We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
Pokémon GO biểu tượng

Pokémon GO

Bước ra ngoài và bắt Pokémon trong thế giới thực! Thu thập và chiến đấu với những người khác.

Phiên bản trước
 • V0.149.0 93.7 MB APK

  Pokémon GO

  2019-07-16

  Pokémon GO 0.149.0 (2019070900)

  Cập nhật vào: 2019-07-16

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 321187995bc7cdc2b5fc91b11a96e2baa8602c62 Pokémon GO 0.149.0(2019070900) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 1266fd05ab20ccf2b7c8a37b6e9b0c875c1e8def

  Dung lượng tệp: 93.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V0.147.1 95.0 MB APK

  Pokémon GO

  2019-06-26

  Pokémon GO 0.147.1 (2019062400)

  Cập nhật vào: 2019-06-26

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 321187995bc7cdc2b5fc91b11a96e2baa8602c62 Pokémon GO 0.147.1(2019062400) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: be18b08d26d8b2051eb9f55a0ec86989ff5722b9

  Dung lượng tệp: 95.0 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V0.146.2 94.4 MB APK

  Pokémon GO

  2019-06-10

  Pokémon GO 0.146.2 (2019060701)

  Cập nhật vào: 2019-06-10

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: 321187995bc7cdc2b5fc91b11a96e2baa8602c62 Pokémon GO 0.146.2(2019060701) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: e9b505420b1df81675359a844a381a83a5839a90

  Dung lượng tệp: 94.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V0.145.1 94.6 MB APK

  Pokémon GO

  2019-06-07

  Pokémon GO 0.145.1 (2019060301)

  Cập nhật vào: 2019-06-07

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: 321187995bc7cdc2b5fc91b11a96e2baa8602c62 Pokémon GO 0.145.1(2019060301) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: fcc3b3a838729d5d0d5bc100d0621a237139df4b

  Dung lượng tệp: 94.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V0.145.0 94.5 MB APK

  Pokémon GO

  2019-06-03

  Pokémon GO 0.145.0 (2019052900)

  Cập nhật vào: 2019-06-03

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: 321187995bc7cdc2b5fc91b11a96e2baa8602c62 Pokémon GO 0.145.0(2019052900) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: b5c9c6f05fd4b591602a40f3d24a3cd92562bd8a

  Dung lượng tệp: 94.5 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V0.143.2 97.3 MB APK

  Pokémon GO

  2019-05-21

  Pokémon GO 0.143.2 (2019051601)

  Cập nhật vào: 2019-05-21

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: 321187995bc7cdc2b5fc91b11a96e2baa8602c62 Pokémon GO 0.143.2(2019051601) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: bf8643f838b96fa3fa9f050528998ab2a72fdd61

  Dung lượng tệp: 97.3 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V0.143.1 97.4 MB APK

  Pokémon GO

  2019-05-16

  Pokémon GO 0.143.1 (2019051301)

  Cập nhật vào: 2019-05-16

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: 321187995bc7cdc2b5fc91b11a96e2baa8602c62 Pokémon GO 0.143.1(2019051301) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 19463ab847aa942a621eccaa36bd6585f8198f6b

  Dung lượng tệp: 97.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V0.141.1 96.5 MB APK

  Pokémon GO

  2019-04-30

  Pokémon GO 0.141.1 (2019042400)

  Cập nhật vào: 2019-04-30

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: 321187995bc7cdc2b5fc91b11a96e2baa8602c62 Pokémon GO 0.141.1(2019042400) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: ef8f9cc757ce621762c8996a01ed7877376c32ea

  Dung lượng tệp: 96.5 MB

  Tải về

 • V0.139.3 96.2 MB APK

  Pokémon GO

  2019-04-09

  Pokémon GO 0.139.3 (2019040300)

  Cập nhật vào: 2019-04-09

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: 321187995bc7cdc2b5fc91b11a96e2baa8602c62 Pokémon GO 0.139.3(2019040300) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 233af725dea295396195b7ae3fd039e6661c2b92

  Dung lượng tệp: 96.2 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V0.139.2 96.1 MB APK

  Pokémon GO

  2019-04-03

  Pokémon GO 0.139.2 (2019032900)

  Cập nhật vào: 2019-04-03

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: 321187995bc7cdc2b5fc91b11a96e2baa8602c62 Pokémon GO 0.139.2(2019032900) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: e0c8ee15ab93f54139dd2aa4cd56be935dba56f8

