We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
[턴제RPG]파이널삼국지 biểu tượng

[턴제RPG]파이널삼국지

2.1.1 for Android

Mô tả của [턴제RPG]파이널삼국지

★삼국지 영웅들의 마지막 대결이 시작된다~!★

■ 강력한 ULTRA!! 출석 이벤트
무과금 14일 접속하면 적색장수!!! 획득~!
출석만 잘해도 10만원보 획득~!

■ 매일매일 진행하는 이벤트와 대박 혜택
매일 쏟아지는 푸짐한 혜택으로 더욱 알차게 즐겨라!
끝임없이 진행되는 다양한 이벤트 보상받고 신나게 즐겨라.

■ 키우다보니 별로 안 좋은 것 같아서 망캐?
초반에 길을 잘못 들어서 게임을 할 의욕을 잃으시는 경우가 있으시나요?
성장 자원을 모두 돌려주는 완벽한 복원시스템! 진형을 바꾸고 싶다면 국가이동!
언제든 원하는 조합과 영웅을 시험할 수 있는 진정한 전략 RPG!

■ 귀엽게, 때로는 멋지게! 새롭게 태어난 삼국 영웅들!
두가지 모드로 감상할 수 있는 움직이는 삼국 영웅의 일러스트!
SD삼국영웅들이 펼치는 화려한 필살기의 향연!

■ 삼국의 운명을 건 마지막 전투가 시작된다!
마왕을 부활시키려는 황건적의 음모를 저지하라!
난세야말로 영웅이 태어나는 시기, 삼국영웅과 함께 혼돈의 전장을 누벼라!

■ 치열한 6대6 턴제 전투로 전략의 우위를 과시하라!
삼국영웅의 인연에 따른 맞춤조합과 다양한 시너지!
다양한 특징과 개성을 갖춘 영웅들의 조합으로 무한전략을 경험하라!

■ 삼국지를 배경으로 한 끝없는 콘텐츠!
매일 똑같은 노가다는 더이상 No~
레벨에 따라 차례로 오픈되는 무쌍, 연무, 팀전, 토너먼트 등 다양한 경쟁과 도전!
콘텐츠에 따라 색다른 재미를 느끼고 보상과 전리품을 획득하자!

파이널삼국지는 아래와 같은 권한을 요청합니다.
[접근권한 안내]
- 필수 권한
* READ_PHONE_STATE
* GET_ACCOUNTS
- 고객 응대에 필요한 단말기 정보 수집을 위한 전화 기능 엑세스 권한을 요청합니다.

* WRITE_EXTERNAL_STORAGE
* READ_EXTERNAL_STORAGE
- 외부 저장공간에 데이터를 저장하거나, 읽어오기 위한 읽고/쓰기 권한을 요청합니다.

* RECORD_AUDIO
- 이용자간 음성 녹음 및 전송을 위해 마이크 권한을 요청합니다.

▶ 접근권한 철회방법
- 운영체제 6.0 이상 : 설정 > 어플리케이션 관리자 > 앱 선택 > 권한 > 접근권한 철회 가능
- 운영체제 6.0 미만 : 접근권한 철회가 불가능하므로, 앱 삭제로 철회 가능

--------------------------------------------------
* 게임펍 고객센터: 1666-7198/ 평일 10:00 ~ 19:00 시간 동안 상담 가능
* 공식카페-http://cafe.naver.com/finaltk
* 페이스북-https://www.facebook.com/gamepub.pr
----
개발자 연락처 :
1666-7198
Hiển thị nhiều hơn

[턴제RPG]파이널삼국지 2.1.1 Cập nhật

2020-10-29
1. 게임아이콘 변경
2. 시스템 최적화

[턴제RPG]파이널삼국지 Tags

Add Tags

By adding tag words that describe for Games&Apps, you're helping to make these Games and Apps be more discoverable by other APKPure users.

Additional Information

Advertisement
Phiên bản trước
 • V2.1.1 43.9 MB APK

  [턴제RPG]파이널삼국지

  2020-10-29

  [턴제RPG]파이널삼국지 2.1.1 (57)

  Cập nhật vào: 2020-10-29

  Uploaded by: OR Marouane

  Yêu cầu Android: Android 4.2+ (Jelly Bean MR1, API 17)

  Chữ ký: ba98508fffa151e1b6d08f53b3368e0a28105550 [턴제RPG]파이널삼국지 2.1.1(57) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: arm64-v8a, armeabi, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 265cb3c8a56b9766c5fb5dbf61755c87c1681f2a

  Dung lượng tệp: 43.9 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.0.5 28.5 MB APK

  [턴제RPG]파이널삼국지

  2017-10-20

  [턴제RPG]파이널삼국지 2.0.5 (40)

  Cập nhật vào: 2017-10-20

  Uploaded by: Youssef Bouchabchoub

  Yêu cầu Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

  Chữ ký: ba98508fffa151e1b6d08f53b3368e0a28105550 [턴제RPG]파이널삼국지 2.0.5(40) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: armeabi

  Tệp SHA1: 45675c809a099dab96ae74a33c970e7a76c8a36a

  Dung lượng tệp: 28.5 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.0.4 28.5 MB APK

  [턴제RPG]파이널삼국지

  2017-10-19

  [턴제RPG]파이널삼국지 2.0.4 (37)

  Cập nhật vào: 2017-10-19

  Uploaded by: OR Marouane

  Yêu cầu Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

  Chữ ký: ba98508fffa151e1b6d08f53b3368e0a28105550 [턴제RPG]파이널삼국지 2.0.4(37) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: armeabi

  Tệp SHA1: 0d024a180b3fce311a9e6451098036125adc8025

  Dung lượng tệp: 28.5 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.0.3 28.5 MB APK

  [턴제RPG]파이널삼국지

  2017-08-28

  [턴제RPG]파이널삼국지 2.0.3 (36)

  Cập nhật vào: 2017-08-28

  Uploaded by: Lerisvando Medeiros

  Yêu cầu Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

  Chữ ký: ba98508fffa151e1b6d08f53b3368e0a28105550 [턴제RPG]파이널삼국지 2.0.3(36) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: armeabi

  Tệp SHA1: 26908c047dec54e686907491a30853c75e2dbc1a

  Dung lượng tệp: 28.5 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.0.2 28.4 MB APK

  [턴제RPG]파이널삼국지

  2017-08-23

  [턴제RPG]파이널삼국지 2.0.2 (35)

  Cập nhật vào: 2017-08-23

  Uploaded by: Youssef Bouchabchoub

  Yêu cầu Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

  Chữ ký: ba98508fffa151e1b6d08f53b3368e0a28105550 [턴제RPG]파이널삼국지 2.0.2(35) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: armeabi

  Tệp SHA1: f639b05075d8283de99201ef9c12f2bf40e81afb

  Dung lượng tệp: 28.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.0.1 28.1 MB APK

  [턴제RPG]파이널삼국지

  2017-07-01

  [턴제RPG]파이널삼국지 2.0.1 (31)

  Cập nhật vào: 2017-07-01

  Uploaded by: Lerisvando Medeiros

  Yêu cầu Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

  Chữ ký: ba98508fffa151e1b6d08f53b3368e0a28105550 [턴제RPG]파이널삼국지 2.0.1(31) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: armeabi

  Tệp SHA1: 51f6f30586e2c1890540a69e361dbb3cdd2231ea

  Dung lượng tệp: 28.1 MB

  Có gì mới:

  Tải về

Tương tự với [턴제RPG]파이널삼국지
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Trò chơi phổ biến trong 24 giờ trước
Tải về
ứng dụng APKPure