เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ บนเว็บไซต์นี้ เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณ
การคลิกลิงก์ใด ๆ ในหน้านี้แสดงว่าคุณยินยอมในส่วนของ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้ ของเรา

เกี่ยวกับ 펜타스톰

ภาษาไทย

1. ลดคูลดาวน์สกิล! "สนามรบความเร็ว" 2. รับผิวด้วยภารกิจที่ชัดเจน "Moren's Workshop" 3. Pentastorm Worldview, Elsino Chronicles Open!

◆◆◆◆◆게임 소개◆◆◆◆◆

[최고의 5v5 실시간 팀플레이를 만나다!]

★모바일의 한계를 뛰어넘는 실시간 5v5 대전!

- 5v5, 3v3, 1v1, 데스매치, 보물쟁탈전 등 다양한 실시간 대전 모드!

- 언제 어디서나 빠르게 5v5 실시간 대전 참여!

- 모바일에 최적화된 조작과 섬세한 컨트롤 지원!

- 3방향의 공격루트로 이뤄진 전략적인 팀플레이!

★개성 만점 영웅을 플레이 하는 쾌감!

- 탱커, 전사, 아처, 마법사, 암살자, 서포터 6가지 직업

- 6가지 직업을 가진 영웅들의 차별화된 스킬과 특화된 역할!

- 선택한 영웅에 따라 매 대전마다 완전히 새로운 전투를 경험!

★빠르게 제공하는 성장의 재미!

- 단시간에 즐기는 성장과 전투의 재미

- 단 15분! 성장과 전투의 재미를 느껴보자!

★매우 쉽고 간편한 조작법!

- 모바일에 특화된 쉽고 간단한 조작과 편리한 UI

- 터치 1번으로 스킬사용, 장비구매, 귀환, 회복까지

- AOS 초보들도 빠르게 조작법 숙지와 게임 적응 가능!

★지루할 틈 없는 다양한 대전 모드!

- 퀵 매치를 통해 즐길 수 있는 다양한 대전 모드

- 흥미진진한 [실시간 대전, 랭킹전, 보물쟁탈전, 랜덤 영웅전]

- 성향에 따라 다양한 대전의 플레이가 가능!

★경쟁을 자극하는 랭킹 시스템!

- 숙련된 플레이어들의 세기의 대결, 랭킹 시스템

- 진정한 나의 실력을 검증할 수 있는 기회!

- 랭킹에 따라 보상까지 획득 가능!

이 모든게 [펜타스톰] 안에 다~ 있다!!!!

■■펜타스톰 공식카페■■

http://cafe.naver.com/pentastorm

다양한 이벤트와 빠른 소식, 플레이어들의 전략을

공식 카페를 통해 확인하실 수 있습니다.

■■펜타스톰 공식 유투브■■

https://www.youtube.com/펜타스톰

■■펜타스톰 공식 페이스북■■

https://www.facebook.com/pentastorm/

■게임 이용 편의를 위해 아래와 같은 권한이 요청됩니다■

- 실시간 음성 대화를 위해, 오디오 녹음/재생 권한을 요청합니다.

- 리소스 다운로드를 위해 SD카드 쓰기/읽기 권한을 요청합니다.

- 휴대전화 상태 및 ID를 확인하기 위해 전화 권한을 요청합니다.

* 태블릿 기기에서도 원활히 플레이하실 수 있습니다.

[접근권한 안내]

#필수적 접근권한

저장공간

- '단말기내 프로그램 설치 및 데이터 저장' 을 위해 사용됩니다.

휴대전화 상태 및 ID 읽기

- '이용자 계정 생성 및 확인'을 위해 사용됩니다.

#필수적 접근 권한

마이크

- '이용자간 음성 채팅'에 사용됩니다.

위치정보

- '주변 사용자와의 팀 매칭'에 사용됩니다.

# 접근 권한 철회 방법

- 운영체제 6.0 이상 : 설정>어플리케이션 관리자>앱 선택> 권한>접근권한 철회 가능

- 운영체제 6.0 미만 : 접근권한 철회가 불가능하므로, 앱 삭제로 철회 가능

■ 상품 정보 및 이용 조건 안내 ■

※ 유료아이템 구매 시 별도의 요금이 부과됩니다.

- 공급자 : 넷마블㈜ 각자 대표집행임원 : 권영식, 도기욱

- 이용조건 및 기간 : 게임 내 별도 고지된 내용에 따름

(사용기간이 표시되지 않은 경우, 서비스의 종료일까지를 사용기간으로 간주)

- 결제금액 및 방법 : 상품 별 별도 고지된 결제금액 및 결제방법에 따름

(외화 결제 시 환율 및 수수료 등으로 인해 실제 청구금액과 다를 수 있음)

- 상품지급방식 : 게임 내 구매한 아이디(캐릭터)로 즉시 지급

- 고객센터 : 1588-5180 (평일 오전10시~오후7시 상담가능)

- 사업자 이메일 : netmarble@igsinc.co.kr

- 최소사양 : Android 15 이상, Ram 1GB 이상

- 주소: 서울특별시 구로구 디지털로26길 38, G-Tower 넷마블

- 사업자번호: 105-87-64746

- 통신판매업번호: 제2014-서울구로-1028 호

- 개인정보 처리방침 : http://help.netmarble.com/policy/privacy_policy.asp?locale=ko

- 서비스 운영 정책 : http://help.netmarble.com/policy/terms_of_service.asp?locale=ko

- 이용약관 : http://help.netmarble.com/policy/terms_of_service.asp?locale=ko

- 사업자 정보 확인/문의하기 : https://help.netmarble.com/game/penta

----

개발자 연락처 :

Netmarble

고객센터 연락처: 02-1588-3995

서울특별시 구로구 디지털로26길 38, G-Tower 넷마블

사업자 번호 : 105-87-64746

통신판매업 번호 : 제2014-서울구로-1028호

มีอะไรใหม่ใน 1.44.1.3 เวอร์ชันล่าสุด

Last updated on Jan 24, 2022

- 신규 영웅 및 스킨
- 신규 모드 "한계돌파전"
- 신규 이벤트 추가
- 전장 및 전투 최적화
- 밸런스 조정

กำลังโหลดการแปล...

ข้อมูล เกม เพิ่มเติม

เวอร์ชันล่าสุด

ส่งคำขออัปเดต 펜타스톰 1.44.1.3

อัปโหลดโดย

Poe Cherry Yoon

ต้องใช้ Android

Android 4.4+

แสดงเพิ่มเติม

펜타스톰 ภาพหน้าจอ

กำลังโหลดความคิดเห็น...
ภาษา
ภาษา
สมัครสมาชิก APKPure
เป็นคนแรกที่เข้าถึงการเปิดตัวข่าวและคำแนะนำเกี่ยวกับเกมและแอพ Android ที่ดีที่สุด
ไม่เป็นไรขอบคุณ
ลงชื่อ
ความสำเร็จ!
ตอนนี้คุณสมัครรับจดหมายข่าวของเรา