We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
Danh bạ biểu tượng

Danh bạ

3.36.2.343375056 for Android

Mô tả của Danh bạ

Sao lưu và đồng bộ hóa danh bạ trên tất cả thiết bị của bạn
• Sao lưu an toàn danh bạ trong Tài khoản Google của bạn sang đám mây
• Truy cập vào danh bạ trong Tài khoản Google của bạn từ mọi thiết bị

Luôn sắp xếp và cập nhật danh bạ
• Xem danh bạ của bạn theo tài khoản (ví dụ: công việc và cá nhân)
• Dễ dàng thêm người liên hệ và chỉnh sửa thông tin như số điện thoại, email và ảnh
• Nhận đề xuất để thêm người liên hệ mới, xóa người liên hệ trùng lặp và thực hiện các thao tác khác

Hiện tại, chỉ các thiết bị chạy Android Marshmallow trở lên mới hỗ trợ danh bạ
Hiển thị nhiều hơn

Danh bạ 3.36.2.343375056 Cập nhật

2020-11-20
• Giờ đây, bạn có thể dễ dàng xem thông tin chi tiết về việc làm hơn, với phần "Công ty" và "Chức vụ" hiển thị bên dưới tên của người liên hệ ở chế độ xem chi tiết

Additional Information

Advertisement
Phiên bản trước
 • V3.36.2.343375056 11.2 MB APK

  Danh bạ

  2020-11-20

  Danh bạ 3.36.2.343375056 (2505226)

  Cập nhật vào: 2020-11-20

  Uploaded by: Spartak Shanshiashvili

  Yêu cầu Android: Android 6.0+ (M, API 23)

  Chữ ký: ee3e2b5d95365c5a1ccc2d8dfe48d94eb33b3ebe Danh bạ 3.36.2.343375056(2505226) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 400cf49a924f7c9f1461dcad30f655ce896377f2

  Dung lượng tệp: 11.2 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V3.35.2.339480415 11.1 MB APK

  Danh bạ

  2020-11-10

  Danh bạ 3.35.2.339480415 (2497276)

  Cập nhật vào: 2020-11-10

  Uploaded by: Mohit Choudhary

  Yêu cầu Android: Android 6.0+ (M, API 23)

  Chữ ký: ee3e2b5d95365c5a1ccc2d8dfe48d94eb33b3ebe Danh bạ 3.35.2.339480415(2497276) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 924dd30c3c2c7bed2ff107661106dc8135990363

  Dung lượng tệp: 11.1 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V3.34.3.338741632 11.0 MB APK

  Danh bạ

  2020-10-27

  Danh bạ 3.34.3.338741632 (2489416)

  Cập nhật vào: 2020-10-27

  Uploaded by: Spartak Shanshiashvili

  Yêu cầu Android: Android 6.0+ (M, API 23)

  Chữ ký: ee3e2b5d95365c5a1ccc2d8dfe48d94eb33b3ebe Danh bạ 3.34.3.338741632(2489416) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 4176da696b0f0e1360b84db2a54c4d2cb45fbbed

  Dung lượng tệp: 11.0 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V3.34.2.337338973 11.0 MB APK

  Danh bạ

  2020-10-24

  Danh bạ 3.34.2.337338973 (2489386)

  Cập nhật vào: 2020-10-24

  Uploaded by: Nacho Rodriguez Alvarez

  Yêu cầu Android: Android 6.0+ (M, API 23)

  Chữ ký: ee3e2b5d95365c5a1ccc2d8dfe48d94eb33b3ebe Danh bạ 3.34.2.337338973(2489386) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: ebcec6181fcab3d8b02d887c1eed06a45f8318d2

  Dung lượng tệp: 11.0 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V3.33.2.335052592 10.9 MB APK

  Danh bạ

  2020-10-09

  Danh bạ 3.33.2.335052592 (2481436)

  Cập nhật vào: 2020-10-09

  Uploaded by: Mohit Choudhary

  Yêu cầu Android: Android 6.0+ (M, API 23)

  Chữ ký: ee3e2b5d95365c5a1ccc2d8dfe48d94eb33b3ebe Danh bạ 3.33.2.335052592(2481436) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 5544718b9eed8167af4806a79b0788b89f0e0f00

  Dung lượng tệp: 10.9 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V3.32.2.332044016 10.8 MB APK

  Danh bạ

  2020-09-24

  Danh bạ 3.32.2.332044016 (2473186)

  Cập nhật vào: 2020-09-24

  Uploaded by: Nacho Rodriguez Alvarez

  Yêu cầu Android: Android 6.0+ (M, API 23)

  Chữ ký: ee3e2b5d95365c5a1ccc2d8dfe48d94eb33b3ebe Danh bạ 3.32.2.332044016(2473186) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: e115a472a93877d5518f9b8af3e692a8f0e7f280

  Dung lượng tệp: 10.8 MB

  Có gì mới:

  Tải về

Tương tự với Danh bạ
Xem thêm từ Google LLC
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Ứng dụng phổ biến trong 24 giờ trước
Tải về
ứng dụng APKPure