We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
KOF ALLSTAR biểu tượng

KOF ALLSTAR

Tác phẩm mới nhất của điện thoại thông minh KOF đã xuất hiện! Một game nhập vai hành động siêu hấp dẫn với đồ họa 3D chất lượng cao, là tựa game đầu tiên trên thị trường mà các chiến binh kế tiếp nhau từ KOF '94 đến XV hội tụ!

Phiên bản trước
 • V1.13.2

  92.4 MB XAPK APKs

  KOF ALLSTAR

  2023-01-26

  KOF ALLSTAR 1.13.2 (201130205)

  Cập nhật vào: 2023-01-26

  Được tải lên bởi: Mastar Bubu

  Yêu cầu Android: Android 5.1+ (Lollipop MR1, API 22)

  Chữ ký: 80800ca6d275b15d0661d4d95fdeac728a358642 KOF ALLSTAR 1.13.2(201130205) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Base APK: com.netmarble.kof.apk

  Split APKs: config.arm64_v8a

  Tệp SHA1: 1986096d7a66eb4a60452368fdc6b28e0b6f76b3

  Dung lượng tệp: 92.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.13.2

  123.7 MB APK

  KOF ALLSTAR

  2023-01-26

  KOF ALLSTAR 1.13.2 (201130205)

  Cập nhật vào: 2023-01-26

  Được tải lên bởi: Mastar Bubu

  Yêu cầu Android: Android 5.1+ (Lollipop MR1, API 22)

  Chữ ký: 80800ca6d275b15d0661d4d95fdeac728a358642 KOF ALLSTAR 1.13.2(201130205) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 55f896fa83294d9d7551c578e8f16b84cb494b90

  Dung lượng tệp: 123.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.13.1

  92.4 MB XAPK APKs

  KOF ALLSTAR

  2023-01-13

  KOF ALLSTAR 1.13.1 (201130103)

  Cập nhật vào: 2023-01-13

  Được tải lên bởi: Luiz Carlos

  Yêu cầu Android: Android 5.1+ (Lollipop MR1, API 22)

  Chữ ký: 80800ca6d275b15d0661d4d95fdeac728a358642 KOF ALLSTAR 1.13.1(201130103) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Base APK: com.netmarble.kof.apk

  Split APKs: config.arm64_v8a

  Tệp SHA1: 3c286836def5b1754148d6b0bf3a9774aea40b55

  Dung lượng tệp: 92.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.13.1

  123.7 MB APK

  KOF ALLSTAR

  2023-01-12

  KOF ALLSTAR 1.13.1 (201130103)

  Cập nhật vào: 2023-01-12

  Được tải lên bởi: Mastar Bubu

  Yêu cầu Android: Android 5.1+ (Lollipop MR1, API 22)

  Chữ ký: 80800ca6d275b15d0661d4d95fdeac728a358642 KOF ALLSTAR 1.13.1(201130103) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 6033d68f59d150786e2ae44ec530c156f340dd38

  Dung lượng tệp: 123.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.13.0

  97.9 MB XAPK APKs

  KOF ALLSTAR

  2022-12-31

  KOF ALLSTAR 1.13.0 (201130008)

  Cập nhật vào: 2022-12-31

  Được tải lên bởi: Mohamed Ragab

  Yêu cầu Android: Android 5.1+ (Lollipop MR1, API 22)

  Chữ ký: 80800ca6d275b15d0661d4d95fdeac728a358642 KOF ALLSTAR 1.13.0(201130008) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Base APK: com.netmarble.kof.apk

  Split APKs: config.arm64_v8a

  Tệp SHA1: a091c306cc0c9b298950e3463e4ec161b74d2732

  Dung lượng tệp: 97.9 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.13.0

  129.2 MB APK

  KOF ALLSTAR

  2022-12-22

  KOF ALLSTAR 1.13.0 (201130008)

  Cập nhật vào: 2022-12-22

  Được tải lên bởi: Mossab Abo Hamze

  Yêu cầu Android: Android 5.1+ (Lollipop MR1, API 22)

  Chữ ký: 80800ca6d275b15d0661d4d95fdeac728a358642 KOF ALLSTAR 1.13.0(201130008) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: e6d7dc0e0ba85f0cf6cb8ac008b450ad8a458fba

  Dung lượng tệp: 129.2 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.12.6

  93.2 MB XAPK APKs

  KOF ALLSTAR

  2022-11-26

  KOF ALLSTAR 1.12.6 (201120601)

