We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
Google Drive biểu tượng

Google Drive

2.20.421.05.44 for Android

Mô tả của Google Drive

Google Drive là nơi an toàn để sao lưu và truy cập tất cả các tệp của bạn từ mọi thiết bị. Bạn có thể dễ dàng mời người khác xem, chỉnh sửa hoặc để lại nhận xét trên mọi tệp hoặc thư mục.

Với Drive, bạn có thể:

• Lưu trữ an toàn và truy cập các tệp ở mọi nơi
• Truy cập nhanh vào các tệp gần đây và các tệp quan trọng
• Tìm tệp theo tên và nội dung
• Chia sẻ và thiết lập các quyền cho tệp và thư mục
• Xem nội dung mọi lúc, mọi nơi khi không có mạng
• Nhận thông báo về hoạt động quan trọng trên tệp
• Dùng máy ảnh trên thiết bị để quét tài liệu giấy

Tìm hiểu thêm về chính sách cập nhật Google Apps tại địa chỉ: https://support.google.com/a/answer/6288871

Tài khoản Google nhận được 15GB dung lượng lưu trữ miễn phí, dùng chung trên các dịch vụ Google Drive, Gmail và Google Photos. Để tăng dung lượng lưu trữ, bạn có thể nâng cấp lên một gói đăng ký trả tiền dưới dạng mua hàng trong ứng dụng. Gói đăng ký có giá từ $1,99/tháng cho 100 GB tại Mỹ, và có thể thay đổi tùy theo khu vực.

Chính sách quyền riêng tư của Google: https://www.google.com/intl/vi_VN/policies/privacy
Điều khoản dịch vụ của Google Drive: https://www.google.com/intl/vi/drive/terms-of-service/
Hiển thị nhiều hơn

Additional Information

Advertisement
Phiên bản trước
 • V2.20.421.05.44 31.7 MB APK

  Google Drive

  2020-10-23

  Google Drive 2.20.421.05.44 (204210544)

  Cập nhật vào: 2020-10-23

  Uploaded by: Hazem Jebreen

  Yêu cầu Android: Android 6.0+ (M, API 23)

  Chữ ký: 38918a453d07199354f8b19af05ec6562ced5788 Google Drive 2.20.421.05.44(204210544) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: arm64-v8a

  Tệp SHA1: 79aef41b9e10ca15b855064097d3ed38fae655bb

  Dung lượng tệp: 31.7 MB

  Tải về

 • V2.20.421.05.30 34.4 MB APK

  Google Drive

  2020-10-27

  Google Drive 2.20.421.05.30 (204210530)

  Cập nhật vào: 2020-10-27

  Uploaded by: Simoi Fon

  Yêu cầu Android: Android 6.0+ (M, API 23)

  Chữ ký: 38918a453d07199354f8b19af05ec6562ced5788 Google Drive 2.20.421.05.30(204210530) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 4a288b83701891167d7448982dfa2f23eb03bb0b

  Dung lượng tệp: 34.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.20.421.04.30 34.4 MB APK

  Google Drive

  2020-10-20

  Google Drive 2.20.421.04.30 (204210430)

  Cập nhật vào: 2020-10-20

  Uploaded by: Phi Phi

  Yêu cầu Android: Android 6.0+ (M, API 23)

  Chữ ký: 38918a453d07199354f8b19af05ec6562ced5788 Google Drive 2.20.421.04.30(204210430) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: b3cc16ab0441f867eaba684e852a594f0f2a0281

  Dung lượng tệp: 34.4 MB

  Tải về

 • V2.20.381.05.44 30.9 MB APK

  Google Drive

  2020-10-06

  Google Drive 2.20.381.05.44 (203810544)

  Cập nhật vào: 2020-10-06

  Uploaded by: Phi Phi

  Yêu cầu Android: Android 6.0+ (M, API 23)

  Chữ ký: 38918a453d07199354f8b19af05ec6562ced5788 Google Drive 2.20.381.05.44(203810544) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: arm64-v8a

  Tệp SHA1: 4b755c6890f141ac0d969a33af0b7c922cf178f1

  Dung lượng tệp: 30.9 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.20.381.05.30 33.6 MB APK

  Google Drive

  2020-10-06

  Google Drive 2.20.381.05.30 (203810530)

  Cập nhật vào: 2020-10-06

  Uploaded by: Simoi Fon

  Yêu cầu Android: Android 6.0+ (M, API 23)

  Chữ ký: 38918a453d07199354f8b19af05ec6562ced5788 Google Drive 2.20.381.05.30(203810530) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 04e2bb1576b68d7224f1baca17e26e2a98ff3eb1

  Dung lượng tệp: 33.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.20.341.02.44 30.4 MB APK

  Google Drive

  2020-09-23

  Google Drive 2.20.341.02.44 (203410244)

  Cập nhật vào: 2020-09-23

  Uploaded by: Simoi Fon

  Yêu cầu Android: Android 6.0+ (M, API 23)

  Chữ ký: 38918a453d07199354f8b19af05ec6562ced5788 Google Drive 2.20.341.02.44(203410244) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: arm64-v8a

  Tệp SHA1: 412ed625d3e72d9242609f46971daa65ed18b1f9

  Dung lượng tệp: 30.4 MB

  Tải về

Tương tự với Google Drive
Xem thêm từ Google LLC
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Ứng dụng phổ biến trong 24 giờ trước
Tải về
ứng dụng APKPure