We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
WhatsApp biểu tượng

WhatsApp

V2.20.201.21

Có gì mới

* Các tùy chọn tìm kiếm mới cho phép bạn lọc theo tác giả và loại nội dung.
* Cuộc gọi nhóm hiện đã hỗ trợ chế độ hình trong trình để bạn dễ dàng thực hiện nhiều nhiệm vụ cùng một lúc.
* Menu tệp đính kèm đã được cập nhật để bao gồm các biểu tượng có giao diện mới và thêm lối tắt camera.

Variants

Variant
Architecture
Minimum Version
Screen DPI
WhatsApp 2.20.201.21 (205121003)

Cập nhật vào: 2020-10-15

Uploaded by: Antoniocleiton Lemos

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: 38a0f7d505fe18fec64fbf343ecaaaf310dbd799 WhatsApp 2.20.201.21(205121003) đã xác nhận an toàn

Screen DPI: nodpi

Architecture: arm64-v8a

Tệp SHA1: 45798a7cd711f2d0cc2dfb8e7d5490de84f4d82e

Dung lượng tệp: 28.9 MB

Tải về

2020-10-15
arm64-v8a
Android 4.1+
nodpi
WhatsApp 2.20.201.21 (205121002)

Cập nhật vào: 2020-10-15

Uploaded by: Antoniocleiton Lemos

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: 38a0f7d505fe18fec64fbf343ecaaaf310dbd799 WhatsApp 2.20.201.21(205121002) đã xác nhận an toàn

Screen DPI: nodpi

Architecture: x86

Tệp SHA1: b96ee584710bf2a7163f42ae6c3b7249da35e3d5

Dung lượng tệp: 29.7 MB

Tải về

2020-10-15
x86
Android 4.1+
nodpi
WhatsApp 2.20.201.21 (205121001)

Cập nhật vào: 2020-10-15

Uploaded by: Neo Darkice

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: 38a0f7d505fe18fec64fbf343ecaaaf310dbd799 WhatsApp 2.20.201.21(205121001) đã xác nhận an toàn

Screen DPI: nodpi

Architecture: armeabi-v7a

Tệp SHA1: b9726daac8706011f7fe546117afaea005a52663

Dung lượng tệp: 28.9 MB

Tải về

2020-10-15
armeabi-v7a
Android 4.1+
nodpi
Tải về
ứng dụng APKPure