Our website uses necessary cookies to enable basic functions and optional cookies to help us to enhance your user experience. Learn more about our cookie policy by clicking "Learn More".
Accept All Only Necessary Cookies

Giới thiệu về Truecaller

Tiếng Việt

Truecaller identifies unknown callers. Start using your phone without worry.

Stay protected from robocallers and scammers with Truecaller. Our famous Caller ID tells you who is calling you and why, so you can decide whether to pick up the call or not. Use the Powerful Dialer for reverse number lookup and to call friends and family in your contacts. Truecaller will also identify and warn you about robocallers, scammers, fraudsters, telemarketers and other unwanted or unknown phone numbers. The Advanced Spam Detector will automatically block and protect you from unwanted calls and SMS.

Truecaller Assistant: The smartest call screening and voice-based virtual assistant available:

- Save time and add a new level of spam detection with the AI-powered Assistant that answers your calls.

- Assistant uses machine learning and speech to text technology to ask questions to the caller, helping you find out who they are and the reason for the call.

- The Assistant is able to tell with more than 90% accuracy if the call is spam, scam, robocaller or not, helping you decide whether to answer or reject the call.

World Class Spam Call Blocker & Spam Detector:

- Block spam + scam calls and SMS - The Caller ID Identifies numbers and the spam call blocker auto-blocks telemarketers, robocallers, scammers, fraud, sales, and more

- The phone numbers on the spam list are updated by millions of people across the world in real time, helping you block spam calls, robocalls and fraud

- Advanced call blocker for blocking spam calls from countries, similar phone number sequences, robocallers, unknown numbers, telemarketers and more!

Automatic Call Recorder (ACR):

- Seamlessly record both incoming and outgoing calls within your app to enhance your productivity.

- AI-Generated Call Subjects: Generates relevant and informative subjects for your calls, simplifying the organization of your call recordings.

- Call Summary: Automatically summarises conversations, enabling you to quickly grasp essential points without listening to the entire call.

- Transcription: Receive a written transcript of the conversation for easy reading, listening, and referencing.

Powerful Caller ID & Dialer with Reverse Number Lookup:

- The leading Caller ID shows who is calling, even if the phone number is not in your contacts

- The Caller ID will tell you if an unknown caller is a business or spam phone number, allowing you to block spam calls.

- Use Truecaller Voice (VOIP) calling to talk to your friends on Truecaller for free

- Robocallers, spammers and scammers are identified in the Caller ID

- Video Caller ID - delight your friends and family on Truecaller with a short selfie video

- Reverse Number Lookup with Truecaller’s powerful Dialer - lookup phone numbers to find the name of the person

- Search for phone numbers with the Dialer and avoid the guesswork before you call.

- Backup and restore call history, call logs, contacts, messages, block list & settings to Google Drive.

Messaging

- Use Truecaller as your main text messaging app to send and receive, schedule future messages, and more. Or, avoid SMS fees by using chat instead!

- Automatically identify + block every unknown, spam, scam or telemarketing SMS

- Automatically organized tabs for your text messages - Personal, Important, Other, and Spam

Truecaller Premium - Upgrade and get access to:

- No ads

- Truecaller Assistant

- Call recording

- Know who viewed your profile

- Advanced blocking and filtering options - the ultimate spam blocker

- Announce Calls - know who’s calling without looking at the phone

- Incognito mode - view profiles privately

- Get the Premium badge on your profile

- 30 contact requests a month

Truecaller does not upload your phonebook to make it public or searchable. We are free, trusted by 350 million users globally, and exist to make your communication safer.

Got feedback? Write to support@truecaller.com or go to http://truecaller.com/support

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 14.5.7

Last updated on May 21, 2024

- Introducing TrueTalks, the official community for Truecaller users, where your insights truly matter
- A newly redesigned block screen with extra levels of spam protection.
- Introducing Truecaller Assistant, A premium feature that screens your calls, asks questions, detects spam, and lets you know if the call is worth answering or if you should just let it ring
- Introducing caller ID for WhatsApp calls
- Faster call experience
- Smaller app size

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Truecaller 14.5.7

Được tải lên bởi

Alex Deep

Yêu cầu Android

Android 8.0+

Available on

Tải Truecaller trên Google Play

Hiển thị nhiều hơn

Truecaller Các bài báo

Truecaller FAQ

Truecaller - Caller ID & Block có miễn phí không?

Truecaller là miễn phí nhưng có phiên bản Premium với giá 25,99 euro/năm với các tính năng bổ sung và không có quảng cáo.

Truecaller - Caller ID & Block có an toàn không?

Truecaller là một ứng dụng an toàn với không có báo cáo về virus và có lịch sử sửa chữa các vấn đề bảo mật nhanh chóng.

Kích thước của file Truecaller - Caller ID & Block APK là bao nhiêu không gian?

Kích thước của ứng dụng Truecaller là khoảng 100 MB, tuy nhiên có thể thay đổi theo phiên bản. Sau khi cài đặt, nó chiếm khoảng 150 MB không gian lưu trữ.

Bạn có thể ghi âm cuộc gọi với Truecaller - Caller ID & Block không?

Truecaller không thể ghi âm cuộc gọi trên Android 8.0 hoặc cao hơn, nhưng các phiên bản trước của hệ điều hành vẫn tương thích với việc ghi âm cuộc gọi.

Truecaller hoạt động như thế nào?

Truecaller xác định cuộc gọi và tin nhắn đến, hiển thị tên hoặc số của những người gọi không rõ. Nó cũng cho phép người dùng chặn cuộc gọi rác và không mong muốn.

Dữ liệu cá nhân của tôi có an toàn với Truecaller không?

Có, dữ liệu của bạn được bảo mật bởi các giao thức mã hóa tiêu chuẩn ngành, ngăn chặn truy cập trái phép vào máy chủ lưu trữ.

Tôi có thể sử dụng Truecaller mà không chia sẻ danh sách liên lạc của tôi không?

Không, bạn phải cho phép đồng bộ danh bạ liên lạc để ứng dụng có thể xác định ai đang gọi bạn từ bên ngoài danh bạ điện thoại của bạn và giúp người khác tìm kiếm những người họ biết

Những gì tôi nên làm nếu một cuộc gọi bị TrueCaller xác định sai?

Bạn có thể sửa đổi bất kỳ định danh không chính xác nào bằng hai cách: hoặc chỉnh sửa chỉ số ID người gọi trực tiếp trong ứng dụng hoặc gửi phản hồi về một số được đánh dấu không chính xác.

Hiển thị nhiều hơn

Truecaller Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.