  Dung lượng tệp: 96.1 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V0.137.2 87.3 MB APK

  Pokémon GO

  2019-03-18

  Pokémon GO 0.137.2 (2019031200)

  Cập nhật vào: 2019-03-18

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: 321187995bc7cdc2b5fc91b11a96e2baa8602c62 Pokémon GO 0.137.2(2019031200) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: a4341967c18b31c20b9141fdca2e943dd4a77164

  Dung lượng tệp: 87.3 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V0.137.1 87.7 MB APK

  Pokémon GO

  2019-03-13

  Pokémon GO 0.137.1 (2019030100)

  Cập nhật vào: 2019-03-13

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: 321187995bc7cdc2b5fc91b11a96e2baa8602c62 Pokémon GO 0.137.1(2019030100) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: c53210a85514a3b8a239159551ab5e4b25bdba01

  Dung lượng tệp: 87.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V0.135.1 97.3 MB APK

  Pokémon GO

  2019-02-25

  Pokémon GO 0.135.1 (2019022200)

  Cập nhật vào: 2019-02-25

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: 321187995bc7cdc2b5fc91b11a96e2baa8602c62 Pokémon GO 0.135.1(2019022200) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 67cc4660a8e021f6b7b08c1397be8c085ce3c8a2

  Dung lượng tệp: 97.3 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V0.135.0 97.8 MB APK

  Pokémon GO

  2019-02-20

  Pokémon GO 0.135.0 (2019021100)

  Cập nhật vào: 2019-02-20

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: 321187995bc7cdc2b5fc91b11a96e2baa8602c62 Pokémon GO 0.135.0(2019021100) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 594f6bc501a8f6f2e9bbca9444475f5fcacdb7cc

  Dung lượng tệp: 97.8 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V0.133.1 97.3 MB APK

  Pokémon GO

  2019-02-11

  Pokémon GO 0.133.1 (2019020800)

  Cập nhật vào: 2019-02-11

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: 321187995bc7cdc2b5fc91b11a96e2baa8602c62 Pokémon GO 0.133.1(2019020800) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: cdf284e61a0d4a0bbe2639e6fed029337ab0dc61

  Dung lượng tệp: 97.3 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V0.133.0 90.4 MB APK

  Pokémon GO

  2019-01-31

  Pokémon GO 0.133.0 (2019012200)

  Cập nhật vào: 2019-01-31

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: 321187995bc7cdc2b5fc91b11a96e2baa8602c62 Pokémon GO 0.133.0(2019012200) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 09954741b3ef368fb72af5a15870e9944b786651

  Dung lượng tệp: 90.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V0.131.4 95.2 MB APK

  Pokémon GO

  2019-01-09

  Pokémon GO 0.131.4 (2019010400)

  Cập nhật vào: 2019-01-09

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: 321187995bc7cdc2b5fc91b11a96e2baa8602c62 Pokémon GO 0.131.4(2019010400) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: ba4d9a66820af3be897cd522cec274a64b074e11

  Dung lượng tệp: 95.2 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V0.131.3 94.6 MB APK

  Pokémon GO

  2019-01-08

  Pokémon GO 0.131.3 (2018121900)

  Cập nhật vào: 2019-01-08

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: 321187995bc7cdc2b5fc91b11a96e2baa8602c62 Pokémon GO 0.131.3(2018121900) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 972b8ee8d3c7e41e17cc83754af09a3058db135c

  Dung lượng tệp: 94.6 MB

  Tải về

 • V0.131.2 94.5 MB APK

  Pokémon GO

  2018-12-15

  Pokémon GO 0.131.2 (2018121000)

  Cập nhật vào: 2018-12-15

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: 321187995bc7cdc2b5fc91b11a96e2baa8602c62 Pokémon GO 0.131.2(2018121000) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: caacb140c4a9c0d005aad0318e90039bcd9cee02

  Dung lượng tệp: 94.5 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V0.131.1 95.0 MB APK

  Pokémon GO

  2018-12-11

  Pokémon GO 0.131.1 (2018120500)

  Cập nhật vào: 2018-12-11

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: 321187995bc7cdc2b5fc91b11a96e2baa8602c62 Pokémon GO 0.131.1(2018120500) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: f6f91eb92a13c55f5f9474f2d7f2898380643f3b

