We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
Lifeline biểu tượng

Lifeline

Universe – Choose Your Own Story

Play a story-telling adventure with no boundaries! Choose your own path!

Phiên bản trước
 • V1.2.1 74.0 MB APK

  Lifeline

  2018-10-05

  Lifeline 1.2.1 (54)

  Cập nhật vào: 2018-10-05

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: fbe9033d4347fd467faa64f741409d617c07e8a5 Lifeline 1.2.1(54) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: armeabi,armeabi-v7a,x86

  Tệp SHA1: ae1f1b26fdcab07c9155297347ac45a9d9c7ae0e

  Dung lượng tệp: 74.0 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.2.0 73.9 MB APK

  Lifeline

  2018-09-30

  Lifeline 1.2.0 (53)

  Cập nhật vào: 2018-09-30

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: fbe9033d4347fd467faa64f741409d617c07e8a5 Lifeline 1.2.0(53) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: armeabi,armeabi-v7a,x86

  Tệp SHA1: 55dfa6859113c5938cf0c38108c7aed25f943b22

  Dung lượng tệp: 73.9 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.1.0 77.8 MB APK

  Lifeline

  2018-09-15

  Lifeline 1.1.0 (51)

  Cập nhật vào: 2018-09-15

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: fbe9033d4347fd467faa64f741409d617c07e8a5 Lifeline 1.1.0(51) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: armeabi,armeabi-v7a,x86

  Tệp SHA1: 506f3fcac586aeee9ca230833119931b3fbacd1b

  Dung lượng tệp: 77.8 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V0.7.5 77.9 MB APK

  Lifeline

  2018-07-13

  Lifeline 0.7.5 (44)

  Cập nhật vào: 2018-07-13

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: fbe9033d4347fd467faa64f741409d617c07e8a5 Lifeline 0.7.5(44) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: armeabi,armeabi-v7a,x86

  Tệp SHA1: 71b0b9bf8050c5f44e239723ab951744f5a5d5cd

  Dung lượng tệp: 77.9 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V0.7.1 77.8 MB APK

  Lifeline

  2018-06-21

  Lifeline 0.7.1 (42)

  Cập nhật vào: 2018-06-21

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: fbe9033d4347fd467faa64f741409d617c07e8a5 Lifeline 0.7.1(42) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: armeabi,armeabi-v7a,x86

  Tệp SHA1: 0cb9728f3ad3496ac50b897c883391fab2c7a205

  Dung lượng tệp: 77.8 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V0.7.0 77.8 MB APK

  Lifeline

  2018-06-19

  Lifeline 0.7.0 (41)

  Cập nhật vào: 2018-06-19

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: fbe9033d4347fd467faa64f741409d617c07e8a5 Lifeline 0.7.0(41) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: armeabi,armeabi-v7a,x86

  Tệp SHA1: 031bc0b20f1a1e8445082629e0287815ffe2b8cb

  Dung lượng tệp: 77.8 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V0.6.0 76.7 MB APK

  Lifeline

  2018-05-25

  Lifeline 0.6.0 (39)

  Cập nhật vào: 2018-05-25

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: fbe9033d4347fd467faa64f741409d617c07e8a5 Lifeline 0.6.0(39) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: armeabi,armeabi-v7a,x86

  Tệp SHA1: 92c0099e81f57027c80fad9a44991de5a57c730b

  Dung lượng tệp: 76.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V0.5.3 75.7 MB APK

  Lifeline

  2018-04-20

  Lifeline 0.5.3 (30)

  Cập nhật vào: 2018-04-20

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: fbe9033d4347fd467faa64f741409d617c07e8a5 Lifeline 0.5.3(30) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: armeabi,armeabi-v7a,x86

  Tệp SHA1: 5adaefd0438740856e4499be76d49ceee59d583f

  Dung lượng tệp: 75.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V0.1.6 77.2 MB APK

  Lifeline

  2018-04-04

  Lifeline 0.1.6 (24)

  Cập nhật vào: 2018-04-04

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: fbe9033d4347fd467faa64f741409d617c07e8a5 Lifeline 0.1.6(24) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: armeabi,armeabi-v7a,x86

  Tệp SHA1: faecec239f75595956a425880f18dacf87043ee8

  Dung lượng tệp: 77.2 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V0.1.4 77.2 MB APK

  Lifeline

  2018-03-23

  Lifeline 0.1.4 (22)

  Cập nhật vào: 2018-03-23

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: fbe9033d4347fd467faa64f741409d617c07e8a5 Lifeline 0.1.4(22) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: armeabi,armeabi-v7a,x86

  Tệp SHA1: 678185d819d258a849a1b1634dc7da99f250d18e

  Dung lượng tệp: 77.2 MB

  Có gì mới:

  Tải về

Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Tải về
ứng dụng APKPure