  Cập nhật vào: 2022-11-26

  Được tải lên bởi: Luiz Carlos

  Yêu cầu Android: Android 5.1+ (Lollipop MR1, API 22)

  Chữ ký: 80800ca6d275b15d0661d4d95fdeac728a358642 KOF ALLSTAR 1.12.6(201120601) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Base APK: com.netmarble.kof.apk

  Split APKs: config.arm64_v8a

  Tệp SHA1: 07908a4e57901f1f318e8eb21b2bc88fe8acf447

  Dung lượng tệp: 93.2 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.12.6

  124.5 MB APK

  KOF ALLSTAR

  2022-11-25

  KOF ALLSTAR 1.12.6 (201120601)

  Cập nhật vào: 2022-11-25

  Được tải lên bởi: Mastar Bubu

  Yêu cầu Android: Android 5.1+ (Lollipop MR1, API 22)

  Chữ ký: 80800ca6d275b15d0661d4d95fdeac728a358642 KOF ALLSTAR 1.12.6(201120601) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 5a1caaf34d0b839cda7dd064ae639d7513673ff5

  Dung lượng tệp: 124.5 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.12.5

  93.2 MB XAPK APKs

  KOF ALLSTAR

  2022-11-22

  KOF ALLSTAR 1.12.5 (201120505)

  Cập nhật vào: 2022-11-22

  Được tải lên bởi: Luiz Carlos

  Yêu cầu Android: Android 5.1+ (Lollipop MR1, API 22)

  Chữ ký: 80800ca6d275b15d0661d4d95fdeac728a358642 KOF ALLSTAR 1.12.5(201120505) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Base APK: com.netmarble.kof.apk

  Split APKs: config.arm64_v8a

  Tệp SHA1: fb856097fb079d1da4922cef1ac403ae3234751e

  Dung lượng tệp: 93.2 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.12.5

  124.5 MB APK

  KOF ALLSTAR

  2022-11-22

  KOF ALLSTAR 1.12.5 (201120505)

  Cập nhật vào: 2022-11-22

  Được tải lên bởi: Luiz Carlos

  Yêu cầu Android: Android 5.1+ (Lollipop MR1, API 22)

  Chữ ký: 80800ca6d275b15d0661d4d95fdeac728a358642 KOF ALLSTAR 1.12.5(201120505) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 511927995f4c9da1f464072d9901590d5bc936aa

  Dung lượng tệp: 124.5 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.12.3

  177.6 MB XAPK APKs

  KOF ALLSTAR

  2022-10-27

  KOF ALLSTAR 1.12.3 (201120305)

  Cập nhật vào: 2022-10-27

  Được tải lên bởi: Mastar Bubu

  Yêu cầu Android: Android 5.1+ (Lollipop MR1, API 22)

  Chữ ký: 80800ca6d275b15d0661d4d95fdeac728a358642 KOF ALLSTAR 1.12.3(201120305) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Base APK: com.netmarble.kof.apk

  Split APKs: config.arm64_v8a

  Tệp SHA1: ba65c0fd27aaa8a696b05d60a81378caf557d68c

  Dung lượng tệp: 177.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.12.2

  177.5 MB XAPK APKs

  KOF ALLSTAR

  2022-09-29

  KOF ALLSTAR 1.12.2 (201120209)

  Cập nhật vào: 2022-09-29

  Được tải lên bởi: Mohamed Ragab

  Yêu cầu Android: Android 5.1+ (Lollipop MR1, API 22)

  Chữ ký: 80800ca6d275b15d0661d4d95fdeac728a358642 KOF ALLSTAR 1.12.2(201120209) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Base APK: com.netmarble.kof.apk

  Split APKs: config.arm64_v8a

  Tệp SHA1: 97fa816fc91141bd11b88595364a18e972d81177

  Dung lượng tệp: 177.5 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.12.2

  129.5 MB APK

  KOF ALLSTAR

  2022-09-29

  KOF ALLSTAR 1.12.2 (201120209)

  Cập nhật vào: 2022-09-29

  Được tải lên bởi: Mohamed Ragab

  Yêu cầu Android: Android 5.1+ (Lollipop MR1, API 22)

  Chữ ký: 80800ca6d275b15d0661d4d95fdeac728a358642 KOF ALLSTAR 1.12.2(201120209) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: ab9c3c7d4cc6739c9f221282a2e3e74c5894edb4

