Коран български icon

Коран български APK

6 votes, 4.5/5

The description of Коран български

Assalamu Alaikum за всеки. Смятате ли, рецитират Корана Шариф редовно? Ако е да, тогава ние сме тук, за да ви помогне да рецитира Коран Маджид по-удобен начин.

Можете да получите цялата Коран Шариф в нашия Ал-Коран българска кандидатура. Заинтересованите читатели могат да получат достъп до това приложение само с няколко докосвания, които ще им помогнат да добавите повече склонност към Корана. В момента се води най-натоварените живот, че понякога ние не може да носи Свещения Коран Mazeed в нашата малка чанта. При това обстоятелство, ако имаме нужда от знамения от Корана във всеки един момент, а след това на средата или нещо подобно средата на Коран се нуждаем, че може да побере цялата Свещения Коран в тялото. Можете просто да използвате това приложение, за да се изкорени този вид трудност. Това е начина, това приложение може да ви помогне.

Всеки знае, че има общо 6236 ayats в Ал-Коран и читател ще получите десет sawab за една буква от Корана. Прочитането на Свещения Коран Шариф: "Няма съмнение, че Коран Шариф е най-добрият водач в този свят". Нашата Ал-Коран български приложение поддържа пътя като книга под формата на Коран Маджид самата поддържа. Така читател може да не са изправени пред някакъв проблем в момента на рецитация. Следователно, с почит и уважение, можете да я държи четене чрез нашия Ал-Коран Bulgarianapplication като подобно, докато четете книгата на Коран Шариф преди.


Характеристика :
1. Търсене по сура
2. Търсене по тема / дума
3. Hafizi Коран (Para / джуз & сура Списък)
4. Възпроизвеждане на аудио стих по стих
5. възпроизвеждане на аудио
6. Запомнете знамения / стих
7. Share знамения / стих
8. Три reciters аудио добавени
- Абдула Али Джабер
- Maher Al-Muaiqly
- Abdul Rahman Al-Sudais


Assalamu alaikum to everyone. Do you recite the Holy Quran Sharif regularly? If it’s yes, then we are here to help you reciting Quran majid more convenient way.

You can get the whole Quran Sharif in our Al-Quran Bulgarian application. Interested readers may access this application with just a few touches that will help them add more inclination to Quran. We are now leading busiest life that sometimes we can not carry holy Quran Mazeed in our tiny bag. In this circumstance, if we need any ayat of Quran at any moment, then the medium or something like the medium of Quran we need, that can hold the whole holy Quran in a body. You can just use this application to eradicate this kind of difficulty. This is how this application can help you.

Every one knows that, there are totally 6236 ayats in Al-Quran and a reader will get ten sawab for one letter of Quran. Recitation of the holy Quran Sharif: "There is no doubt that Quran Sharif is the best guide in this world". Our Al-Quran Bulgarian application maintains the way like the book form of Quran majeed maintains itself. So a reader might not face any problem in the time of recitation. Hence, with honour and respect, you can keep it reading through our Al-Quran Bulgarian application as like as you read the book of Quran Sharif before.


Features :
1. Search by Sura
2. Search by Topic/word
3. Hafizi quran (Para / Juz & Sura List)
4. Play audio verse by verse
5. Play audio
6. Bookmark ayat / verse
7. Share ayat / verse
8. Three reciters audio added
- Abdullah Ali Jaber
- Maher Al-Muaiqly
- Abdul Rahman Al-Sudais

Show More
Коран български APK Version History
Request Коран български UpdateRequest Update
Коран български 1.2 for Android 2.3.2+ APK Download

Version: 1.2 (3) for Android 2.3.2+ (Gingerbread, API 9)

Update on: 2016-10-31

Signature: 6a2b9b4603961aca85d0a722d09c36461bf58479 Коран български 1.2(3) apk safe verified

APK File SHA1: 01c5ba097dbd25fd46a38b314be9b88dfd590d03

What's new: Minor fixing

Download APK(7.9 MB)

Коран български 1.0 for Android 2.3.2+ APK Download

Version: 1.0 (2) for Android 2.3.2+ (Gingerbread, API 9)

Update on: 2016-09-06

Signature: 6a2b9b4603961aca85d0a722d09c36461bf58479 Коран български 1.0(2) apk safe verified

APK File SHA1: 052de5d96446e74d6a9045afdf83072ace6c5ef3

What's new: Minor fixing

Download APK(7.6 MB)

Popular Apps In Last 24 Hours
Download
APKPure App