We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
YouTube biểu tượng

YouTube

V17.18.36

Có gì mới

Đối với các tính năng mới, hãy tìm thông tin hướng dẫn và thông báo trong sản phẩm để tìm hiểu về tính năng và cách sử dụng!

Variants

Variant
Architecture
Minimum Version
Screen DPI
YouTube 17.18.36 (1529210304)

Cập nhật vào: 2022-05-11

Uploaded by: ɱř Ặĥɱěd Abo Moslim

Yêu cầu Android: Android 6.0+ (M, API 23)

Chữ ký: 24bb24c05e47e0aefa68a58a766179d9b613a600 YouTube 17.18.36(1529210304) đã xác nhận an toàn

Screen DPI: nodpi

Architecture: arm64-v8a

Base APK: com.google.android.youtube.apk

Split APKs: config.ar, config.arm64_v8a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xhdpi, config.zh

Tệp SHA1: 10cf868cabf94bd76a80eb8272ca51bc8040d25b

Dung lượng tệp: 46.8 MB

Tải về

2022-05-11
arm64-v8a
Android 6.0+
nodpi
YouTube 17.18.36 (1529210304)

Cập nhật vào: 2022-05-11

Uploaded by: Hieu Huynh

Yêu cầu Android: Android 6.0+ (M, API 23)

Chữ ký: 24bb24c05e47e0aefa68a58a766179d9b613a600 YouTube 17.18.36(1529210304) đã xác nhận an toàn

Screen DPI: nodpi

Architecture: arm64-v8a

Base APK: com.google.android.youtube.apk

Split APKs: config.ar, config.arm64_v8a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xxhdpi, config.zh

Tệp SHA1: a51af7b1b7e26dbc7090523866657b804e3d993c

Dung lượng tệp: 47.6 MB

Tải về

2022-05-11
arm64-v8a
Android 6.0+
nodpi
YouTube 17.18.36 (1529210304)

Cập nhật vào: 2022-05-11

Uploaded by: Atho XF

Yêu cầu Android: Android 6.0+ (M, API 23)

Chữ ký: 24bb24c05e47e0aefa68a58a766179d9b613a600 YouTube 17.18.36(1529210304) đã xác nhận an toàn

Screen DPI: nodpi

Architecture: armeabi-v7a

Base APK: com.google.android.youtube.apk

Split APKs: config.ar, config.armeabi_v7a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xhdpi, config.zh

Tệp SHA1: 2e41c09623496f3d004f27fed8d64ba2f3326cb4

Dung lượng tệp: 42.4 MB

Tải về

2022-05-11
armeabi-v7a
Android 6.0+
nodpi
YouTube 17.18.36 (1529210304)

Cập nhật vào: 2022-05-14

Uploaded by: Hieu Huynh

Yêu cầu Android: Android 6.0+ (M, API 23)

Chữ ký: 24bb24c05e47e0aefa68a58a766179d9b613a600 YouTube 17.18.36(1529210304) đã xác nhận an toàn

Screen DPI: nodpi

Architecture: arm64-v8a

Base APK: com.google.android.youtube.apk

Split APKs: config.ar, config.arm64_v8a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xxxhdpi, config.zh

Tệp SHA1: cc031acdbdfc40924400c6e3c9fe558e046ef4c0

Dung lượng tệp: 47.9 MB

Tải về

2022-05-14
arm64-v8a
Android 6.0+
nodpi
YouTube 17.18.36 (1529210304)

Cập nhật vào: 2022-05-14

Uploaded by: ɱř Ặĥɱěd Abo Moslim

Yêu cầu Android: Android 6.0+ (M, API 23)

Chữ ký: 24bb24c05e47e0aefa68a58a766179d9b613a600 YouTube 17.18.36(1529210304) đã xác nhận an toàn

Screen DPI: nodpi

Architecture: armeabi-v7a

Base APK: com.google.android.youtube.apk

Split APKs: config.ar, config.armeabi_v7a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.tvdpi, config.vi, config.zh

Tệp SHA1: 5f51dd2cb26b71412708238e05074cb1e04da576

Dung lượng tệp: 42.9 MB

Tải về

2022-05-14
armeabi-v7a
Android 6.0+
nodpi
Tải về
ứng dụng APKPure