  Dung lượng tệp: 129.5 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.12.1

  177.4 MB XAPK APKs

  KOF ALLSTAR

  2022-09-15

  KOF ALLSTAR 1.12.1 (201120102)

  Cập nhật vào: 2022-09-15

  Được tải lên bởi: Mastar Bubu

  Yêu cầu Android: Android 5.1+ (Lollipop MR1, API 22)

  Chữ ký: 80800ca6d275b15d0661d4d95fdeac728a358642 KOF ALLSTAR 1.12.1(201120102) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Base APK: com.netmarble.kof.apk

  Split APKs: config.arm64_v8a

  Tệp SHA1: f1454397a2855ee2826989c513d1807855df8966

  Dung lượng tệp: 177.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.12.1

  129.4 MB APK

  KOF ALLSTAR

  2022-09-15

  KOF ALLSTAR 1.12.1 (201120102)

  Cập nhật vào: 2022-09-15

  Được tải lên bởi: Netmarble

  Yêu cầu Android: Android 5.1+ (Lollipop MR1, API 22)

  Chữ ký: 80800ca6d275b15d0661d4d95fdeac728a358642 KOF ALLSTAR 1.12.1(201120102) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: bbd21c4d5cf0b19d9aa0f1c496e4eeb8f1a27ed3

  Dung lượng tệp: 129.4 MB

  Tải về

 • V1.12.0

  177.7 MB XAPK APKs

  KOF ALLSTAR

  2022-08-25

  KOF ALLSTAR 1.12.0 (201120005)

  Cập nhật vào: 2022-08-25

  Được tải lên bởi: Mohamed Ragab

  Yêu cầu Android: Android 5.1+ (Lollipop MR1, API 22)

  Chữ ký: 80800ca6d275b15d0661d4d95fdeac728a358642 KOF ALLSTAR 1.12.0(201120005) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Base APK: com.netmarble.kof.apk

  Split APKs: config.arm64_v8a

  Tệp SHA1: 08a8932f13d1106adc7f8343b0d13a011ae82366

  Dung lượng tệp: 177.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.11.5

  176.1 MB XAPK APKs

  KOF ALLSTAR

  2022-07-26

  KOF ALLSTAR 1.11.5 (201110505)

  Cập nhật vào: 2022-07-26

  Được tải lên bởi: Mohamed Ragab

  Yêu cầu Android: Android 5.1+ (Lollipop MR1, API 22)

  Chữ ký: 80800ca6d275b15d0661d4d95fdeac728a358642 KOF ALLSTAR 1.11.5(201110505) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Base APK: com.netmarble.kof.apk

  Split APKs: config.arm64_v8a

  Tệp SHA1: 9f602980ea8f8017593b26d01bdd7ef0ef8b5b85

  Dung lượng tệp: 176.1 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.11.5

  128.1 MB APK

  KOF ALLSTAR

  2022-07-26

  KOF ALLSTAR 1.11.5 (201110505)

  Cập nhật vào: 2022-07-26

  Được tải lên bởi: Netmarble

  Yêu cầu Android: Android 5.1+ (Lollipop MR1, API 22)

  Chữ ký: 80800ca6d275b15d0661d4d95fdeac728a358642 KOF ALLSTAR 1.11.5(201110505) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 5b4abdcb1d96b41f9f5391b9a59b19589d69fc22

  Dung lượng tệp: 128.1 MB

  Tải về

 • V1.11.4

  170.3 MB XAPK APKs

  KOF ALLSTAR

  2022-06-29

  KOF ALLSTAR 1.11.4 (201110405)

  Cập nhật vào: 2022-06-29

  Được tải lên bởi: Mohamed Ragab

  Yêu cầu Android: Android 5.1+ (Lollipop MR1, API 22)

  Chữ ký: 80800ca6d275b15d0661d4d95fdeac728a358642 KOF ALLSTAR 1.11.4(201110405) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Base APK: com.netmarble.kof.apk

  Split APKs: config.arm64_v8a

  Tệp SHA1: dc5cb92a62a066335b52f55d4995cd7fb8d1a2f1

  Dung lượng tệp: 170.3 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.11.3

  170.3 MB XAPK APKs

  KOF ALLSTAR

  2022-05-30

  KOF ALLSTAR 1.11.3 (201110305)

  Cập nhật vào: 2022-05-30

  Được tải lên bởi: Mastar Bubu

  Yêu cầu Android: Android 5.1+ (Lollipop MR1, API 22)

