Our website uses necessary cookies to enable basic functions and optional cookies to help us to enhance your user experience. Learn more about our cookie policy by clicking "Learn More".
Accept All Only Necessary Cookies
Bluetooth Remote Toy biểu tượng

1.0.6 by reneeciou


Jun 26, 2017

Giới thiệu về Bluetooth Remote Toy

Tiếng Việt

Control your own DIY toys or smartphone's camera via this app using Bluetooth.

Bluetooth Remote Toy is used to control microcontrollers, like 8051, Arduino or etc, over Bluetooth. Bluetooth lets you do a lot of things. For example, you can use a 8051 microcontroller, an UART interface bluetooth module and a L298N motor driver module to build a Bluetooth remote control toy car, whcich is contorlled by this app. You also can use a 8051 microcontroller and an UART interface bluetooth module to build a remote shutter that lets you remotely control your smartphone’s camera, which is a part of this app, or an automatic irrigation sprinkler that provides water at regular intervals you set through this app.

Major features

• Allows you to remotely control your smartphone’s camera from another smartphone and supports live view.

• Allows you to remotely control your smartphone’s camera from your own DIY remote shutter.

• Allows you to remotely control your own DIY toy car or automatic irrigation sprinkler.

• Allows two-way text chat between two smartphones.

• Allows your smartphone to communicate with Serial Bluetooth devices and supports HEX mode.

Watch more how to use this app:

https://youtu.be/QBugozWdyfw

If you want to know how to build your own remote toys using 8051, please come to my blog:

https://reneeciou.blogspot.com/search/label/8051%20Forever

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 1.0.6

Last updated on Jun 26, 2017

Make this app can be found in Google Play Store by older android devices.

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Bluetooth Remote Toy 1.0.6

Được tải lên bởi

មីណា មីណា

Yêu cầu Android

Android 4.0+

Hiển thị nhiều hơn

Bluetooth Remote Toy Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.