We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.

Giới thiệu về College Brawl

Tiếng Việt

College Brawl is an aggressive fighting game including a college campus.

In College Brawl, you take on the role of Ken, a college student trying to assist a friend in need. You must move across various campus while battling against red cats who are tough girls in your way.


At the beginning of the game, you only have simple fighting skills and a certain amount of resources. Gather battle awards as you advance through the game so you can spend them on character and weapon improvements.


Since the opponents get tougher towards high levels, leveling up yourself is the vital key to win the game. Have fun in this brawl game!

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 1.4.1

Last updated on Nov 15, 2023

Minor bug fixes and improvements. Install or update to the newest version to check it out!

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Trò chơi

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật College Brawl 1.4.1

Được tải lên bởi

LAGS

Yêu cầu Android

Android 4.4+

Hiển thị nhiều hơn

College Brawl Các bài báo

Cũng có sẵn cho các nền tảng khác

College Brawl Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.