We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
Phiên bản trước
 • V1.3.1 8.8 MB APK

  Gab

  2017-08-16

  Gab 1.3.1 (25)

  Cập nhật vào: 2017-08-16

  Được tải lên bởi: نوردين سياري

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: b3868127bcda5756033b73eddd5b4db2657096d6 Gab 1.3.1(25) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: universal

  Tệp SHA1: a699f33d43d19f1941585b19d91d1fcd9f8e7def

  Dung lượng tệp: 8.8 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.3 8.8 MB APK

  Gab

  2017-08-14

  Gab 1.3 (24)

  Cập nhật vào: 2017-08-14

  Được tải lên bởi: ไกรสร เผือกกุญชร

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: b3868127bcda5756033b73eddd5b4db2657096d6 Gab 1.3(24) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: universal

  Tệp SHA1: 9148a1711d8e80bedca27710e109bc7d7a7c54f8

  Dung lượng tệp: 8.8 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.2.4 8.7 MB APK

  Gab

  2017-08-03

  Gab 1.2.4 (20)

  Cập nhật vào: 2017-08-03

  Được tải lên bởi: ไกรสร เผือกกุญชร

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: b3868127bcda5756033b73eddd5b4db2657096d6 Gab 1.2.4(20) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: universal

  Tệp SHA1: 9fe7c3d29a739f5c985160b028dc56b64fbab34e

  Dung lượng tệp: 8.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.2.2 8.7 MB APK

  Gab

  2017-07-28

  Gab 1.2.2 (18)

  Cập nhật vào: 2017-07-28

  Được tải lên bởi: ไกรสร เผือกกุญชร

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: b3868127bcda5756033b73eddd5b4db2657096d6 Gab 1.2.2(18) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: universal

  Tệp SHA1: d14c8b2f09c76887192fe8359d583084962236df

  Dung lượng tệp: 8.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.2.1 8.7 MB APK

  Gab

  2017-07-25

  Gab 1.2.1 (17)

  Cập nhật vào: 2017-07-25

  Được tải lên bởi: نوردين سياري

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: b3868127bcda5756033b73eddd5b4db2657096d6 Gab 1.2.1(17) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: universal

  Tệp SHA1: dac706a69e25f857401fd9b55c43725a989a0a94

  Dung lượng tệp: 8.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.2 8.7 MB APK

  Gab

  2017-07-16

  Gab 1.2 (16)

  Cập nhật vào: 2017-07-16

  Được tải lên bởi: نوردين سياري

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: b3868127bcda5756033b73eddd5b4db2657096d6 Gab 1.2(16) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: universal

  Tệp SHA1: 3c1d082befca7af61a2b693bb726d0436f984a89

  Dung lượng tệp: 8.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.1b 8.6 MB APK

  Gab

  2017-06-18

  Gab 1.1b (15)

  Cập nhật vào: 2017-06-18

  Được tải lên bởi: نوردين سياري

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: b3868127bcda5756033b73eddd5b4db2657096d6 Gab 1.1b(15) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: universal

  Tệp SHA1: d71e25e533c86d8c399feb514616d676ab4181c2

  Dung lượng tệp: 8.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.1a 8.5 MB APK

  Gab

  2017-06-05

  Gab 1.1a (13)

  Cập nhật vào: 2017-06-05

  Được tải lên bởi: Jennifer Newman

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: b3868127bcda5756033b73eddd5b4db2657096d6 Gab 1.1a(13) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: universal

  Tệp SHA1: ea969d4544b1d7504c102edd898046f31ea8b937

  Dung lượng tệp: 8.5 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.2 8.3 MB APK

  Gab

  2017-05-19

  Gab 1.0.2 (12)

  Cập nhật vào: 2017-05-19

  Được tải lên bởi: Omar Iken

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: b3868127bcda5756033b73eddd5b4db2657096d6 Gab 1.0.2(12) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: universal

  Tệp SHA1: 7551113897611454aaff661a37c372ce44b90e33

  Dung lượng tệp: 8.3 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.1 8.3 MB APK

  Gab

  2017-05-06

  Gab 1.0.1 (11)

  Cập nhật vào: 2017-05-06

  Được tải lên bởi: ไกรสร เผือกกุญชร

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: b3868127bcda5756033b73eddd5b4db2657096d6 Gab 1.0.1(11) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: universal

  Tệp SHA1: a207c4aa7a62fdf59a65a283f66b4c1f6c81b81a

  Dung lượng tệp: 8.3 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.0 8.3 MB APK

  Gab

  2017-05-02

  Gab 1.0.0 (10)

  Cập nhật vào: 2017-05-02

  Được tải lên bởi: Omar Iken

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: b3868127bcda5756033b73eddd5b4db2657096d6 Gab 1.0.0(10) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: universal

  Tệp SHA1: 2e88e66d4968380fcaff2b74f19e932614cbda33

  Dung lượng tệp: 8.3 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • VBETA 0.5 6.8 MB APK

  Gab

  2017-04-21

  Gab BETA 0.5 (6)

  Cập nhật vào: 2017-04-21

  Được tải lên bởi: نوردين سياري

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: b3868127bcda5756033b73eddd5b4db2657096d6 Gab BETA 0.5(6) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: universal

  Tệp SHA1: 9a680cb215e78f87fce5b20cca579cc7ad91832d

  Dung lượng tệp: 6.8 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • VBETA 0.2 3.8 MB APK

  Gab

  2017-02-16

  Gab BETA 0.2 (2)

  Cập nhật vào: 2017-02-16

  Được tải lên bởi: Omar Iken

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: b3868127bcda5756033b73eddd5b4db2657096d6 Gab BETA 0.2(2) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: universal

  Tệp SHA1: 24e115b3578117548621b4502232ca2ebcb5bcf3

  Dung lượng tệp: 3.8 MB

  Có gì mới:

  Tải về

Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.