  Chữ ký: 80800ca6d275b15d0661d4d95fdeac728a358642 KOF ALLSTAR 1.11.3(201110305) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Base APK: com.netmarble.kof.apk

  Split APKs: config.arm64_v8a

  Tệp SHA1: db231890fb0552d1fc155ce4cf9c384faa17ca62

  Dung lượng tệp: 170.3 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.11.2

  170.1 MB XAPK APKs

  KOF ALLSTAR

  2022-04-28

  KOF ALLSTAR 1.11.2 (201110205)

  Cập nhật vào: 2022-04-28

  Được tải lên bởi: Mastar Bubu

  Yêu cầu Android: Android 5.1+ (Lollipop MR1, API 22)

  Chữ ký: 80800ca6d275b15d0661d4d95fdeac728a358642 KOF ALLSTAR 1.11.2(201110205) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Base APK: com.netmarble.kof.apk

  Split APKs: config.arm64_v8a

  Tệp SHA1: ddc4be37fcbf5bbf7df302adf86e44eed737f9a7

  Dung lượng tệp: 170.1 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.11.1

  170.0 MB XAPK APKs

  KOF ALLSTAR

  2022-04-19

  KOF ALLSTAR 1.11.1 (201110102)

  Cập nhật vào: 2022-04-19

  Được tải lên bởi: Mastar Bubu

  Yêu cầu Android: Android 5.1+ (Lollipop MR1, API 22)

  Chữ ký: 80800ca6d275b15d0661d4d95fdeac728a358642 KOF ALLSTAR 1.11.1(201110102) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Base APK: com.netmarble.kof.apk

  Split APKs: config.arm64_v8a

  Tệp SHA1: b3279dec9facddb5cd90c7a4c65e9a23aae6b588

  Dung lượng tệp: 170.0 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.11.0

  176.9 MB XAPK APKs

  KOF ALLSTAR

  2022-03-24

  KOF ALLSTAR 1.11.0 (201110005)

  Cập nhật vào: 2022-03-24

  Được tải lên bởi: Mastar Bubu

  Yêu cầu Android: Android 5.1+ (Lollipop MR1, API 22)

  Chữ ký: 80800ca6d275b15d0661d4d95fdeac728a358642 KOF ALLSTAR 1.11.0(201110005) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Base APK: com.netmarble.kof.apk

  Split APKs: config.arm64_v8a

  Tệp SHA1: e80653f4a1dcbdade282f76f150773cfb7c83936

  Dung lượng tệp: 176.9 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.10.4

  169.4 MB XAPK APKs

  KOF ALLSTAR

  2022-02-24

  KOF ALLSTAR 1.10.4 (201100405)

  Cập nhật vào: 2022-02-24

  Được tải lên bởi: Luiz Carlos

  Yêu cầu Android: Android 5.1+ (Lollipop MR1, API 22)

  Chữ ký: 80800ca6d275b15d0661d4d95fdeac728a358642 KOF ALLSTAR 1.10.4(201100405) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Base APK: com.netmarble.kof.apk

  Split APKs: config.arm64_v8a

  Tệp SHA1: 84be7904d5dcfaf81adf9fdc68944c8e323ced4b

  Dung lượng tệp: 169.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.10.3

  169.0 MB XAPK APKs

  KOF ALLSTAR

  2022-01-27

  KOF ALLSTAR 1.10.3 (201100306)

  Cập nhật vào: 2022-01-27

  Được tải lên bởi: Mohamed Ragab

  Yêu cầu Android: Android 5.1+ (Lollipop MR1, API 22)

  Chữ ký: 80800ca6d275b15d0661d4d95fdeac728a358642 KOF ALLSTAR 1.10.3(201100306) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Base APK: com.netmarble.kof.apk

  Split APKs: config.arm64_v8a

  Tệp SHA1: 9a85726c59950d9fa3066b1918cec177529908f8

  Dung lượng tệp: 169.0 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.10.2

  167.9 MB XAPK APKs

  KOF ALLSTAR

  2021-12-09

  KOF ALLSTAR 1.10.2 (201100205)

  Cập nhật vào: 2021-12-09

  Được tải lên bởi: Mohamed Ragab

  Yêu cầu Android: Android 5.1+ (Lollipop MR1, API 22)

  Chữ ký: 80800ca6d275b15d0661d4d95fdeac728a358642 KOF ALLSTAR 1.10.2(201100205) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Base APK: com.netmarble.kof.apk

