ArmHang icon

ArmHang APK

The description of ArmHang

ArmHang-ը հիմնված է դասական «Hangman» խաղի վրա: Խաղում անհրաժեշտ է կռահել նշված բաժինների բառերը: Խաղում դուք ունեք ընդամենը 6 սխալի հնարավորություն:

★ Ամբողջովին անվճար
★ Նոր բաժիններ բացելու հնարավորություն
★ Բաժինների ընտրության հնարավորություն
★ Ավելի քան 1200 բառ
★ Ավելի քան 30 բաժին
★ Աշխատում է բոլոր Անդրոիդ սարքերի վրա

Խնդրում ենք ուղարկեք ձեր դիտողություններն ու առաջարկությունները, ինչպես նաև չմոռանաք գնահատել :)

ArmHang is a word guessing game based on the classic "Hangman" game. The player guesses letters in order to uncover the hidden word from selected category. But be careful, you only have 6 guesses before you're hanged!
★ Completely free.
★ Pas levels and and open new categories.
★ Possible to choose word categories.
★ More than 1,200 words
★ More than 30 Categories
★ Compatible on all Android devices.

Please feel free to send us your comments.
Please rate us good
Show More

What's new

2017-01-09
* Շտկվել են որոշ սշալներ
ArmHang APK Version History
Request ArmHang UpdateRequest Update
ArmHang 2.3 for Android 2.3.4+ APK Download

Version: 2.3 (24) for Android 2.3.4+ (Gingerbread MR1, API 10)

Update on: 2017-01-09

Signature: b5cdda51a96a792f52f77deabc038b3d4c82ef2e ArmHang 2.3(24) apk safe verified

APK File SHA1: 1fbe0f51d6395ef87c732e3e87c78ceec53497e9

What's new: * Շտկվել են որոշ սշալներ

Download APK(7.4 MB)

ArmHang 2.2 for Android 2.3.4+ APK Download

Version: 2.2 (23) for Android 2.3.4+ (Gingerbread MR1, API 10)

Update on: 2016-11-30

Signature: b5cdda51a96a792f52f77deabc038b3d4c82ef2e ArmHang 2.2(23) apk safe verified

APK File SHA1: bc0b648744cee1dfa3be7e5776a80c5ee0487815

What's new: * 2 նոր բաժիններ - Քարեր և մետաղներ- Զինա More...

Download APK(7.4 MB)

ArmHang 2.1 for Android 2.3.4+ APK Download

Version: 2.1 (22) for Android 2.3.4+ (Gingerbread MR1, API 10)

Update on: 2016-11-04

Signature: b5cdda51a96a792f52f77deabc038b3d4c82ef2e ArmHang 2.1(22) apk safe verified

APK File SHA1: 80db32420f087eb3d1acc02e272df0607bb09a32

What's new: *Bug fixes

Download APK(7.4 MB)

ArmHang 2.0 for Android 2.3.4+ APK Download

Version: 2.0 (21) for Android 2.3.4+ (Gingerbread MR1, API 10)

Update on: 2016-10-15

Signature: b5cdda51a96a792f52f77deabc038b3d4c82ef2e ArmHang 2.0(21) apk safe verified

APK File SHA1: 76a5a1a21cc7478790bbda2b16e25bb689f4dbc8

What's new: * Ավելացել են ևս երկու լեզուներ (աուսեր More...

Download APK(7.5 MB)

ArmHang 1.18 for Android 2.3.4+ APK Download

Version: 1.18 (20) for Android 2.3.4+ (Gingerbread MR1, API 10)

Update on: 2016-09-09

Signature: b5cdda51a96a792f52f77deabc038b3d4c82ef2e ArmHang 1.18(20) apk safe verified

APK File SHA1: e07bbf72c4c391ca25cdd3b410d95dfeecdf9a81

What's new: * Վերացվել են սխալները * Սեղմեք կախաղան More...

Download APK(7.3 MB)

ArmHang 1.17 for Android 2.3.4+ APK Download

Version: 1.17 (19) for Android 2.3.4+ (Gingerbread MR1, API 10)

Update on: 2016-09-02

Signature: b5cdda51a96a792f52f77deabc038b3d4c82ef2e ArmHang 1.17(19) apk safe verified

APK File SHA1: 48005db0fc768e8ed7b11e9c315ffebf23964617

What's new: * Վերացվել են սխալները

Download APK(7.3 MB)

ArmHang 1.16 for Android 2.3.4+ APK Download

Version: 1.16 (18) for Android 2.3.4+ (Gingerbread MR1, API 10)

Update on: 2016-08-29

Signature: b5cdda51a96a792f52f77deabc038b3d4c82ef2e ArmHang 1.16(18) apk safe verified

APK File SHA1: 562aa24f224382c792e3e0cfec283ca8036b9c75

What's new: * Ավելացել է նոր կախաղան * Վերացվել են ս More...

Download APK(7.3 MB)

ArmHang 1.15 for Android 2.3.4+ APK Download

Version: 1.15 (17) for Android 2.3.4+ (Gingerbread MR1, API 10)

Update on: 2016-08-26

Signature: b5cdda51a96a792f52f77deabc038b3d4c82ef2e ArmHang 1.15(17) apk safe verified

APK File SHA1: 73e68fc413f87efa665d1b2fb5af7504383a32f8

What's new: * Ավելացել է կախաղանի տեսքը ընտրելու կա More...

Download APK(10.2 MB)

ArmHang 1.14 for Android 2.3.4+ APK Download

Version: 1.14 (16) for Android 2.3.4+ (Gingerbread MR1, API 10)

Update on: 2016-08-05

Signature: b5cdda51a96a792f52f77deabc038b3d4c82ef2e ArmHang 1.14(16) apk safe verified

APK File SHA1: c108a6a3648c1845dde2dafbc3317fcf170ee842

What's new: * Որոշ սխալներ վերացվել են

Download APK(4.7 MB)

ArmHang 1.13 for Android 2.3.4+ APK Download

Version: 1.13 (15) for Android 2.3.4+ (Gingerbread MR1, API 10)

Update on: 2016-06-23

Signature: b5cdda51a96a792f52f77deabc038b3d4c82ef2e ArmHang 1.13(15) apk safe verified

APK File SHA1: 78d0252e8817ce95ce6d013979ce33e9f2543c30

What's new: * 2 նոր բաժին (ՀՀ մարզեր, Ծովեր) * Որոշ սխա More...

Download APK(4.7 MB)

Show More
Similar Or Related
More From Developer
Comment Loading...
Be the first to comment.
Popular Games In Last 24 Hours
Download
APKPure App