We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
WhatsApp biểu tượng

WhatsApp

V2.20.201.23

Có gì mới

* Bạn có thể ẩn thông báo vĩnh viễn cho các cuộc trò chuyện, thay vì chỉ có thể ẩn trong 1 năm như trước đây.

Variants

Variant
Architecture
Minimum Version
Screen DPI
WhatsApp 2.20.201.23 (205123003)

Cập nhật vào: 2020-10-16

Uploaded by: Bodya Js

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: 38a0f7d505fe18fec64fbf343ecaaaf310dbd799 WhatsApp 2.20.201.23(205123003) đã xác nhận an toàn

Screen DPI: nodpi

Architecture: arm64-v8a

Tệp SHA1: 672fb415127f184adcccfc55337bf6130da9a5cd

Dung lượng tệp: 28.9 MB

Tải về

2020-10-16
arm64-v8a
Android 4.1+
nodpi
WhatsApp 2.20.201.23 (205123002)

Cập nhật vào: 2020-10-16

Uploaded by: Neo Darkice

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: 38a0f7d505fe18fec64fbf343ecaaaf310dbd799 WhatsApp 2.20.201.23(205123002) đã xác nhận an toàn

Screen DPI: nodpi

Architecture: x86

Tệp SHA1: eb773aaca2ef7606984ab2a9ccb10ea49c846050

Dung lượng tệp: 29.7 MB

Tải về

2020-10-16
x86
Android 4.1+
nodpi
WhatsApp 2.20.201.23 (205123001)

Cập nhật vào: 2020-10-16

Uploaded by: Bodya Js

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: 38a0f7d505fe18fec64fbf343ecaaaf310dbd799 WhatsApp 2.20.201.23(205123001) đã xác nhận an toàn

Screen DPI: nodpi

Architecture: armeabi-v7a

Tệp SHA1: 4279aba9a324c3d6e90f5a98dea0eec04c9729e3

Dung lượng tệp: 28.9 MB

Tải về

2020-10-16
armeabi-v7a
Android 4.1+
nodpi
Tải về
ứng dụng APKPure