YAFORYOU icon

YAFORYOU APK

The description of YAFORYOU

แอปพลิเคชันค้นหาข้อมูลยาสามัญประจำบ้านโดยการสกัดตัวอักษรแบบโอซีอาร์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ค้นหาข้อมูลยาสามัญประจำบ้าน โดยผู้ใช้สามารถค้นหาได้สองวิธี คือการถ่ายรูปชื่อยาจากฉลากและการพิมพ์ชื่อยาหรืออาการ และยังมีการแจ้งเตือนข้อมูลการแพ้ยา นอกจากนี้ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มข้อมูลการใช้ยาได้ เพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มตัวยาที่ไม่มีในฐานข้อมูลเองได้
Show More
Advertisement
Comment Loading...
Be the first to comment.
Developer Console
Popular Apps In Last 24 Hours
Download
APKPure App