We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
Thư Viện Phúc Âm biểu tượng

Thư Viện Phúc Âm

5.2.2 (52081.35) for Android
10.0 | 2 Reviews | 0 Posts

Mô tả của Thư Viện Phúc Âm

Thư viện Phúc Âm là ứng dụng nghiên cứu phúc âm của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô. Thư viện này gồm có các thánh thư, các bài nói chuyện trong đại hội, âm nhạc, các sách học tập và giảng dạy, các tạp chí Giáo Hội, video, các băng ghi âm, họa phẩm phúc âm, và còn nhiều nữa. Hãy nghiên cứu, tìm kiếm, đánh dấu, và chia sẻ bộ sưu tập to lớn này.

Các từ khóa và nội dung được bao gồm trong các ngôn ngữ được chọn: Kinh Thánh, Kinh Cựu Ước, Kinh Tân Ước, Sách Mặc Môn, Giáo Lý và Giao Ước, Trân Châu Vô Giá, Sách Hướng Dẫn Thánh Thư, Bản Dịch của Joseph Smith, Những Tín Điều, đại hội trung ương, Những Lời Giảng Dạy của Các Vị Chủ Tịch Giáo Hội, Thánh Ca, Tạp Chí Liahona, Ensign, New Era, Friend, Các Nguyên Tắc Phúc Âm, Thuyết Giảng Phúc Âm của Ta, Hội Phụ Nữ, Hội Thiếu Nữ, Hội Thiếu Nhi, Trường Chủ Nhật, Lớp Giáo Lý, Viện Giáo Lý, và Hãy Đến Mà Theo Ta.
Hiển thị nhiều hơn

Thư Viện Phúc Âm 5.2.2 (52081.35) Cập nhật

2019-05-30
• Added link to a user guide in Settings.
• Moved What’s New details to Settings.
• Added progress indicator when downloading a video.
• Added ability to remove a downloaded video from the chapter page.
• Fixed issue where downloaded videos didn't play offline.
• Fixed Chromecast with recent videos.

Additional Information

Advertisement
Phiên bản trước
 • V5.2.2 (52081.35) 12.9 MB APK

  Thư Viện Phúc Âm

  2019-05-30

  Thư Viện Phúc Âm 5.2.2 (52081.35) (52081)

  Cập nhật vào: 2019-05-30

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: df7ca5caa32e70128d29b03d9fd5f238f1b836b1 Thư Viện Phúc Âm 5.2.2 (52081.35)(52081) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: a28df9211d884a07b9c30f7583bb9ae14458efb8

  Dung lượng tệp: 12.9 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V5.2.1 (52047.31) 16.6 MB APK

  Thư Viện Phúc Âm

  2019-04-09

  Thư Viện Phúc Âm 5.2.1 (52047.31) (52047)

  Cập nhật vào: 2019-04-09

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: df7ca5caa32e70128d29b03d9fd5f238f1b836b1 Thư Viện Phúc Âm 5.2.1 (52047.31)(52047) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: arm64-v8a,armeabi-v7a,x86,x86_64

  Tệp SHA1: 417c2dc66c9c15dabf862fdac9f6ba816d9590ee

  Dung lượng tệp: 16.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V5.2.0 (52029.27) 16.7 MB APK

  Thư Viện Phúc Âm

  2019-03-26

  Thư Viện Phúc Âm 5.2.0 (52029.27) (52029)

  Cập nhật vào: 2019-03-26

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: df7ca5caa32e70128d29b03d9fd5f238f1b836b1 Thư Viện Phúc Âm 5.2.0 (52029.27)(52029) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: arm64-v8a,armeabi-v7a,x86,x86_64

  Tệp SHA1: effd206c3efe4375fe83873390bf6633b9fd1e09

  Dung lượng tệp: 16.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V5.1.1 (50414.23) 13.8 MB APK

  Thư Viện Phúc Âm

  2019-02-21

  Thư Viện Phúc Âm 5.1.1 (50414.23) (50414)

  Cập nhật vào: 2019-02-21

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: df7ca5caa32e70128d29b03d9fd5f238f1b836b1 Thư Viện Phúc Âm 5.1.1 (50414.23)(50414) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 82aa345a89aebd37bf8c3991de9e555c32c1cb35

  Dung lượng tệp: 13.8 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V5.1.0 (50392.19) 13.7 MB APK

  Thư Viện Phúc Âm

  2019-02-08

  Thư Viện Phúc Âm 5.1.0 (50392.19) (50392)

  Cập nhật vào: 2019-02-08

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: df7ca5caa32e70128d29b03d9fd5f238f1b836b1 Thư Viện Phúc Âm 5.1.0 (50392.19)(50392) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 90ffd30f9e799331013fe58ff4965742f92a5e9e

  Dung lượng tệp: 13.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V5.0.3 (50233.17) 12.2 MB APK

  Thư Viện Phúc Âm

  2018-11-09

  Thư Viện Phúc Âm 5.0.3 (50233.17) (50233)

  Cập nhật vào: 2018-11-09

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: df7ca5caa32e70128d29b03d9fd5f238f1b836b1 Thư Viện Phúc Âm 5.0.3 (50233.17)(50233) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: arm64-v8a

  Tệp SHA1: 06f867dacad89bd42754b894bbb9d7943101b395

  Dung lượng tệp: 12.2 MB

  Có gì mới:

  Tải về

Tương tự với Thư Viện Phúc Âm
Xem thêm từ The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Ứng dụng phổ biến trong 24 giờ trước
Tải về
ứng dụng APKPure