Our website uses necessary cookies to enable basic functions and optional cookies to help us to enhance your user experience. Learn more about our cookie policy by clicking "Learn More".
Accept All Only Necessary Cookies
Microsoft Planner biểu tượng

1.18.13 by Microsoft Corporation


Jul 13, 2024

Giới thiệu về Microsoft Planner

Ứng dụng này yêu cầu phải có đăng ký Office 365 thương mại thích hợp.

Ứng dụng này yêu cầu phải có đăng ký Office 365 thương mại thích hợp. Nếu bạn không chắc chắn về đăng ký của công ty hoặc các dịch vụ mà bạn có quyền truy nhập, vui lòng liên hệ với bộ phận CNTT.

Planner đưa ra cách thức sắp xếp công việc nhóm đơn giản, trực quan. Planner giúp nhóm của bạn dễ dàng tạo kế hoạch mới, tổ chức và gán tác vụ, chia sẻ tệp, trò chuyện về những việc bạn đang làm và cập nhật tiến độ.

-- Sắp xếp công việc một cách trực quan --

Mỗi kế hoạch lại có bảng riêng, tại đó bạn có thể sắp xếp tác vụ thành các nhóm. Bạn có thể phân loại tác vụ dựa trên trạng thái hoặc người được phân công tác vụ đó. Để cập nhật trạng thái hoặc thay đổi tác vụ, bạn chỉ cần kéo và thả tác vụ giữa các cột.

-- Khả năng hiển thị --

Chế độ xem Tác vụ của Tôi mang tới danh sách toàn diện về tất các tác vụ và trạng thái của chúng trong mọi kế hoạch. Khi phối hợp trong một kế hoạch, các thành viên nhóm luôn biết ai đang làm gì.

-- Cộng tác --

Được thiết kế cho Office 365, Planner giúp bạn phối hợp thao tác trên cùng tác vụ, đính kèm các ảnh chụp trực tiếp vào các tác vụ đó và thậm chí là thảo luận về các tác vụ mà không cần chuyển đổi giữa các ứng dụng. Với Planner, mọi thảo luận và kết quả của nhóm đều nằm trong kế hoạch chứ không tách biệt trong các ứng dụng khác nhau.

-- Hoạt động trên nhiều thiết bị --

Planner hoạt động trên tất cả các thiết bị của bạn. Và với Planner, mọi người luôn ở trên cùng một trang. Tiếp tục các cuộc hội thoại và cập nhật tác vụ trong khi đang di chuyển hoặc tại bàn của bạn.

Điều khoản Dịch vụ: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=846831

Chính sách bảo mật: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839

Để tìm hiểu thêm, vui lòng truy nhập https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=849068

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 1.18.13

Last updated on Jul 13, 2024

Gracias por usar Planner.

Publicamos periódicamente actualizaciones para la aplicación, que incluyen nuevas y geniales características, así como mejoras de velocidad y confiabilidad.

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Microsoft Planner 1.18.13

Được tải lên bởi

Shevan Kerkuki

Yêu cầu Android

Android 7.0+

Available on

Tải Microsoft Planner trên Google Play

Hiển thị nhiều hơn

Cũng có sẵn cho các nền tảng khác

Microsoft Planner Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.