We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
Trình chặn cuộc gọi biểu tượng

Trình chặn cuộc gọi

1.1.52 for Android

Mô tả của Trình chặn cuộc gọi

Trình chặn cuộc gọi có thể tự động từ chối các cuộc gọi không mong muốn. Nếu các cuộc gọi từ nhân viên bán hàng làm phiền bạn, hoặc nếu bạn muốn từ chối cuộc gọi từ một người bất kỳ, bạn chỉ cần thêm số đó vào danh sách đen và để Trình Chặn Cuộc gọi làm việc. Ứng dụng này rất nhẹ và ổn định, sử dụng rất ít bộ nhớ và tài nguyên CPU.

Tính năng:

1. Danh sách đen thêm các số vào danh sách đen để chặn
2. Danh sách trắng, thêm các số không cần chặn vào danh sách trắng

3. Lưu lịch sử các số bị từ chối
4. Chế độ chặn:

*Chặn Danh sách Đen
*Cho phép danh sách trắng(Chặn các cuộc gọi không có trong danh sách trắng)
*Chặn các số vô danh(Chặn các cuộc gọi không có trong danh bạ)
*Chặn tất cả các cuộc gọi

5. Phần mềm này MIỄN PHÍ
Hiển thị nhiều hơn

Trình chặn cuộc gọi 1.1.52 Cập nhật

2021-01-20
1.1.52:
Bugs fixed.
1.1.27:
Support Android O, P
1.1.16:
Bug fixed on Android 9.
1.1.12:
Bug fixed, Improve loading speed.
1.0.50:
Bug fixed
1.0.42:
Bug fixed
1.0.38:
Bug fixed
1.0.26:
Bug fixed

Additional Information

Advertisement
Phiên bản trước
 • V1.1.52 5.6 MB XAPK APKs

  Trình chặn cuộc gọi

  2021-01-20

  Trình chặn cuộc gọi 1.1.52 (116)

  Cập nhật vào: 2021-01-20

  Uploaded by: เส้นตรง แสนวา

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: a61ce487434c73d48ab010a994dda8ff6e0c347d Trình chặn cuộc gọi 1.1.52(116) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: universal

  Base APK: com.androidrocker.callblocker.apk

  Split APKs: config.ar, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xxhdpi, config.zh

  Tệp SHA1: aa8cf3129393247de034e09d27ef4cb8a252d4a8

  Dung lượng tệp: 5.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.1.50 6.2 MB APK

  Trình chặn cuộc gọi

  2020-11-03

  Trình chặn cuộc gọi 1.1.50 (112)

  Cập nhật vào: 2020-11-03

  Uploaded by: Muneeb Jutt

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: a61ce487434c73d48ab010a994dda8ff6e0c347d Trình chặn cuộc gọi 1.1.50(112) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: f19ea48d1d2446e070ea873335eaa39cbd7e5ea7

  Dung lượng tệp: 6.2 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.1.49 6.2 MB XAPK APKs

  Trình chặn cuộc gọi

  2020-10-29

  Trình chặn cuộc gọi 1.1.49 (110)

  Cập nhật vào: 2020-10-29

  Uploaded by: Rohit Gujrati

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: a61ce487434c73d48ab010a994dda8ff6e0c347d Trình chặn cuộc gọi 1.1.49(110) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: universal

  Base APK: com.androidrocker.callblocker.apk

  Split APKs: config.ar, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xxhdpi, config.zh

  Tệp SHA1: 411207762816a1a3774ea194ccb1b0da536e8d9d

  Dung lượng tệp: 6.2 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.1.45 6.1 MB XAPK APKs

  Trình chặn cuộc gọi

  2020-10-16

  Trình chặn cuộc gọi 1.1.45 (108)

  Cập nhật vào: 2020-10-16

  Uploaded by: Rohit Gujrati

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: a61ce487434c73d48ab010a994dda8ff6e0c347d Trình chặn cuộc gọi 1.1.45(108) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: universal

  Base APK: com.androidrocker.callblocker.apk

  Split APKs: config.ar, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xxhdpi, config.zh

  Tệp SHA1: 19316fac2c74d97d34d6dbd2241e364965add019

  Dung lượng tệp: 6.1 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.1.42 6.2 MB APK

  Trình chặn cuộc gọi

  2020-10-03

  Trình chặn cuộc gọi 1.1.42 (106)

  Cập nhật vào: 2020-10-03

  Uploaded by: Rohit Gujrati

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: a61ce487434c73d48ab010a994dda8ff6e0c347d Trình chặn cuộc gọi 1.1.42(106) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 8bd8e56399d4ba44091cd5ab33cc9e29e78297d5

  Dung lượng tệp: 6.2 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.1.39 6.0 MB APK

  Trình chặn cuộc gọi

  2020-05-19

  Trình chặn cuộc gọi 1.1.39 (103)

  Cập nhật vào: 2020-05-19

  Uploaded by: Rohit Gujrati

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: a61ce487434c73d48ab010a994dda8ff6e0c347d Trình chặn cuộc gọi 1.1.39(103) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 57386302c41f26bb27ac28cc33fd8425148b0e87

  Dung lượng tệp: 6.0 MB

  Có gì mới:

  Tải về

Tương tự với Trình chặn cuộc gọi
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Ứng dụng phổ biến trong 24 giờ trước
Tải về
ứng dụng APKPure