We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
DRTV biểu tượng

DRTV

Với ứng dụng DRTV, bạn có thể xem các chương trình của DR, mọi lúc mọi nơi

Phiên bản trước
 • V4.1.61 15.0 MB APK

  DRTV

  2022-09-06

  DRTV 4.1.61 (180068)

  Cập nhật vào: 2022-09-06

  Được tải lên bởi: Kura Taq Taqi

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 5f2ac7cb635a0fa3930ea78ac03d9477f82d506d DRTV 4.1.61(180068) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: c4775c4b1e537690f7f4dea591d07abb0d5cb6b2

  Dung lượng tệp: 15.0 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V4.1.60 15.0 MB APK

  DRTV

  2022-08-03

  DRTV 4.1.60 (180067)

  Cập nhật vào: 2022-08-03

  Được tải lên bởi: ဦးေမာင္ေမာင္စိုး ၏သားအငယ္ဆံုး

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 5f2ac7cb635a0fa3930ea78ac03d9477f82d506d DRTV 4.1.60(180067) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: cf3b4c5b069eead253763ee306f740e61b601641

  Dung lượng tệp: 15.0 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V4.1.59 15.2 MB APK

  DRTV

  2022-07-22

  DRTV 4.1.59 (180064)

  Cập nhật vào: 2022-07-22

  Được tải lên bởi: ألمہبہهبہز. ألديہريہ.

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 5f2ac7cb635a0fa3930ea78ac03d9477f82d506d DRTV 4.1.59(180064) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: f933925d08279f354d1c90a28d3ede60c7ed9eee

  Dung lượng tệp: 15.2 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V4.1.58 15.2 MB APK

  DRTV

  2022-07-07

  DRTV 4.1.58 (180063)

  Cập nhật vào: 2022-07-07

  Được tải lên bởi: Giorgi Nozadze

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 5f2ac7cb635a0fa3930ea78ac03d9477f82d506d DRTV 4.1.58(180063) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: 1da3a471b12c95d0cd371b14db5300dbf9c9533d

  Dung lượng tệp: 15.2 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V4.1.57 15.2 MB APK

  DRTV

  2022-06-23

  DRTV 4.1.57 (180062)

  Cập nhật vào: 2022-06-23

  Được tải lên bởi: Chase Bocock

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 5f2ac7cb635a0fa3930ea78ac03d9477f82d506d DRTV 4.1.57(180062) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: 6ecac0bde188c93cb907e5caf2cf9044b4081a46

  Dung lượng tệp: 15.2 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V4.1.56 15.2 MB APK

  DRTV

  2022-05-10

  DRTV 4.1.56 (180061)

  Cập nhật vào: 2022-05-10

  Được tải lên bởi: احمد عادل

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 5f2ac7cb635a0fa3930ea78ac03d9477f82d506d DRTV 4.1.56(180061) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: a11325f1bb653308f70934e257b8df8f6ac323bc

  Dung lượng tệp: 15.2 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V4.1.55 15.2 MB APK

  DRTV

  2022-05-01

  DRTV 4.1.55 (180060)

  Cập nhật vào: 2022-05-01

  Được tải lên bởi: احمد عادل

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 5f2ac7cb635a0fa3930ea78ac03d9477f82d506d DRTV 4.1.55(180060) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: a51eeab3ce7f8287088886ddbc4f7aada7b369a4

  Dung lượng tệp: 15.2 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V4.1.54 15.2 MB APK

  DRTV

  2022-03-30

  DRTV 4.1.54 (180059)

  Cập nhật vào: 2022-03-30

  Được tải lên bởi: ဦးေမာင္ေမာင္စိုး ၏သားအငယ္ဆံုး

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 5f2ac7cb635a0fa3930ea78ac03d9477f82d506d DRTV 4.1.54(180059) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: 3ec532ec5605afcde9b07e467f1c54ade74758f0

  Dung lượng tệp: 15.2 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V4.1.53 14.0 MB APK

  DRTV

  2022-03-16

  DRTV 4.1.53 (180058)

  Cập nhật vào: 2022-03-16

  Được tải lên bởi: احمد عادل

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 5f2ac7cb635a0fa3930ea78ac03d9477f82d506d DRTV 4.1.53(180058) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: 61ba2745c8156d4aa81e58ca9ff8c33244d095cd

  Dung lượng tệp: 14.0 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V4.1.52 14.4 MB APK

  DRTV

  2022-03-04

  DRTV 4.1.52 (180057)

  Cập nhật vào: 2022-03-04

  Được tải lên bởi: Chase Bocock

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 5f2ac7cb635a0fa3930ea78ac03d9477f82d506d DRTV 4.1.52(180057) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: 0898cacd5020fe761e9cd16174dc3d44a179e6f6

