Our website uses necessary cookies to enable basic functions and optional cookies to help us to enhance your user experience. Learn more about our cookie policy by clicking "Learn More".
Accept All Only Necessary Cookies
Android Device Policy biểu tượng

8.8 32 Đánh giá


110.15.3 (10100680) by Google LLC


Jun 21, 2024

Giới thiệu về Android Device Policy

Sử dụng Android Device Policy để truy cập tài nguyên và ứng dụng của tổ chức bạn

Android Device Policy giúp quản trị viên CNTT bảo mật dữ liệu cho tổ chức của bạn. Quản trị viên của bạn có thể dùng ứng dụng này để quản lý các chế độ cài đặt và chính sách bảo mật. Hãy dùng Android Enterprise demo (https://android.com/enterprise/demo) để tạo mã minh hoạ.

Android Device Policy cung cấp:

• Khả năng đăng ký dễ dàng

• Quyền truy cập vào Managed Google Play

• Quyền truy cập vào tài nguyên công việc và email

Nhà phát triển nên dùng Android Management API (https://g.co/dev/androidmanagement) để quản lý thiết bị áp dụng Android Device Policy.

Thông báo quyền

• Máy ảnh: có thể dùng để quét mã QR khi đăng ký doanh nghiệp

• Danh bạ: dùng để thêm tài khoản công việc vào thiết bị, cần có để truy cập vào Managed Google Play

• Điện thoại: dùng để đăng ký thiết bị, báo cáo giá trị nhận dạng thiết bị cho quản trị viên CNTT

• Vị trí: dùng để dò các mạng WiFi hiện có, điều chỉnh cho phù hợp với chính sách CNTT và đề xuất mạng mới nếu cấu hình hiện tại bị hỏng

Bạn có thể chọn không cho phép các yêu cầu cấp quyền tuỳ chọn mà vẫn dùng được ứng dụng.

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 110.15.3 (10100680)

Last updated on Jun 18, 2024

• Sửa một số lỗi
Bạn có thể xem các ghi chú phát hành đầy đủ tại https://developers.google.com/android/management/release-notes

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Android Device Policy 110.15.3 (10100680)

Được tải lên bởi

Google LLC

Yêu cầu Android

Android 5.0+

Available on

Tải Android Device Policy trên Google Play

Hiển thị nhiều hơn

Android Device Policy Các bài báo

Android Device Policy Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.