We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
YouTube biểu tượng

YouTube

V16.40.35

Có gì mới

Đối với các tính năng mới, hãy tìm thông tin hướng dẫn và thông báo trong sản phẩm để tìm hiểu về tính năng và cách sử dụng!

Variants

Variant
Cấu trúc
Minimum Version
Screen DPI
YouTube 16.40.35 (1523703232)

Cập nhật vào: 2022-05-14

Được tải lên bởi: Thu Ya

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: 24bb24c05e47e0aefa68a58a766179d9b613a600 YouTube 16.40.35(1523703232) đã xác nhận an toàn

Screen DPI: nodpi

Cấu trúc: armeabi-v7a

Base APK: com.google.android.youtube.apk

Split APKs: config.ar, config.armeabi_v7a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xxhdpi, config.zh

Tệp SHA1: 8aa4907ee5f5cb198ee609694eacd2329b6bb4f1

Dung lượng tệp: 38.8 MB

Tải về

2022-05-14
armeabi-v7a
Android 5.0+
nodpi
YouTube 16.40.35 (1523703232)

Cập nhật vào: 2022-06-08

Được tải lên bởi: Thu Ya

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: 24bb24c05e47e0aefa68a58a766179d9b613a600 YouTube 16.40.35(1523703232) đã xác nhận an toàn

Screen DPI: nodpi

Cấu trúc: x86

Base APK: com.google.android.youtube.apk

Split APKs: config.ar, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.x86, config.xxhdpi, config.zh

Tệp SHA1: d534aa46ce3fa6de02d1b63d7cd31fef8753bc1a

Dung lượng tệp: 42.4 MB

Tải về

2022-06-08
x86
Android 5.0+
nodpi
YouTube 16.40.35 (1523703232)

Cập nhật vào: 2022-08-11

Được tải lên bởi: Atho XF

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: 24bb24c05e47e0aefa68a58a766179d9b613a600 YouTube 16.40.35(1523703232) đã xác nhận an toàn

Screen DPI: nodpi

Cấu trúc: arm64-v8a

Base APK: com.google.android.youtube.apk

Split APKs: config.ar, config.arm64_v8a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xhdpi, config.zh

Tệp SHA1: eb24a186fef77a8400afd9fb34d7bbe5a333282b

Dung lượng tệp: 41.8 MB

Tải về

2022-08-11
arm64-v8a
Android 5.0+
nodpi