เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ บนเว็บไซต์นี้ เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณ
การคลิกลิงก์ใด ๆ ในหน้านี้แสดงว่าคุณยินยอมในส่วนของ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้ ของเรา
เวอร์ชันก่อนหน้า
 • V1.3.1 8.8 MB APK

  Gab

  2017-08-16

  Gab 1.3.1 (25)

  อัปเดตเมื่อ: 2017-08-16

  อัปโหลดโดย: نوردين سياري

  ต้องใช้ Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  ลายเซ็น: b3868127bcda5756033b73eddd5b4db2657096d6 Gab 1.3.1(25) ความปลอดภัยที่ถูกตรวจสอบ

  DPI ของหน้าจอ: 120-640dpi

  สถาปัตยกรรม: universal

  ฆ่าไฟล์1: a699f33d43d19f1941585b19d91d1fcd9f8e7def

  ขนาดไฟล์: 8.8 MB

  มีอะไรใหม่:

  ดาวน์โหลด

 • V1.3 8.8 MB APK

  Gab

  2017-08-14

  Gab 1.3 (24)

  อัปเดตเมื่อ: 2017-08-14

  อัปโหลดโดย: ไกรสร เผือกกุญชร

  ต้องใช้ Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  ลายเซ็น: b3868127bcda5756033b73eddd5b4db2657096d6 Gab 1.3(24) ความปลอดภัยที่ถูกตรวจสอบ

  DPI ของหน้าจอ: 120-640dpi

  สถาปัตยกรรม: universal

  ฆ่าไฟล์1: 9148a1711d8e80bedca27710e109bc7d7a7c54f8

  ขนาดไฟล์: 8.8 MB

  มีอะไรใหม่:

  ดาวน์โหลด

 • V1.2.4 8.7 MB APK

  Gab

  2017-08-03

  Gab 1.2.4 (20)

  อัปเดตเมื่อ: 2017-08-03

  อัปโหลดโดย: ไกรสร เผือกกุญชร

  ต้องใช้ Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  ลายเซ็น: b3868127bcda5756033b73eddd5b4db2657096d6 Gab 1.2.4(20) ความปลอดภัยที่ถูกตรวจสอบ

  DPI ของหน้าจอ: 120-640dpi

  สถาปัตยกรรม: universal

  ฆ่าไฟล์1: 9fe7c3d29a739f5c985160b028dc56b64fbab34e

  ขนาดไฟล์: 8.7 MB

  มีอะไรใหม่:

  ดาวน์โหลด

 • V1.2.2 8.7 MB APK

  Gab

  2017-07-28

  Gab 1.2.2 (18)

  อัปเดตเมื่อ: 2017-07-28

  อัปโหลดโดย: ไกรสร เผือกกุญชร

  ต้องใช้ Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  ลายเซ็น: b3868127bcda5756033b73eddd5b4db2657096d6 Gab 1.2.2(18) ความปลอดภัยที่ถูกตรวจสอบ

  DPI ของหน้าจอ: 120-640dpi

  สถาปัตยกรรม: universal

  ฆ่าไฟล์1: d14c8b2f09c76887192fe8359d583084962236df

  ขนาดไฟล์: 8.7 MB

  มีอะไรใหม่:

  ดาวน์โหลด

 • V1.2.1 8.7 MB APK

  Gab

  2017-07-25

  Gab 1.2.1 (17)

  อัปเดตเมื่อ: 2017-07-25

  อัปโหลดโดย: نوردين سياري

  ต้องใช้ Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  ลายเซ็น: b3868127bcda5756033b73eddd5b4db2657096d6 Gab 1.2.1(17) ความปลอดภัยที่ถูกตรวจสอบ

  DPI ของหน้าจอ: 120-640dpi

  สถาปัตยกรรม: universal

  ฆ่าไฟล์1: dac706a69e25f857401fd9b55c43725a989a0a94

  ขนาดไฟล์: 8.7 MB

  มีอะไรใหม่:

  ดาวน์โหลด

 • V1.2 8.7 MB APK

  Gab

  2017-07-16

  Gab 1.2 (16)

  อัปเดตเมื่อ: 2017-07-16

  อัปโหลดโดย: نوردين سياري

  ต้องใช้ Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  ลายเซ็น: b3868127bcda5756033b73eddd5b4db2657096d6 Gab 1.2(16) ความปลอดภัยที่ถูกตรวจสอบ

  DPI ของหน้าจอ: 120-640dpi

  สถาปัตยกรรม: universal

  ฆ่าไฟล์1: 3c1d082befca7af61a2b693bb726d0436f984a89

  ขนาดไฟล์: 8.7 MB

  มีอะไรใหม่:

  ดาวน์โหลด

 • V1.1b 8.6 MB APK

  Gab

  2017-06-18

  Gab 1.1b (15)

  อัปเดตเมื่อ: 2017-06-18

  อัปโหลดโดย: نوردين سياري

  ต้องใช้ Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  ลายเซ็น: b3868127bcda5756033b73eddd5b4db2657096d6 Gab 1.1b(15) ความปลอดภัยที่ถูกตรวจสอบ

