Tamil Crossword Game icon

Tamil Crossword Game APK

The description of Tamil Crossword Game

தமிழ் ஆர்வலர்களுக்கும், தமிழ் மொழியினை கற்றுக்கொள்ள விரும்புவர்களுக்கும், தமிழ் வார்த்தைகளோடு விளையாட ஆசைப்படுபவர்களுக்குமான அப்ளிகேசன்
தமிழ் குறுக்கெழுத்துப்போட்டி.
தமிழ் வார்த்தைகளை கண்டுபிடிக்க இரண்டு படங்கள் கொடுக்கப்ட்டிருக்கும். இரண்டு படங்களில் இருந்து இரு வார்த்தைகளை கண்டுபிடிக்க வேண்டும்.
வார்த்தைப்புதிர் விளையாட்டில் மூன்று நிலைகள் உள்ளது.
முதல் நிலை - 3*3
இரண்டாம் நிலை - 3*4
மூன்றாம் நிலை - 4*4
ஒவ்வொரு நிலைகளிலும், 4 பிரிவுகளில் குறுக்கெழுத்துப் போட்டி விளையாட்டு உள்ளது.
தமிழோடு உறவாடி வார்த்தைகளை கண்டுபிடிப்பது மிகவும் விருவிருப்பான தமிழ்ச்சுவை பொங்க விளையாடலாம்.
கற்பனைத்திறனை அதிகரிக்க குறுக்கெழுத்துப்போட்டி விளையாட்டு இன்றியமையாததாக அமையும்.
நினைவாற்றலை அதிகரிக்கவும், தமிழ் குறுக்கெழுத்துப் போட்டி விளையாட்டு உங்களுக்கு உதவும்.
சிறந்த தமிழ் வார்த்தை விளையாட்டுகளில் தமிழ் குறுக்கெழுத்துப்போட்டியும் ஒன்று.
வார்த்தைப்புதிர் விளையாட்டுகளில் மிக எளிமையாக விளையாடக்கூடிய அப்ளிகேசன் தமிழ் குறுக்கெழுத்துப்போட்டி.
தமிழ் குறுக்கெழுத்துப்போட்டி உங்களின் தமிழ் ஆர்வத்தை பூர்த்தி செய்யும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

The Tamil Crossword Puzzle Game. This Tamil crossword puzzle games can be played on different categories and also can played by different age of peoples. Tamil crossword puzzle it has been provided in an easy and more users friendly to use it this Tamil crossword app. It's easy and simple way to play. Enter the letters that matches the picture and move on to the next puzzle.

This Tamil Crossword puzzle app has been a big entertainer and giving good knowledge on the Tamil crossword puzzle for kids and the adults. In this Tamil crossword puzzle app it has been segregated in to a different stage, where on each stage the Tamil crossword app provides the score. This Tamil puzzle app in crossword was provided and can be played in offline mode internet connection not required for the Tamil crossword puzzle game.

Crossword Puzzle app in Tamil has been focused to find the correct letter word that matches the displayed pictures. This crossword puzzle app in Tamil has the feature of help hints to know the correct word of the picture where user can view it and also this crossword puzzle app the user can view the pictures by zooming on it by a single click over the image.

This app Tamil crossword puzzle game is a free crossword puzzle app of Tamil and it also has a facility to highlight the word if the word in the Tamil crossword puzzle game letters went wrongly and does not match with the Tamil puzzle game picture and image. The crossword puzzle app in Tamil has the facility to mute and un-mute the sounds. This Tamil crossword puzzle app UI has been design on more appealing look with the grabbing a coin as a points and moving on to next stages of the crossword puzzle.
In this Tamil crossword puzzle app has the different methods to find the words while playing on different levels. This crossword puzzle game in Tamil will unlock the levels automatically while the score reaches the expected mark.