  Dung lượng tệp: 95.0 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V0.129.2 88.4 MB APK

  Pokémon GO

  2018-12-05

  Pokémon GO 0.129.2 (2018112800)

  Cập nhật vào: 2018-12-05

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: 321187995bc7cdc2b5fc91b11a96e2baa8602c62 Pokémon GO 0.129.2(2018112800) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 92be0fb107d9821a36950dc89abe2083b2d3a5f5

  Dung lượng tệp: 88.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V0.129.1 88.3 MB APK

  Pokémon GO

  2018-11-27

  Pokémon GO 0.129.1 (2018111900)

  Cập nhật vào: 2018-11-27

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: 321187995bc7cdc2b5fc91b11a96e2baa8602c62 Pokémon GO 0.129.1(2018111900) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 7f5591bb4c6716aa15d66478f2be73cf9a8aca65

  Dung lượng tệp: 88.3 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V0.127.2 86.4 MB APK

  Pokémon GO

  2018-11-16

  Pokémon GO 0.127.2 (2018111300)

  Cập nhật vào: 2018-11-16

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: 321187995bc7cdc2b5fc91b11a96e2baa8602c62 Pokémon GO 0.127.2(2018111300) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 39de53b026165e56de7c0bac3d4f378eb0a731f9

  Dung lượng tệp: 86.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V0.127.1 86.5 MB APK

  Pokémon GO

  2018-11-14

  Pokémon GO 0.127.1 (2018110800)

  Cập nhật vào: 2018-11-14

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: 321187995bc7cdc2b5fc91b11a96e2baa8602c62 Pokémon GO 0.127.1(2018110800) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: d2c6a89828edfac85776f97a47f49c5df5206633

  Dung lượng tệp: 86.5 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V0.125.2 85.5 MB APK

  Pokémon GO

  2018-10-31

  Pokémon GO 0.125.2 (2018103000)

  Cập nhật vào: 2018-10-31

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: 321187995bc7cdc2b5fc91b11a96e2baa8602c62 Pokémon GO 0.125.2(2018103000) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: be96e799fd06d8c120abc1700caa43618abbf5ab

  Dung lượng tệp: 85.5 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V0.123.2 84.1 MB APK

  Pokémon GO

  2018-10-15

  Pokémon GO 0.123.2 (2018101100)

  Cập nhật vào: 2018-10-15

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: 321187995bc7cdc2b5fc91b11a96e2baa8602c62 Pokémon GO 0.123.2(2018101100) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 4ca2e4dda16a27f2b551d563725aa5f48e7c34f4

  Dung lượng tệp: 84.1 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V0.119.4 82.1 MB APK

  Pokémon GO

  2018-09-29

  Pokémon GO 0.119.4 (2018092600)

  Cập nhật vào: 2018-09-29

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: 321187995bc7cdc2b5fc91b11a96e2baa8602c62 Pokémon GO 0.119.4(2018092600) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 267d509d8022cdaa8c77d8921a07709760ce1af7

  Dung lượng tệp: 82.1 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V0.119.2 82.2 MB APK

  Pokémon GO

  2018-09-17

  Pokémon GO 0.119.2 (2018091400)

  Cập nhật vào: 2018-09-17

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: 321187995bc7cdc2b5fc91b11a96e2baa8602c62 Pokémon GO 0.119.2(2018091400) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 7d1946e96aed947c3ca2ddc54ac525852c3e7d94

  Dung lượng tệp: 82.2 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V0.117.2 81.7 MB APK

  Pokémon GO

  2018-08-31

  Pokémon GO 0.117.2 (2018082901)

  Cập nhật vào: 2018-08-31

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: 321187995bc7cdc2b5fc91b11a96e2baa8602c62 Pokémon GO 0.117.2(2018082901) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 6336fe383e055f1626db945db2af58af76d8e551

  Dung lượng tệp: 81.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V0.115.3 82.7 MB APK

  Pokémon GO

  2018-08-19

  Pokémon GO 0.115.3 (2018081700)

  Cập nhật vào: 2018-08-19

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: 321187995bc7cdc2b5fc91b11a96e2baa8602c62 Pokémon GO 0.115.3(2018081700) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: ea972dbc2b5e1f703ad11e376e6cf87baa31637c

  Dung lượng tệp: 82.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Tải về
ứng dụng APKPure