ශ්රී ලංකා සංචාරක මාර්ගෝපදේශකය icon

ශ්රී ලංකා සංචාරක මාර්ගෝපදේශකය APK

  • Author:

    TristanSoft

  • Latest Version:

    1.5

  • Publish Date:

    2017-10-15

The description of ශ්රී ලංකා සංචාරක මාර්ගෝපදේශකය

ශ්රී ලංකාව ගැන ambling 5000 කට අධික වන අලි හා ලෝකයේ දිවියන් විශාලතම සංකේන්ද්රනයක් බවට පත්ව තිබේ. යාල ජාතික වනෝද්යානය ඔවුන් බලන්න. කන්නයේ දී නිල් තල්මසුන් සමඟ කිමිදෙනවා හෝ පිට දඟ පන්දු යවන ඩොල්ෆින් කල්පිටිය ගැන පිම්මක් බලාගන්න.

ඔබ වැනි සැබෑ සංචාරකයන් විසින් පල සැබෑ ඡායාරූප සමග ස්ථාන සොයා ගන්න.

ඔබ ප්රිය කරන සන්ධිස්ථානීය අසල හොඳම හෝටල් සොයා විසින් ආගන්තුක සත්කාර භුක්ති විඳින්න. ඔබගේ සංචාරය සඳහා සැලසුම් සලකුණ අසල අවන්හල් සොයා ගන්න. බිම් සලකුණු, හෝටල් හා ආපන ශාලා ගැන විචාර කියවන්න.

මෙම යෙදුම නිපදවා ළඟා ද අඩංගු වේ:

සංචාරකයන් විසින් සංචාරක ආකර්ෂණ ස්ථාන * නවතම පින්තූර
* GPS සහ උපදෙස්
දුර * පහත හෝටල්, ආකර්ෂණය උයනක් හා ලැයිස්තුව
Show More

What's new

2018-03-05
යාවත්කාලීන වැඩි විස්තර
Advertisement
ශ්රී ලංකා සංචාරක මාර්ගෝපදේශකය APK Version History
Request ශ්රී ලංකා සංචාරක මාර්ගෝපදේශකය UpdateRequest Update
ශ්රී ලංකා සංචාරක මාර්ගෝපදේශකය 1.5 for Android 4.0.3+ APK Download

Version: 1.5 (6) for Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

Update on: 2018-03-05

Signature: 9edf7fe12ed2a2472fb07df1e398d1039b9d2f5d ශ්රී ලංකා සංචාරක මාර්ගෝපදේශකය 1.5(6) apk safe verified

APK File SHA1: dc37417e58206d03b4b455a81ceb191c529b39e9

What's new: යාවත්කාලීන වැඩි විස්තර

Download APK(21.3 MB)

ශ්රී ලංකා සංචාරක මාර්ගෝපදේශකය 1.2 for Android 4.0.3+ APK Download

Version: 1.2 (3) for Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

Update on: 2016-12-20

Signature: 9edf7fe12ed2a2472fb07df1e398d1039b9d2f5d ශ්රී ලංකා සංචාරක මාර්ගෝපදේශකය 1.2(3) apk safe verified

APK File SHA1: 04a362a03705700da45e58c750dff656aa56d7d9

What's new: යාවත්කාලීන වැඩි විස්තර

Download APK(18.0 MB)

ශ්රී ලංකා සංචාරක මාර්ගෝපදේශකය 1.1 for Android 4.0.3+ APK Download

Version: 1.1 (2) for Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

Update on: 2016-12-17

Signature: 9edf7fe12ed2a2472fb07df1e398d1039b9d2f5d ශ්රී ලංකා සංචාරක මාර්ගෝපදේශකය 1.1(2) apk safe verified

APK File SHA1: 8ae80dbe5f68ccabaeedf17212edcb1135befb45

What's new: යාවත්කාලීන වැඩි විස්තර

Download APK(18.0 MB)

Comment Loading...
Be the first to comment.
Developer Console
Popular Apps In Last 24 Hours
Download
APKPure App