We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
Llond Ceg icon

2.0 by Galactig LLP


Sep 12, 2016

About Llond Ceg

English

Cymorth a chyngor i bobl ifanc.Help and peer advice for young people.

App ddwyieithog sy’n llawn cymorth a chyngor gan blant am bethau sy’n poeni pobl ifanc. O ddelio a straen gwaith cartref i rieni yn ysgaru, o secstio i hunan anafu , mae’r app yn taclo’r materion MAWR a bach sydd yn gwynebu plant. Yn cynnig awgrymiadau defnyddiol, clipiau llawn cyngor gan bobl ifanc yn son am brofiad personol a dolennau defnyddiol i gymorth arbennigol. Gan gynnwys clipiau animeiddiad fydd yn rhoi cyfle i CHI benderfynnu diweddglo i benbleth ein cymeriadau yn

“Be wnai?”. Clipiau fideo o wynebau cyfarwydd yn rhannu profiadau cyfrinachol o’r gusan gyntaf i fwlio a Doctoriaid ifanc yn son yn agored am bynciau tebyg i’r glasoed a iechyd.

Themau:

* Cyfryngau Cymdeithasol – bwlio ar y we, secstio, cadw’n saff ar y we

* Fy Ngorff - Glasoed

* Teulu – Gwahanu, ysgariad, Teulu cymysg, brodyr a chwiorydd

* Lles – straen, pwysau, gorbryder, hunan anafu, iechyd meddwl

* Perthnasau – Ffrindiau, torri calon, Cusan gyntaf, Perthnasau, Atal Genhedlu

* Hunan Ddelwedd – Hunan hyder, hynan werth, delwedd

* Iechyd – diet cytbwys, bwyd, cadw’n heini, anorecsia, ysmygu, alcohol

* Anhawsterau Bywyd – pwysau gyfoedion, profedigaeth, anabledd, dyslecsia, bwlio

Mae’r App yn cyd-fynd a gyfres Llond Ceg , rhaglenni ffeithiol i blant ar S4C caiff ei gyflwyno gan Aled Haydn Jones o Surgery Radio 1, Kizzy Crawford a Geraint Hardy.

www.s4c.cymru/llondceg

ADNODD ADDYSG GWYCH i ATHRAWON, RHIENI, PLANT a PHOBL IFANC.

Mewn phartneriaeth a Childline, NSPCC a Comisiynydd Plant Cymru. Cynhyrchiad Green Bay Media i S4C / Cynhyrchwyd gan Llinos Griffin-Williams / Seicotherapydd Ymgynghorol Dr Aaron Balick

A FREE bilingual Advice App crammed full of help and peer advice about all the things that really matter to young people. From dealing with homework stress to parents getting divorced, sexting to self-harm the app tackles all the BIG and small issues that children are faced with today. Offering lots of useful tips, video clips full of help and advice from young people talking about their own experiences and links to specialist support. Also including animation clips giving YOU the option to make the decision about our characters dilemma in “What should I do?”. Video clips of familiar faces sharing their secret experiences from first kisses to bullying and young Doctors speaking openly about issues such as puberty and health.

Themes:

* Social Media - Cyber Bullying, sexting, online safety

* My Body – Puberty

* Family – Separation, Divorce, blended families, Siblings

* Well-being – Stress, pressure, anxiety, depression, self-harm, mental health

* Relationships – Friendships, Broken hearts, First Kisses, Relationships, Contraception

* Self-Image – Self Confidence, self-worth, image

* Health – Exercise, Balanced diets/food, anorexia, smoking, alcohol

* Life Challenges – peer pressure, loss, disability, dyslexia, bullying

The App accompanies the S4C Children’s Factual series ‘Llond Ceg’ presented by Radio 1’s Surgery presenter Aled Haydn Jones, co-presented by Kizzy Crawford and Geraint Hardy.

www.s4c.cymru/llondceg

EXCELLENT EDUCATIONAL RECOURCE for TEACHERS, PARENTS , CHILDREN and YOUNG PEOPLE.

Created in partnership with Childline , NSPCC and the Children’s Commissioner for Wales. A Green Bay Production for S4C / Produced by Llinos Griffin-Williams / Consultant Psychotherapist Dr Aaron Balick

What's New in the Latest Version 2.0

Last updated on Sep 12, 2016

Diweddaraid i gyd fynd â chyfres newydd o Llond Ceg gyda 8 o bynciau newydd, fideos a dramâu wedi eu hanimeiddio!

Updated for the new series of Llond Ceg with 8 new topics, videos and animated dramas!

Translation Loading...

Additional APP Information

Latest Version

Request Llond Ceg Update 2.0

Uploaded by

Nicoleta Dinu

Requires Android

Android 2.3.4+

Show More

Llond Ceg Screenshots

Comment Loading...
Languages
Subscribe to APKPure
Be the first to get access to the early release, news, and guides of the best Android games and apps.
No thanks
Sign Up
Subscribed Successfully!
You're now subscribed to APKPure.
Subscribe to APKPure
Be the first to get access to the early release, news, and guides of the best Android games and apps.
No thanks
Sign Up
Success!
You're now subscribed to our newsletter.