  Dung lượng tệp: 14.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V4.1.51 14.1 MB APK

  DRTV

  2022-02-16

  DRTV 4.1.51 (180053)

  Cập nhật vào: 2022-02-16

  Được tải lên bởi: Giorgi Nozadze

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 5f2ac7cb635a0fa3930ea78ac03d9477f82d506d DRTV 4.1.51(180053) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: e886af563865adcdbc9d77d2e480fe9dc2cf6ea7

  Dung lượng tệp: 14.1 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V4.1.50 14.1 MB APK

  DRTV

  2022-02-08

  DRTV 4.1.50 (180052)

  Cập nhật vào: 2022-02-08

  Được tải lên bởi: Giorgi Nozadze

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 5f2ac7cb635a0fa3930ea78ac03d9477f82d506d DRTV 4.1.50(180052) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: 37c33c9c2fd34049b239219f96878f3fa3afbf63

  Dung lượng tệp: 14.1 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V4.1.49 14.1 MB APK

  DRTV

  2022-02-03

  DRTV 4.1.49 (180051)

  Cập nhật vào: 2022-02-03

  Được tải lên bởi: احمد عادل

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 5f2ac7cb635a0fa3930ea78ac03d9477f82d506d DRTV 4.1.49(180051) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: eeeff05a047f3e1fe6014f88f6a7b27e24049733

  Dung lượng tệp: 14.1 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V4.1.48 13.8 MB APK

  DRTV

  2022-01-20

  DRTV 4.1.48 (180050)

  Cập nhật vào: 2022-01-20

  Được tải lên bởi: احمد عادل

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 5f2ac7cb635a0fa3930ea78ac03d9477f82d506d DRTV 4.1.48(180050) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: e50327f83d73b6eeb1dd7f90f83ebe9abd4531a1

  Dung lượng tệp: 13.8 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V4.1.47 13.8 MB APK

  DRTV

  2022-01-15

  DRTV 4.1.47 (180049)

  Cập nhật vào: 2022-01-15

  Được tải lên bởi: رجل اتعبه القدر

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 5f2ac7cb635a0fa3930ea78ac03d9477f82d506d DRTV 4.1.47(180049) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: 1cdf6c9c347314168a99d9db83a66cd587574258

  Dung lượng tệp: 13.8 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V4.1.44 13.7 MB APK

  DRTV

  2021-12-09

  DRTV 4.1.44 (180046)

  Cập nhật vào: 2021-12-09

  Được tải lên bởi: رجل اتعبه القدر

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 5f2ac7cb635a0fa3930ea78ac03d9477f82d506d DRTV 4.1.44(180046) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: 37e4edf321446d9bd31f6b178a38009f754e3568

  Dung lượng tệp: 13.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V4.1.43 13.8 MB APK

  DRTV

  2021-11-25

  DRTV 4.1.43 (180045)

  Cập nhật vào: 2021-11-25

  Được tải lên bởi: Giorgi Nozadze

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 5f2ac7cb635a0fa3930ea78ac03d9477f82d506d DRTV 4.1.43(180045) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: 4a2537ede10cd0a21327c87691559004ac9db7c1

  Dung lượng tệp: 13.8 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V4.1.42 13.8 MB APK

  DRTV

  2021-11-10

  DRTV 4.1.42 (180044)

  Cập nhật vào: 2021-11-10

  Được tải lên bởi: رجل اتعبه القدر

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 5f2ac7cb635a0fa3930ea78ac03d9477f82d506d DRTV 4.1.42(180044) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: 22bda2c5ff437d44939bcca7d6fcea3ef3a382aa

  Dung lượng tệp: 13.8 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V4.1.41 13.8 MB APK

  DRTV

  2021-10-31

  DRTV 4.1.41 (180043)

  Cập nhật vào: 2021-10-31

  Được tải lên bởi: Moise Mboyo

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 5f2ac7cb635a0fa3930ea78ac03d9477f82d506d DRTV 4.1.41(180043) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: ad36708ff4b23e9738d48efa202873d9019d523d

  Dung lượng tệp: 13.8 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V4.1.40 13.3 MB APK

  DRTV

  2021-10-27

  DRTV 4.1.40 (180042)

  Cập nhật vào: 2021-10-27

  Được tải lên bởi: احمد عادل

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 5f2ac7cb635a0fa3930ea78ac03d9477f82d506d DRTV 4.1.40(180042) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: 9b216847e1604ddbbbbd11d3333bf73ca9570234