Exercise your brain with this Tamil Puzzle crossword game app. It makes sure you don't forget Tamil words and helps you to improve your Tamil vocabulary by using this Tamil crossword puzzle game app.
Show More

What's new

2017-12-25
******2.2*****
1.Minor Bugs Fixed
Tamil Crossword Game APK Version History
Request Tamil Crossword Game UpdateRequest Update
Tamil Crossword Game 2.2 for Android 4.0+ APK Download

Version: 2.2 (13) for Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

Update on: 2017-12-25

Signature: 8876b4bb3304bd054e59423d2bc3d7627f5d2984 Tamil Crossword Game 2.2(13) apk safe verified

APK File SHA1: 59a593f4d2673e0ea34c686635e3597d7d67f77a

What's new: ******2.2***** 1.Minor Bugs Fixed

Download APK(8.3 MB)

Tamil Crossword Game 2.1 for Android 4.0+ APK Download

Version: 2.1 (12) for Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

Update on: 2017-09-19

Signature: 8876b4bb3304bd054e59423d2bc3d7627f5d2984 Tamil Crossword Game 2.1(12) apk safe verified

APK File SHA1: 569e6d970c0c561cea84805419bf212afb0a29f4

Download APK(8.2 MB)

Tamil Crossword Game 2.0 for Android 4.0+ APK Download

Version: 2.0 (11) for Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

Update on: 2017-08-08

Signature: 8876b4bb3304bd054e59423d2bc3d7627f5d2984 Tamil Crossword Game 2.0(11) apk safe verified

APK File SHA1: c6de2481008c6eb01ea64e34bfa7867ecc394aa4

What's new: ****2.0****** 1. New Game Data Downloading Added.2. Minor Bugs Fixed

Download APK(9.7 MB)

Tamil Crossword Game 1.9 for Android 4.0+ APK Download

Version: 1.9 (10) for Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

Update on: 2017-04-15

Signature: 8876b4bb3304bd054e59423d2bc3d7627f5d2984 Tamil Crossword Game 1.9(10) apk safe verified

APK File SHA1: 7638f616a1f19a2e9941bea65622384093ba9905

Download APK(9.2 MB)

Tamil Crossword Game 1.8 for Android 4.0+ APK Download

Version: 1.8 (9) for Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

Update on: 2017-04-05

Signature: 8876b4bb3304bd054e59423d2bc3d7627f5d2984 Tamil Crossword Game 1.8(9) apk safe verified

APK File SHA1: a948d641e07c4510c6947376f0c1b3c1781fe737

Download APK(9.1 MB)

Tamil Crossword Game 1.7 for Android 4.0+ APK Download

Version: 1.7 (8) for Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

Update on: 2017-04-03

Signature: 8876b4bb3304bd054e59423d2bc3d7627f5d2984 Tamil Crossword Game 1.7(8) apk safe verified

APK File SHA1: 9c3b08036c699505d920e058379eb93189ac126e

Download APK(9.1 MB)

Tamil Crossword Game 1.6 for Android 4.0+ APK Download

Version: 1.6 (7) for Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

Update on: 2017-03-14

Signature: 8876b4bb3304bd054e59423d2bc3d7627f5d2984 Tamil Crossword Game 1.6(7) apk safe verified

APK File SHA1: 904c18a6f7574cd96c9d4f9d1dbd258488b9f0ed

Download APK(12.1 MB)

Tamil Crossword Game 1.5 for Android 4.0+ APK Download

Version: 1.5 (6) for Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

Update on: 2017-02-23

Signature: 8876b4bb3304bd054e59423d2bc3d7627f5d2984 Tamil Crossword Game 1.5(6) apk safe verified

APK File SHA1: 8d858fdf0e931725f62ce8580c0506d562d1471a

Download APK(12.1 MB)

Tamil Crossword Game 1.4 for Android 4.0+ APK Download

Version: 1.4 (5) for Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

Update on: 2017-02-11

Signature: 8876b4bb3304bd054e59423d2bc3d7627f5d2984 Tamil Crossword Game 1.4(5) apk safe verified

APK File SHA1: 45c457fe9e1d3a6a9d991ecc3d42ac03c75bc8a2

Download APK(12.1 MB)

Tamil Crossword Game 1.3 for Android 4.0+ APK Download

Version: 1.3 (4) for Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

Update on: 2017-02-10

Signature: 8876b4bb3304bd054e59423d2bc3d7627f5d2984 Tamil Crossword Game 1.3(4) apk safe verified

APK File SHA1: fa11ba65d91f8c542efbc5cbfafae465982b2016

Download APK(12.1 MB)

Show More
Comment Loading...
Be the first to comment.
Popular Games In Last 24 Hours
Download
APKPure App