We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
多人排七 biểu tượng

多人排七

2.2.2 for Android

Mô tả của 多人排七

多人連線排七,無須上網,透過近距離Wi-Fi連線進行遊戲。
1~4人都可以進行遊戲,A.I自動補位。
分數系統自動記錄。

範圍:從建立遊戲的手機為中心,到其他手機可接收的WiFi範圍。
限制:當建立遊戲的使用者選擇離開程式,所有加入的使用者會被踢離遊戲。
Hiển thị nhiều hơn

多人排七 2.2.2 Cập nhật

2019-04-14
v2.2.2
Reduce capacity
v2.2
Skip WiFi open flow
v2.1.3
Update connect flow
v2.1.2
Fix android 9.0
v2.1.1
Update Facebook link
Add CM WiFi Keyboard
v2.1.0
Add Facebook link
Fix screen size
v2.0.1
Update CM
v2.0
Add Logo
Add input ip funnction
v1.2h
Fix create hotspot error
v1.2o
Migrating to Android 8.0
v1.2m
Improve performance
v1.2b
Add WiFi flow
Update UI
v1.1.1
Update create setting.
Add android 7.0+ create flow.
v1.1
Add Create,Join flow.
Admod optimization.
Update lobby.

Additional Information

Advertisement
Phiên bản trước
 • V2.2.2 3.8 MB APK

  多人排七

  2019-04-14

  多人排七 2.2.2 (24)

  Cập nhật vào: 2019-04-14

  Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

  Chữ ký: d7a05a8a1f02ad8e62aeed2a3daca52e45c35f12 多人排七 2.2.2(24) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: a0f7580eaca755b530896511902b2e6b8524cdf0

  Dung lượng tệp: 3.8 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.2 4.3 MB APK

  多人排七

  2019-03-22

  多人排七 2.2 (23)

  Cập nhật vào: 2019-03-22

  Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

  Chữ ký: d7a05a8a1f02ad8e62aeed2a3daca52e45c35f12 多人排七 2.2(23) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: eea4ec9fa00b527a408f5622f83f0819b3ae8783

  Dung lượng tệp: 4.3 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.1.3 4.3 MB APK

  多人排七

  2019-03-06

  多人排七 2.1.3 (22)

  Cập nhật vào: 2019-03-06

  Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

  Chữ ký: d7a05a8a1f02ad8e62aeed2a3daca52e45c35f12 多人排七 2.1.3(22) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 2d90be89781102934736df4eb2794c392f94a91f

  Dung lượng tệp: 4.3 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.1.2 4.3 MB APK

  多人排七

  2019-01-04

  多人排七 2.1.2 (21)

  Cập nhật vào: 2019-01-04

  Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

  Chữ ký: d7a05a8a1f02ad8e62aeed2a3daca52e45c35f12 多人排七 2.1.2(21) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 0dd821bd295e0777c5b1a8511cad4a980a005a9b

  Dung lượng tệp: 4.3 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.1.1 4.3 MB APK

  多人排七

  2018-12-15

  多人排七 2.1.1 (20)

  Cập nhật vào: 2018-12-15

  Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

  Chữ ký: d7a05a8a1f02ad8e62aeed2a3daca52e45c35f12 多人排七 2.1.1(20) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 83e5a9af258cac4408d7b0cf9fc9015a678a3a48

  Dung lượng tệp: 4.3 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.1.0 4.3 MB APK

  多人排七

  2018-10-30

  多人排七 2.1.0 (19)

  Cập nhật vào: 2018-10-30

  Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

  Chữ ký: d7a05a8a1f02ad8e62aeed2a3daca52e45c35f12 多人排七 2.1.0(19) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 12bb7841e38872a033477e8dd23ced1276d1b347

  Dung lượng tệp: 4.3 MB

  Có gì mới:

  Tải về

Tương tự với 多人排七
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Trò chơi phổ biến trong 24 giờ trước
Tải về
ứng dụng APKPure