  Dung lượng tệp: 13.3 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V4.1.39 13.3 MB APK

  DRTV

  2021-10-26

  DRTV 4.1.39 (180041)

  Cập nhật vào: 2021-10-26

  Được tải lên bởi: Kura Taq Taqi

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 5f2ac7cb635a0fa3930ea78ac03d9477f82d506d DRTV 4.1.39(180041) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: 6afb27cf41c6d5263904b63d8b17a8747953c7e3

  Dung lượng tệp: 13.3 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V4.1.38 13.3 MB APK

  DRTV

  2021-10-14

  DRTV 4.1.38 (180039)

  Cập nhật vào: 2021-10-14

  Được tải lên bởi: رجل اتعبه القدر

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 5f2ac7cb635a0fa3930ea78ac03d9477f82d506d DRTV 4.1.38(180039) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: 4960df42c95de5dbfa6892d6634e568eb696e4ab

  Dung lượng tệp: 13.3 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V4.1.37 13.2 MB APK

  DRTV

  2021-09-30

  DRTV 4.1.37 (180038)

  Cập nhật vào: 2021-09-30

  Được tải lên bởi: ဦးေမာင္ေမာင္စိုး ၏သားအငယ္ဆံုး

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 5f2ac7cb635a0fa3930ea78ac03d9477f82d506d DRTV 4.1.37(180038) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: ccf93d78fd762ad8200c105a801fd647a2b80706

  Dung lượng tệp: 13.2 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V4.1.36 13.3 MB APK

  DRTV

  2021-08-11

  DRTV 4.1.36 (180037)

  Cập nhật vào: 2021-08-11

  Được tải lên bởi: Chase Bocock

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 5f2ac7cb635a0fa3930ea78ac03d9477f82d506d DRTV 4.1.36(180037) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: d90f0300bc5fdb4b3994e76c2363c083fd52ac6a

  Dung lượng tệp: 13.3 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V4.1.35 13.3 MB APK

  DRTV

  2021-07-22

  DRTV 4.1.35 (180036)

  Cập nhật vào: 2021-07-22

  Được tải lên bởi: Moise Mboyo

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 5f2ac7cb635a0fa3930ea78ac03d9477f82d506d DRTV 4.1.35(180036) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: 5543dc0670d764b43c6d3c25ff2c09b33f4a5041

  Dung lượng tệp: 13.3 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V4.1.34 13.3 MB APK

  DRTV

  2021-07-08

  DRTV 4.1.34 (180035)

  Cập nhật vào: 2021-07-08

  Được tải lên bởi: ألمہبہهبہز. ألديہريہ.

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 5f2ac7cb635a0fa3930ea78ac03d9477f82d506d DRTV 4.1.34(180035) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: aa1365cf64af753175c959e7726f5c9ced2ed88e

  Dung lượng tệp: 13.3 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V4.1.32 11.8 MB APK

  DRTV

  2021-05-10

  DRTV 4.1.32 (180033)

  Cập nhật vào: 2021-05-10

  Được tải lên bởi: Kura Taq Taqi

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 5f2ac7cb635a0fa3930ea78ac03d9477f82d506d DRTV 4.1.32(180033) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: 89733834537fd780fc03f66c5cc82615f10eb54e

  Dung lượng tệp: 11.8 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V4.1.31 11.7 MB APK

  DRTV

  2021-04-19

  DRTV 4.1.31 (180032)

  Cập nhật vào: 2021-04-19

  Được tải lên bởi: احمد عادل

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 5f2ac7cb635a0fa3930ea78ac03d9477f82d506d DRTV 4.1.31(180032) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: 23c3046c18b2eccb543281abb9cce480081dd53c

  Dung lượng tệp: 11.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V4.1.30 11.6 MB APK

  DRTV

  2021-04-14

  DRTV 4.1.30 (180031)

  Cập nhật vào: 2021-04-14

  Được tải lên bởi: Giorgi Nozadze

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 5f2ac7cb635a0fa3930ea78ac03d9477f82d506d DRTV 4.1.30(180031) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: 09a3ac174077780a5bf2ec4c1fe3fa0d6823aaed

  Dung lượng tệp: 11.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V4.1.29 11.6 MB APK

  DRTV

  2021-03-30

  DRTV 4.1.29 (180030)

  Cập nhật vào: 2021-03-30

  Được tải lên bởi: ألمہبہهبہز. ألديہريہ.

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 5f2ac7cb635a0fa3930ea78ac03d9477f82d506d DRTV 4.1.29(180030) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: 97a93070646eabf67d2914cb459c6d438e2e36a1

  Dung lượng tệp: 11.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.