Our website uses necessary cookies to enable basic functions and optional cookies to help us to enhance your user experience. Learn more about our cookie policy by clicking "Learn More".
Accept All Only Necessary Cookies
Lann Pya biểu tượng

10.0 1 Đánh giá


2.0.6 by Let's Talk Project


Aug 27, 2023

Giới thiệu về Lann Pya

Tiếng Việt

Tìm hiểu về luật pháp và các quyền của bạn tại Myanmar!

Lann Pya (ở đây là Ứng dụng) là một ứng dụng tài nguyên thông tin nhằm tìm cách thúc đẩy sự hiểu biết của công chúng về luật pháp và các quyền cơ bản ở Myanmar. Ứng dụng không cung cấp tư vấn pháp lý và nó không thay thế cho một luật sư có trình độ.

Những nỗ lực hợp lý được thực hiện để đảm bảo rằng thông tin trong Lann Pya là chính xác và cập nhật. Tuy nhiên, Ứng dụng chỉ nhằm mục đích hướng dẫn chung. Lann Pya không thể đảm bảo tính chính xác, kịp thời hoặc đầy đủ của thông tin trong đó.

Thông tin trong tài liệu này không đại diện cho ý kiến ​​hay quan điểm của những người bạn trong cộng đồng luật pháp Myanmar. Hiến pháp 2008 và một số luật và sửa đổi được tham chiếu trong Lann Pya chỉ được trình bày cho mục đích thông tin. Việc đưa các luật này và các sửa đổi vào Ứng dụng không phản ánh quan điểm liên quan đến tính hợp pháp của bất kỳ luật gây tranh cãi nào được tham chiếu trong Ứng dụng. Do đó, người dùng nên thận trọng và người dùng nên tìm lời khuyên của một chuyên gia pháp lý có trình độ trước khi hành động theo bất kỳ thông tin nào được cung cấp trong Ứng dụng này.

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 2.0.6

Last updated on Aug 27, 2023

- Updated sdk version

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Lann Pya 2.0.6

Được tải lên bởi

Mazen Motaz

Yêu cầu Android

Android 5.1+

Available on

Tải Lann Pya trên Google Play

Hiển thị nhiều hơn

Lann Pya Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.