We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
Đại chiến Zombie biểu tượng

Đại chiến Zombie

Đại chiến Zombie là một SLG thú vị với Superheroes vs Zombies chủ đề!

Phiên bản trước
 • V3.10.8

  69.0 MB APK

  Đại chiến Zombie

  2021-09-18

  4Variants
 • V3.10.7

  68.2 MB APK

  Đại chiến Zombie

  2019-07-19

  3Variants
 • V3.10.6

  72.5 MB APK

  Đại chiến Zombie

  2019-05-23

  2Variants
 • V3.10.5

  69.2 MB APK

  Đại chiến Zombie

  2018-12-31

  Đại chiến Zombie 3.10.5 (25)

  Cập nhật vào: 2018-12-31

  Được tải lên bởi: Lay Di Lay Di

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: d13b68b763a9cbbf40c03d434c68a0e72eb00e91 Đại chiến Zombie 3.10.5(25) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: armeabi, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 647572363c9c4c2149a06155c46117ee61a1b400

  Dung lượng tệp: 69.2 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V3.10.4

  65.8 MB APK

  Đại chiến Zombie

  2018-12-21

  Đại chiến Zombie 3.10.4 (24)

  Cập nhật vào: 2018-12-21

  Được tải lên bởi: Omar Ismail

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: d13b68b763a9cbbf40c03d434c68a0e72eb00e91 Đại chiến Zombie 3.10.4(24) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: armeabi, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: da06e912d8a9375bc724cd0649d474dbaa97ccb6

  Dung lượng tệp: 65.8 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V3.9

  64.8 MB APK

  Đại chiến Zombie

  2018-06-04

  Đại chiến Zombie 3.9 (19)

  Cập nhật vào: 2018-06-04

  Được tải lên bởi: Jonathan Iroth

  Yêu cầu Android: Android 3.0+ (Honeycomb, API 11)

  Chữ ký: d13b68b763a9cbbf40c03d434c68a0e72eb00e91 Đại chiến Zombie 3.9(19) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: armeabi

  Tệp SHA1: 34046ec46483be51c793daa28125f49a32d0dec2

  Dung lượng tệp: 64.8 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V3.8

  64.8 MB APK

  Đại chiến Zombie

  2018-05-04

  Đại chiến Zombie 3.8 (18)

  Cập nhật vào: 2018-05-04

  Được tải lên bởi: Jonathan Iroth

  Yêu cầu Android: Android 3.0+ (Honeycomb, API 11)

  Chữ ký: d13b68b763a9cbbf40c03d434c68a0e72eb00e91 Đại chiến Zombie 3.8(18) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: armeabi

  Tệp SHA1: c2603d2245d01ac3e162497677875e1a28307ef3

  Dung lượng tệp: 64.8 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V3.7

  62.7 MB APK

  Đại chiến Zombie

  2018-04-13

  Đại chiến Zombie 3.7 (17)

  Cập nhật vào: 2018-04-13

  Được tải lên bởi: Otavio Almeida Bombem

  Yêu cầu Android: Android 3.0+ (Honeycomb, API 11)

  Chữ ký: d13b68b763a9cbbf40c03d434c68a0e72eb00e91 Đại chiến Zombie 3.7(17) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: armeabi

  Tệp SHA1: fc9c5f79b54e1ab095823cfe1a8711447d54332f

  Dung lượng tệp: 62.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V3.5

  62.1 MB APK

  Đại chiến Zombie

  2018-03-23

  Đại chiến Zombie 3.5 (15)

  Cập nhật vào: 2018-03-23

  Được tải lên bởi: Lay Di Lay Di

  Yêu cầu Android: Android 2.3.2+ (Gingerbread, API 9)

  Chữ ký: d13b68b763a9cbbf40c03d434c68a0e72eb00e91 Đại chiến Zombie 3.5(15) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: armeabi

