We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
Biblia Dios Habla Hoy DHH biểu tượng

Biblia Dios Habla Hoy DHH

Kinh thánh Chúa nói hôm nay DHH - Kinh thánh bằng ngôn ngữ đơn giản

Phiên bản trước
 • V5.5.2 6.7 MB APK

  Biblia Dios Habla Hoy DHH

  2019-03-03

  Biblia Dios Habla Hoy DHH 5.5.2 (552)

  Cập nhật vào: 2019-03-03

  Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

  Chữ ký: ee4f01a4bc3d0d9f44870d2fb839abd279397093 Biblia Dios Habla Hoy DHH 5.5.2(552) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 6518e80f366afa327ac9d9ca77cdd52aa58a18fc

  Dung lượng tệp: 6.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V5.5.1 6.7 MB APK

  Biblia Dios Habla Hoy DHH

  2018-10-03

  Biblia Dios Habla Hoy DHH 5.5.1 (551)

  Cập nhật vào: 2018-10-03

  Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

  Chữ ký: ee4f01a4bc3d0d9f44870d2fb839abd279397093 Biblia Dios Habla Hoy DHH 5.5.1(551) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: d572701d0032c36976b81a8c138a8411ee93fafa

  Dung lượng tệp: 6.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V5.1.0 6.7 MB APK

  Biblia Dios Habla Hoy DHH

  2018-08-22

  Biblia Dios Habla Hoy DHH 5.1.0 (510)

  Cập nhật vào: 2018-08-22

  Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

  Chữ ký: ee4f01a4bc3d0d9f44870d2fb839abd279397093 Biblia Dios Habla Hoy DHH 5.1.0(510) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 5cee15d51ce6b0e460c973fa8bc44a7646326361

  Dung lượng tệp: 6.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V4.1.3 6.7 MB APK

  Biblia Dios Habla Hoy DHH

  2018-08-03

  Biblia Dios Habla Hoy DHH 4.1.3 (413)

  Cập nhật vào: 2018-08-03

  Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

  Chữ ký: ee4f01a4bc3d0d9f44870d2fb839abd279397093 Biblia Dios Habla Hoy DHH 4.1.3(413) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 67ec328b195975baaf682575c7d60179d7223c76

  Dung lượng tệp: 6.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V4.1.2 6.7 MB APK

  Biblia Dios Habla Hoy DHH

  2018-07-24

  Biblia Dios Habla Hoy DHH 4.1.2 (412)

  Cập nhật vào: 2018-07-24

  Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

  Chữ ký: ee4f01a4bc3d0d9f44870d2fb839abd279397093 Biblia Dios Habla Hoy DHH 4.1.2(412) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: f55a3ede142a2bde66c894a93b9cbf3e2724dd5d

  Dung lượng tệp: 6.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V4.1.1 6.7 MB APK

  Biblia Dios Habla Hoy DHH

  2018-07-19

  Biblia Dios Habla Hoy DHH 4.1.1 (411)

  Cập nhật vào: 2018-07-19

  Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

  Chữ ký: ee4f01a4bc3d0d9f44870d2fb839abd279397093 Biblia Dios Habla Hoy DHH 4.1.1(411) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 531b23e88437b9bed8ad4db2de285fa1367b8181

  Dung lượng tệp: 6.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.2 6.9 MB APK

  Biblia Dios Habla Hoy DHH

  2018-01-26

  Biblia Dios Habla Hoy DHH 2.2 (221)

  Cập nhật vào: 2018-01-26

  Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

  Chữ ký: ee4f01a4bc3d0d9f44870d2fb839abd279397093 Biblia Dios Habla Hoy DHH 2.2(221) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 8f8489664d9d4eb7e2d47b388e158416961826d6

  Dung lượng tệp: 6.9 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.6 6.9 MB APK

  Biblia Dios Habla Hoy DHH

  2017-02-03

  Biblia Dios Habla Hoy DHH 1.0.6 (106)

  Cập nhật vào: 2017-02-03

  Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

  Chữ ký: ee4f01a4bc3d0d9f44870d2fb839abd279397093 Biblia Dios Habla Hoy DHH 1.0.6(106) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 4390b15eb3e7fe9af9924223d18cf04a778da855

  Dung lượng tệp: 6.9 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.4 7.0 MB APK

  Biblia Dios Habla Hoy DHH

  2016-10-27

  Biblia Dios Habla Hoy DHH 1.0.4 (104)

  Cập nhật vào: 2016-10-27

  Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

  Chữ ký: ee4f01a4bc3d0d9f44870d2fb839abd279397093 Biblia Dios Habla Hoy DHH 1.0.4(104) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 65384de47555f4242efadb7ce458432425bd970d

  Dung lượng tệp: 7.0 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.3 6.7 MB APK

  Biblia Dios Habla Hoy DHH

  2016-10-16

  Biblia Dios Habla Hoy DHH 1.0.3 (103)

  Cập nhật vào: 2016-10-16

  Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

  Chữ ký: ee4f01a4bc3d0d9f44870d2fb839abd279397093 Biblia Dios Habla Hoy DHH 1.0.3(103) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: ae4bfa74784616ef468b69fc19a2f6b5cf506e67

  Dung lượng tệp: 6.7 MB

  Tải về

 • V1.1 2.9 MB APK

  Biblia Dios Habla Hoy DHH

  2015-08-03

  Biblia Dios Habla Hoy DHH 1.1 (2)

  Cập nhật vào: 2015-08-03

  Yêu cầu Android: Android 1.6+ (Donut, API 4)

  Chữ ký: ee4f01a4bc3d0d9f44870d2fb839abd279397093 Biblia Dios Habla Hoy DHH 1.1(2) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-240dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 2fd19c0097d8f37f5ca762abf9d25f4aa23db9a3

  Dung lượng tệp: 2.9 MB

  Tải về

Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Tải về
ứng dụng APKPure