  Split APKs: config.arm64_v8a

  Tệp SHA1: cfd38f0e65ea95d7962cbe17411a42b84a0701df

  Dung lượng tệp: 167.9 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.10.0

  167.9 MB XAPK APKs

  KOF ALLSTAR

  2021-11-23

  KOF ALLSTAR 1.10.0 (201100001)

  Cập nhật vào: 2021-11-23

  Được tải lên bởi: Mossab Abo Hamze

  Yêu cầu Android: Android 5.1+ (Lollipop MR1, API 22)

  Chữ ký: 80800ca6d275b15d0661d4d95fdeac728a358642 KOF ALLSTAR 1.10.0(201100001) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Base APK: com.netmarble.kof.apk

  Split APKs: config.arm64_v8a

  Tệp SHA1: 0dac693fcff7915fb6c99bb7317e0389aee716b1

  Dung lượng tệp: 167.9 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.9.4

  167.7 MB XAPK APKs

  KOF ALLSTAR

  2021-10-28

  KOF ALLSTAR 1.9.4 (201090402)

  Cập nhật vào: 2021-10-28

  Được tải lên bởi: Mossab Abo Hamze

  Yêu cầu Android: Android 5.1+ (Lollipop MR1, API 22)

  Chữ ký: 80800ca6d275b15d0661d4d95fdeac728a358642 KOF ALLSTAR 1.9.4(201090402) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Base APK: com.netmarble.kof.apk

  Split APKs: config.arm64_v8a

  Tệp SHA1: 6b1035a7b318199e7acf84f19199f51a9f2980ca

  Dung lượng tệp: 167.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.9.3

  164.1 MB XAPK APKs

  KOF ALLSTAR

  2021-09-14

  KOF ALLSTAR 1.9.3 (201090302)

  Cập nhật vào: 2021-09-14

  Được tải lên bởi: Mohamed Ragab

  Yêu cầu Android: Android 5.1+ (Lollipop MR1, API 22)

  Chữ ký: 80800ca6d275b15d0661d4d95fdeac728a358642 KOF ALLSTAR 1.9.3(201090302) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Base APK: com.netmarble.kof.apk

  Split APKs: config.arm64_v8a

  Tệp SHA1: 561e2b24b17ee2866db248c89c456d3ab9c5ae91

  Dung lượng tệp: 164.1 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.9.2

  164.4 MB XAPK APKs

  KOF ALLSTAR

  2021-08-30

  KOF ALLSTAR 1.9.2 (201090202)

  Cập nhật vào: 2021-08-30

  Được tải lên bởi: Mossab Abo Hamze

  Yêu cầu Android: Android 5.1+ (Lollipop MR1, API 22)

  Chữ ký: 80800ca6d275b15d0661d4d95fdeac728a358642 KOF ALLSTAR 1.9.2(201090202) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Base APK: com.netmarble.kof.apk

  Split APKs: config.arm64_v8a

  Tệp SHA1: 6aa4713b68e073ffe25fd45a4893475953e2cc4e

  Dung lượng tệp: 164.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.9.1

  163.9 MB XAPK APKs

  KOF ALLSTAR

  2021-08-19

  KOF ALLSTAR 1.9.1 (201090101)

  Cập nhật vào: 2021-08-19

  Được tải lên bởi: Mohamed Ragab

  Yêu cầu Android: Android 5.1+ (Lollipop MR1, API 22)

  Chữ ký: 80800ca6d275b15d0661d4d95fdeac728a358642 KOF ALLSTAR 1.9.1(201090101) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Base APK: com.netmarble.kof.apk

  Split APKs: config.arm64_v8a

  Tệp SHA1: 951d91798d7decb878e5b3857478cf7cd8d51e92

  Dung lượng tệp: 163.9 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.9.0

  164.1 MB XAPK APKs

  KOF ALLSTAR

  2021-07-29

  KOF ALLSTAR 1.9.0 (201090001)

  Cập nhật vào: 2021-07-29

  Được tải lên bởi: Mastar Bubu

  Yêu cầu Android: Android 5.1+ (Lollipop MR1, API 22)

  Chữ ký: 80800ca6d275b15d0661d4d95fdeac728a358642 KOF ALLSTAR 1.9.0(201090001) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Base APK: com.netmarble.kof.apk

