We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
YAP biểu tượng

YAP Messaging

The most fun you’ve ever had with your face.

Phiên bản trước
 • V2015.09.15-6.2.10S 22.2 MB APK

  YAP

  2015-09-23

  YAP 2015.09.15-6.2.10S (73)

  Cập nhật vào: 2015-09-23

  Uploaded by: Niel Kosa

  Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

  Chữ ký: 7085694f96fd0fc030774c704ae6e4296a6040a2 YAP 2015.09.15-6.2.10S(73) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-320dpi

  Architecture: armeabi, x86

  Tệp SHA1: 4c504d7570140bd6309ba9a805e4a0e9ca5b63c7

  Dung lượng tệp: 22.2 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2015.07.23-6.1.15S 10.9 MB APK

  YAP

  2015-07-24

  YAP 2015.07.23-6.1.15S (69)

  Cập nhật vào: 2015-07-24

  Uploaded by: Timothy Gomez

  Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

  Chữ ký: 7085694f96fd0fc030774c704ae6e4296a6040a2 YAP 2015.07.23-6.1.15S(69) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-480dpi

  Architecture: armeabi, x86

  Tệp SHA1: a2b00365c42367a624bae68a87dea72573913656

  Dung lượng tệp: 10.9 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2015.06.24-6.0.47S 11.1 MB APK

  YAP

  2015-07-03

  YAP 2015.06.24-6.0.47S (58)

  Cập nhật vào: 2015-07-03

  Uploaded by: HieuNgoc CucLe

  Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

  Chữ ký: 7085694f96fd0fc030774c704ae6e4296a6040a2 YAP 2015.06.24-6.0.47S(58) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-480dpi

  Architecture: armeabi, x86

  Tệp SHA1: 6f0587fbd1b4fe63abcc8bbd0e47bb81f2953394

  Dung lượng tệp: 11.1 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2015.04.08-5.7.0S 27.7 MB APK

  YAP

  2015-05-11

  YAP 2015.04.08-5.7.0S (52)

  Cập nhật vào: 2015-05-11

  Uploaded by: Intel corporation

  Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

  Chữ ký: 7085694f96fd0fc030774c704ae6e4296a6040a2 YAP 2015.04.08-5.7.0S(52) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: armeabi, x86

  Tệp SHA1: 4fd02de28c94264e5edfaa954e138807abcce4dd

  Dung lượng tệp: 27.7 MB

  Tải về

Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Tải về
ứng dụng APKPure