We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
Wifi test - Kiểm tra bảo mật wifi biểu tượng

Wifi test - Kiểm tra bảo mật wifi

V3.2

Có gì mới

Fix lỗi: Thông báo kết nối thành công
Thêm tính năng lấy mã pin để kết nối trên pc
Thêm tỉ lệ thành công
- Các bạn vô https://www.facebook.com/groups/1744052079206067/ để cập nhật và thảo luận các tính năng về app nhé (lỡ sau này link ch play bị ban ^-^)

Variants

Variant
Architecture
Minimum Version
Screen DPI
Wifi test - Kiểm tra bảo mật wifi 3.2 (30)

Cập nhật vào: 2016-07-08

Uploaded by: Joyce Morena Do Jdm

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: a5db82d436e4bd6dde77757e25aae315f7aa8c70 Wifi test - Kiểm tra bảo mật wifi 3.2(30) đã xác nhận an toàn

Screen DPI: 160-640dpi

Architecture: universal

Tệp SHA1: 23375609ac53e789710c618df6de24bf2394b7f6

Dung lượng tệp: 2.4 MB

Tải về

2016-07-08
universal
Android 5.0+
160-640dpi
Wifi test - Kiểm tra bảo mật wifi 3.2 (25)

Cập nhật vào: 2016-07-06

Uploaded by: Joyce Morena Do Jdm

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: a5db82d436e4bd6dde77757e25aae315f7aa8c70 Wifi test - Kiểm tra bảo mật wifi 3.2(25) đã xác nhận an toàn

Screen DPI: 160-640dpi

Architecture: universal

Tệp SHA1: fe4315e6b80ce97c72b3848f4f21f095ff68f313

Dung lượng tệp: 2.4 MB

Tải về

2016-07-06
universal
Android 5.0+
160-640dpi
Wifi test - Kiểm tra bảo mật wifi 3.2 (24)

Cập nhật vào: 2016-07-06

Uploaded by: Nguyễn Huy

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: a5db82d436e4bd6dde77757e25aae315f7aa8c70 Wifi test - Kiểm tra bảo mật wifi 3.2(24) đã xác nhận an toàn

Screen DPI: 160-640dpi

Architecture: universal

Tệp SHA1: de1e2387104a7fc1e843411a280a47395af8ad42

Dung lượng tệp: 2.4 MB

Tải về

2016-07-06
universal
Android 5.0+
160-640dpi
Wifi test - Kiểm tra bảo mật wifi 3.2 (22)

Cập nhật vào: 2016-07-01

Uploaded by: Arianny Camilo

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: a5db82d436e4bd6dde77757e25aae315f7aa8c70 Wifi test - Kiểm tra bảo mật wifi 3.2(22) đã xác nhận an toàn

Screen DPI: 160-640dpi

Architecture: universal

Tệp SHA1: a27ab54eaabc1b6e1d52d2a30331a9a10d8ef67a

Dung lượng tệp: 1.4 MB

Tải về

2016-07-01
universal
Android 4.1+
160-640dpi
Wifi test - Kiểm tra bảo mật wifi 3.2 (21)

Cập nhật vào: 2016-06-30

Uploaded by: Nguyễn Huy

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: a5db82d436e4bd6dde77757e25aae315f7aa8c70 Wifi test - Kiểm tra bảo mật wifi 3.2(21) đã xác nhận an toàn

Screen DPI: 160-640dpi

Architecture: universal

Tệp SHA1: 836a72d03f2d0b137c1ae6bb01f8ca1a945a9e9b

Dung lượng tệp: 1.4 MB

Tải về

2016-06-30
universal
Android 5.0+
160-640dpi
Wifi test - Kiểm tra bảo mật wifi 3.2 (19)

Cập nhật vào: 2016-06-26

Uploaded by: Jonatas Cassiano

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: a5db82d436e4bd6dde77757e25aae315f7aa8c70 Wifi test - Kiểm tra bảo mật wifi 3.2(19) đã xác nhận an toàn

Screen DPI: 160-640dpi

Architecture: universal

Tệp SHA1: 335737de83b6bdd14d90f815a02ed9eeba182fff

Dung lượng tệp: 2.4 MB

Tải về

2016-06-26
universal
Android 5.0+
160-640dpi
Tải về
ứng dụng APKPure