  2019-05-17

  Lịch 6.0.34-248082108-release (2016195441)

  Cập nhật vào: 2019-05-17

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 38918a453d07199354f8b19af05ec6562ced5788 Lịch 6.0.34-248082108-release(2016195441) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 880f7a489a717661a9c04941f09361e2d4abd62e

  Dung lượng tệp: 20.0 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V6.0.32-245911192-release 20.0 MB APK

  Lịch

  2019-05-07

  Lịch 6.0.32-245911192-release (2016184089)

  Cập nhật vào: 2019-05-07

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 38918a453d07199354f8b19af05ec6562ced5788 Lịch 6.0.32-245911192-release(2016184089) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 00e65959c540c54bb8e2caeb7866af271c23a8db

  Dung lượng tệp: 20.0 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V6.0.30-242657554-release 20.7 MB APK

  Lịch

  2019-04-18

  Lịch 6.0.30-242657554-release (2016172014)

  Cập nhật vào: 2019-04-18

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 38918a453d07199354f8b19af05ec6562ced5788 Lịch 6.0.30-242657554-release(2016172014) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 0ecfdebc31f52786f0adb5f6b80fdcc8cd05083e

  Dung lượng tệp: 20.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V6.0.28-241710895-release 20.7 MB APK

  Lịch

  2019-04-08

  Lịch 6.0.28-241710895-release (2016161514)

  Cập nhật vào: 2019-04-08

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 38918a453d07199354f8b19af05ec6562ced5788 Lịch 6.0.28-241710895-release(2016161514) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: f2bc6f98304584eea60ce49dfb92ededf532b84a

  Dung lượng tệp: 20.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V6.0.26-238239064-release 19.9 MB APK

  Lịch

  2019-03-21

  Lịch 6.0.26-238239064-release (2016150402)

  Cập nhật vào: 2019-03-21

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 38918a453d07199354f8b19af05ec6562ced5788 Lịch 6.0.26-238239064-release(2016150402) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 0f4dcbb68f90359022440431629cf4af398be1ee

  Dung lượng tệp: 19.9 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V6.0.22-234118388-release 19.3 MB APK

  Lịch

  2019-02-27

  Lịch 6.0.22-234118388-release (2016124005)

  Cập nhật vào: 2019-02-27

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 38918a453d07199354f8b19af05ec6562ced5788 Lịch 6.0.22-234118388-release(2016124005) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 9bd736a7e387990d090b1213763bb6d59c6302d6

  Dung lượng tệp: 19.3 MB

  Có gì mới:

  Tải về

Tương tự với Lịch
Xem thêm từ Google LLC
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Ứng dụng phổ biến trong 24 giờ trước
Tải về
ứng dụng APKPure