  Tệp SHA1: e73025eb868b33bfb295e45b57194a389a1ac295

  Dung lượng tệp: 62.1 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V3.1

  56.1 MB APK

  Đại chiến Zombie

  2017-11-02

  Đại chiến Zombie 3.1 (12)

  Cập nhật vào: 2017-11-02

  Được tải lên bởi: Otavio Almeida Bombem

  Yêu cầu Android: Android 2.3.2+ (Gingerbread, API 9)

  Chữ ký: d13b68b763a9cbbf40c03d434c68a0e72eb00e91 Đại chiến Zombie 3.1(12) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: armeabi

  Tệp SHA1: 99bb5a62327d949be2af8efc5feb35b5533a7fbf

  Dung lượng tệp: 56.1 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V3.0

  55.7 MB APK

  Đại chiến Zombie

  2017-11-01

  2Variants
 • V2.0

  46.8 MB APK

  Đại chiến Zombie

  2017-04-26

  Đại chiến Zombie 2.0 (8)

  Cập nhật vào: 2017-04-26

  Được tải lên bởi: Omar Ismail

  Yêu cầu Android: Android 2.3.2+ (Gingerbread, API 9)

  Chữ ký: d13b68b763a9cbbf40c03d434c68a0e72eb00e91 Đại chiến Zombie 2.0(8) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: armeabi

  Tệp SHA1: 269cc3c9a3b8699cc3de2f2046fb7ba0c95d3330

  Dung lượng tệp: 46.8 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.3

  44.8 MB APK

  Đại chiến Zombie

  2016-12-22

  Đại chiến Zombie 1.3 (7)

  Cập nhật vào: 2016-12-22

  Được tải lên bởi: Omar Ismail

  Yêu cầu Android: Android 2.3.2+ (Gingerbread, API 9)

  Chữ ký: d13b68b763a9cbbf40c03d434c68a0e72eb00e91 Đại chiến Zombie 1.3(7) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: armeabi

  Tệp SHA1: f80705cdcae07c4c1712e94dfceccde34451b8de

  Dung lượng tệp: 44.8 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.2

  43.9 MB APK

  Đại chiến Zombie

  2016-09-08

  Đại chiến Zombie 1.2 (5)

  Cập nhật vào: 2016-09-08

  Được tải lên bởi: Otavio Almeida Bombem

  Yêu cầu Android: Android 2.3.2+ (Gingerbread, API 9)

  Chữ ký: d13b68b763a9cbbf40c03d434c68a0e72eb00e91 Đại chiến Zombie 1.2(5) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: armeabi

  Tệp SHA1: 1b6b2a3c39d0f122c637fb2945dba49e54623881

  Dung lượng tệp: 43.9 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.1

  43.8 MB APK

  Đại chiến Zombie

  2016-08-30

  Đại chiến Zombie 1.1 (3)

  Cập nhật vào: 2016-08-30

  Được tải lên bởi: Otavio Almeida Bombem

  Yêu cầu Android: Android 2.2+ (Froyo, API 8)

  Chữ ký: d13b68b763a9cbbf40c03d434c68a0e72eb00e91 Đại chiến Zombie 1.1(3) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: armeabi

  Tệp SHA1: 22163196da1a34444c786f73ea5092d01dc037c2

  Dung lượng tệp: 43.8 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0

  41.6 MB APK

  Đại chiến Zombie

  2016-07-24

  Đại chiến Zombie 1.0 (1)

  Cập nhật vào: 2016-07-24

  Được tải lên bởi: Omar Ismail

  Yêu cầu Android: Android 2.2+ (Froyo, API 8)

  Chữ ký: d13b68b763a9cbbf40c03d434c68a0e72eb00e91 Đại chiến Zombie 1.0(1) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: armeabi

  Tệp SHA1: 3d8e780c326a5737da572507d72f65564ccbd2c0

  Dung lượng tệp: 41.6 MB

  Tải về

Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.