ШОҲНОМА Ҷилди 2. Қисми 3 icon

ШОҲНОМА Ҷилди 2. Қисми 3 APK

The description of ШОҲНОМА Ҷилди 2. Қисми 3

Чу Ковус дар шањри Эрон расид,
Зи гарди сипањ шуд љањон нопадид.

Баромад њаме то ба хуршед љўш,
Зану мард шуд пеши ў бо хурўш.

Њама шањри Эрон биёростанд,
Маю руду ромишгарон хостанд.

Љањон сар ба сар нав шуд аз шоњи нав,
Зи Эрон баромад яке моњи нав.

Чу бар тахт биншаст пирўзу шод,
Дари ганљњои куњан баркушод.

Зи њар љой рўзидињонро бихонд,
Ба девони динор додан нишонд.

Баромад хурўш аз дари пилтан,
Бузургони лашкар шуданд анљуман.

Њама шодмон назди шоњ омаданд,
Бад-он номвар тахтгоњ омаданд.

Тањамтан биёмад ба сар-бар кулоњ,
Нишаст аз бари тахт наздики шоњ.

Show More
Popular Apps In Last 24 Hours
Download
APKPure App