  Split APKs: config.arm64_v8a

  Tệp SHA1: 6809c2385ec7114a1e0fdd05ab05eb24fa96b050

  Dung lượng tệp: 164.1 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.8.3

  163.8 MB XAPK APKs

  KOF ALLSTAR

  2021-06-11

  KOF ALLSTAR 1.8.3 (201080301)

  Cập nhật vào: 2021-06-11

  Được tải lên bởi: Mastar Bubu

  Yêu cầu Android: Android 5.1+ (Lollipop MR1, API 22)

  Chữ ký: 80800ca6d275b15d0661d4d95fdeac728a358642 KOF ALLSTAR 1.8.3(201080301) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Base APK: com.netmarble.kof.apk

  Split APKs: config.arm64_v8a

  Tệp SHA1: 6cb83bf458ad2d19592c9b12ea7ad25386e83ae8

  Dung lượng tệp: 163.8 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.8.2

  162.8 MB XAPK APKs

  KOF ALLSTAR

  2021-04-29

  KOF ALLSTAR 1.8.2 (201080201)

  Cập nhật vào: 2021-04-29

  Được tải lên bởi: Luiz Carlos

  Yêu cầu Android: Android 5.1+ (Lollipop MR1, API 22)

  Chữ ký: 80800ca6d275b15d0661d4d95fdeac728a358642 KOF ALLSTAR 1.8.2(201080201) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Base APK: com.netmarble.kof.apk

  Split APKs: config.arm64_v8a

  Tệp SHA1: aeeab6647e83c5da5733c02fd94a3f0dd8cbd1c4

  Dung lượng tệp: 162.8 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.8.1

  161.4 MB XAPK APKs

  KOF ALLSTAR

  2021-04-20

  KOF ALLSTAR 1.8.1 (201080101)

  Cập nhật vào: 2021-04-20

  Được tải lên bởi: Mossab Abo Hamze

  Yêu cầu Android: Android 5.1+ (Lollipop MR1, API 22)

  Chữ ký: 80800ca6d275b15d0661d4d95fdeac728a358642 KOF ALLSTAR 1.8.1(201080101) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Base APK: com.netmarble.kof.apk

  Split APKs: config.arm64_v8a

  Tệp SHA1: 87d3fb50312d2f8be45409762a6b45110806511d

  Dung lượng tệp: 161.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.8.0

  165.9 MB XAPK APKs

  KOF ALLSTAR

  2021-03-30

  KOF ALLSTAR 1.8.0 (201080003)

  Cập nhật vào: 2021-03-30

  Được tải lên bởi: Mossab Abo Hamze

  Yêu cầu Android: Android 5.1+ (Lollipop MR1, API 22)

  Chữ ký: 80800ca6d275b15d0661d4d95fdeac728a358642 KOF ALLSTAR 1.8.0(201080003) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Base APK: com.netmarble.kof.apk

  Split APKs: config.arm64_v8a

  Tệp SHA1: adf0a8d29fa7418efeb2b17cf482e41cfe3592e4

  Dung lượng tệp: 165.9 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.7.3

  160.8 MB XAPK APKs

  KOF ALLSTAR

  2021-02-25

  KOF ALLSTAR 1.7.3 (201070301)

  Cập nhật vào: 2021-02-25

  Được tải lên bởi: Luiz Carlos

  Yêu cầu Android: Android 5.1+ (Lollipop MR1, API 22)

  Chữ ký: 80800ca6d275b15d0661d4d95fdeac728a358642 KOF ALLSTAR 1.7.3(201070301) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Base APK: com.netmarble.kof.apk

  Split APKs: config.arm64_v8a

  Tệp SHA1: f0cad5c99b0cf6ba9ef043026157af4f92975c46

  Dung lượng tệp: 160.8 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.7.2

  160.7 MB XAPK APKs

  KOF ALLSTAR

  2021-01-28

  KOF ALLSTAR 1.7.2 (201070201)

  Cập nhật vào: 2021-01-28

  Được tải lên bởi: Mohamed Ragab

  Yêu cầu Android: Android 5.1+ (Lollipop MR1, API 22)

  Chữ ký: 80800ca6d275b15d0661d4d95fdeac728a358642 KOF ALLSTAR 1.7.2(201070201) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Base APK: com.netmarble.kof.apk

  Split APKs: config.arm64_v8a

  Tệp SHA1: bac15f7ce993aaed1b0e6ca96c32bc3b63eae7f2

  Dung lượng tệp: 160.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.