We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
MEGA 圖標

MEGA

6.15 (459) for Android

MEGA

MEGA提供使用者可控制的加密雲端儲存功能,能透過網頁瀏覽器以及行動裝置專屬應用程式存取資料。與其他雲端儲存服務供應商不同,您的資料僅可由您的客戶端裝置加密與解密,並非透過我們。

從智慧型手機或平板電腦上傳檔案,然後可以隨時隨地在任何裝上搜尋、儲存、下載、串流播放、查看、共享,重新命名或刪除。可與您的聯絡人共享資料夾,並即時查看它們的更新狀況。

MEGA強大安全的點對點加密功能意味著我們無法存取或重置您的密碼。您必須記住密碼並確定有備份您帳戶的還原金鑰。遺失您的密碼與帳戶還原金鑰將導致您無法存取您的檔案。

使用點對點用戶加密過的MEGA安全對話,包括視訊與語音通話能確保完全的隱私,對話記錄會自動在多個裝置間同步,您還可以輕鬆的將對話中的檔案儲存至您的MEGA雲端硬碟,或從您的MEGA雲端硬碟將檔案加入對話進行共享 。

MEGA為所有註冊用戶大方的提供20 GB的免費儲存空間作為標準。您還可以透過MEGA成就獎勵計劃以每5 GB的增量獲得更多儲存空間。

還需要更多空間嗎?查看我們所提供更多大量空間而且經濟實惠的MEGA Pro訂閱方案:
PRO Lite:每月4.99歐元(4.99美元)或每年49.99歐元(49.99美元),每月為您提供400 GB的儲存空間和1 TB的傳輸配額。
PRO I:每月9.99歐元(9.99美元)或每年99.99歐元(99.99美元),每月為您提供2 TB的儲存空間和2 TB的傳輸配額。
PRO II:每月19.99歐元(19.99美元)或每年199.99歐元(199.99美元),每月為您提供8 TB的儲存空間和8 TB的傳輸配額。
PRO III :每月29.99歐元(29.99美元)或每年299.99歐元(299.99美元),每月為您提供16 TB的儲存空間和16 TB的傳輸配額。

為透明度起見,MEGA的所有客戶端應用程式源碼皆發佈在Github上。 我們Android行動應用程式的源碼在此:https://github.com/meganz/android

訂閱會自動續訂,續期與第一次訂閱的相同,價格也相同。欲管理您的訂閱,只需點擊行動裝置上的Play商店圖示,使用您的Google ID登錄(若您尚未登入的話),然後點擊MEGA應用程式,您就能夠管理您的訂閱。

應用程式存取權限:
外部儲存裝置資料寫入 → 將您的檔案從MEGA下載到您的裝置並將檔案從您的裝置上傳到MEGA。
相機 → 拍照並將其上傳到MEGA。
讀取聯絡人 → 輕鬆將裝置中的聯絡人匯入以作為MEGA聯絡人。
錄音與影像截取輸出(存取麥克風與相機)→ MEGA提供點對點加密語音/視訊通話

MEGA的服務條款:https://mega.io/terms
隱私權政策:https://mega.io/privacy
更多
添加應用標籤

为游戏和应用程序添加标签,您将帮助APKPure用户更快的发现这些好游戏和优质应用。注:在APKPure客户端中添加应用标签前需要使用账户信息登录。

其他資訊

歷史版本
 • V6.15 (459) 189.4 MB APK

  MEGA

  2022年08月13日

  MEGA 6.15 (459) (459)

  更新日期: 2022年08月13日

  上傳者: Mega Ltd

  Android 最低版本需求: Android 6.0+ (M, API 23)

  簽名: 0cc7f762b2b1d3e44092f2c8ab8b0eb42e5a60fd MEGA 6.15 (459)(459) 安全認證

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

  文件SHA1: 57bc313f3b90943514c213fc8b008463d86a5316

  文件大小: 189.4 MB

  下載

 • V6.14.1 (458) 78.7 MB XAPK APKs

  MEGA

  2022年08月06日

  MEGA 6.14.1 (458) (458)

  更新日期: 2022年08月06日

  上傳者: Edgar Corrales

  Android 最低版本需求: Android 6.0+ (M, API 23)

  簽名: 0cc7f762b2b1d3e44092f2c8ab8b0eb42e5a60fd MEGA 6.14.1 (458)(458) 安全認證

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: arm64-v8a

  Base APK: mega.privacy.android.app.apk

  Split APKs: config.ar, config.arm64_v8a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xxxhdpi, config.zh

  文件SHA1: 08f35cf156d9a5b308cb4f8bac3cc00e97525f5e

  文件大小: 78.7 MB

  更新內容:

  下載

 • V6.14.1 (458) 189.3 MB APK

  MEGA

  2022年08月04日

  MEGA 6.14.1 (458) (458)

  更新日期: 2022年08月04日

  上傳者: Seweryn Milota

  Android 最低版本需求: Android 6.0+ (M, API 23)

  簽名: 0cc7f762b2b1d3e44092f2c8ab8b0eb42e5a60fd MEGA 6.14.1 (458)(458) 安全認證

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

  文件SHA1: 1ae242166aa939f9d8bc37535e3eaa899e42ebd4

  文件大小: 189.3 MB

  更新內容:

  下載

 • V6.14 (457) 78.7 MB XAPK APKs

  MEGA

  2022年08月03日

  2Variants
 • V6.14 (457) 189.3 MB APK

  MEGA

  2022年08月02日

  MEGA 6.14 (457) (457)

  更新日期: 2022年08月02日

  上傳者: Shiv Balak

  Android 最低版本需求: Android 6.0+ (M, API 23)

  簽名: 0cc7f762b2b1d3e44092f2c8ab8b0eb42e5a60fd MEGA 6.14 (457)(457) 安全認證

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

  文件SHA1: 138ebd2a4a0663fb0a6ec6f3278e90ae4c5989f9

  文件大小: 189.3 MB

  更新內容:

  下載

 • V6.13 (455) 78.5 MB XAPK APKs

  MEGA

  2022年08月02日

  3Variants
MEGA相關應用
Mega Ltd的其他應用
評論載入中...
沒有符合條件的內容
24 小時熱門應用
掃一掃安裝
APKPure 客戶端