  DPI ของหน้าจอ: 120-640dpi

  สถาปัตยกรรม: universal

  ฆ่าไฟล์1: d71e25e533c86d8c399feb514616d676ab4181c2

  ขนาดไฟล์: 8.6 MB

  มีอะไรใหม่:

  ดาวน์โหลด

 • V1.1a 8.5 MB APK

  Gab

  2017-06-05

  Gab 1.1a (13)

  อัปเดตเมื่อ: 2017-06-05

  อัปโหลดโดย: Jennifer Newman

  ต้องใช้ Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  ลายเซ็น: b3868127bcda5756033b73eddd5b4db2657096d6 Gab 1.1a(13) ความปลอดภัยที่ถูกตรวจสอบ

  DPI ของหน้าจอ: 120-640dpi

  สถาปัตยกรรม: universal

  ฆ่าไฟล์1: ea969d4544b1d7504c102edd898046f31ea8b937

  ขนาดไฟล์: 8.5 MB

  มีอะไรใหม่:

  ดาวน์โหลด

 • V1.0.2 8.3 MB APK

  Gab

  2017-05-19

  Gab 1.0.2 (12)

  อัปเดตเมื่อ: 2017-05-19

  อัปโหลดโดย: Omar Iken

  ต้องใช้ Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  ลายเซ็น: b3868127bcda5756033b73eddd5b4db2657096d6 Gab 1.0.2(12) ความปลอดภัยที่ถูกตรวจสอบ

  DPI ของหน้าจอ: 120-640dpi

  สถาปัตยกรรม: universal

  ฆ่าไฟล์1: 7551113897611454aaff661a37c372ce44b90e33

  ขนาดไฟล์: 8.3 MB

  มีอะไรใหม่:

  ดาวน์โหลด

 • V1.0.1 8.3 MB APK

  Gab

  2017-05-06

  Gab 1.0.1 (11)

  อัปเดตเมื่อ: 2017-05-06

  อัปโหลดโดย: ไกรสร เผือกกุญชร

  ต้องใช้ Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  ลายเซ็น: b3868127bcda5756033b73eddd5b4db2657096d6 Gab 1.0.1(11) ความปลอดภัยที่ถูกตรวจสอบ

  DPI ของหน้าจอ: 120-640dpi

  สถาปัตยกรรม: universal

  ฆ่าไฟล์1: a207c4aa7a62fdf59a65a283f66b4c1f6c81b81a

  ขนาดไฟล์: 8.3 MB

  มีอะไรใหม่:

  ดาวน์โหลด

 • V1.0.0 8.3 MB APK

  Gab

  2017-05-02

  Gab 1.0.0 (10)

  อัปเดตเมื่อ: 2017-05-02

  อัปโหลดโดย: Omar Iken

  ต้องใช้ Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  ลายเซ็น: b3868127bcda5756033b73eddd5b4db2657096d6 Gab 1.0.0(10) ความปลอดภัยที่ถูกตรวจสอบ

  DPI ของหน้าจอ: 120-640dpi

  สถาปัตยกรรม: universal

  ฆ่าไฟล์1: 2e88e66d4968380fcaff2b74f19e932614cbda33

  ขนาดไฟล์: 8.3 MB

  มีอะไรใหม่:

  ดาวน์โหลด

 • VBETA 0.5 6.8 MB APK

  Gab

  2017-04-21

  Gab BETA 0.5 (6)

  อัปเดตเมื่อ: 2017-04-21

  อัปโหลดโดย: نوردين سياري

  ต้องใช้ Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  ลายเซ็น: b3868127bcda5756033b73eddd5b4db2657096d6 Gab BETA 0.5(6) ความปลอดภัยที่ถูกตรวจสอบ

  DPI ของหน้าจอ: 120-640dpi

  สถาปัตยกรรม: universal

  ฆ่าไฟล์1: 9a680cb215e78f87fce5b20cca579cc7ad91832d

  ขนาดไฟล์: 6.8 MB

  มีอะไรใหม่:

  ดาวน์โหลด

 • VBETA 0.2 3.8 MB APK

  Gab

  2017-02-16

  Gab BETA 0.2 (2)

  อัปเดตเมื่อ: 2017-02-16

  อัปโหลดโดย: Omar Iken

  ต้องใช้ Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  ลายเซ็น: b3868127bcda5756033b73eddd5b4db2657096d6 Gab BETA 0.2(2) ความปลอดภัยที่ถูกตรวจสอบ

  DPI ของหน้าจอ: 120-640dpi

  สถาปัตยกรรม: universal

  ฆ่าไฟล์1: 24e115b3578117548621b4502232ca2ebcb5bcf3

  ขนาดไฟล์: 3.8 MB

  มีอะไรใหม่:

  ดาวน์โหลด

กำลังโหลดความคิดเห็น...
เป็นความคิดเห็นแรก