We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
VLTKM SmartPK biểu tượng

VLTKM SmartPK

1.0.7 for Android

Mô tả của VLTKM SmartPK

Các tính năng nổi bật:

1. Lựa chọn mục tiêu với độ ưu tiên tùy chỉnh (đánh khắc hệ, môn phái, cấp độ nhân vật...)

2. Hỗ trợ PK với các tùy chỉnh đa dạng như phạm vi quân địch, tầm nhìn...

3. Luyện công

4. Hoạt động theo giờ

Và nhiều tính năng tiện ích, thú vị khác sẽ ra mắt trong tương lai!
Hiển thị nhiều hơn

VLTKM SmartPK 1.0.7 Cập nhật

2020-11-02
Hỗ trợ Android 11

Additional Information

Advertisement
Phiên bản trước
 • V1.0.7 1.0 MB APK

  VLTKM SmartPK

  2020-11-02

  VLTKM SmartPK 1.0.7 (10)

  Cập nhật vào: 2020-11-02

  Uploaded by: นาธาร โอมาน

  Yêu cầu Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

  Chữ ký: 82b88a28fa803be9c33984f80a1024972b583936 VLTKM SmartPK 1.0.7(10) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 9c9fc089c3835cab44700d58fbffb31cec51f608

  Dung lượng tệp: 1.0 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.6 5.9 MB APK

  VLTKM SmartPK

  2020-02-17

  VLTKM SmartPK 1.0.6 (8)

  Cập nhật vào: 2020-02-17

  Uploaded by: Safen Ali Xalnd

  Yêu cầu Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

  Chữ ký: 82b88a28fa803be9c33984f80a1024972b583936 VLTKM SmartPK 1.0.6(8) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: baf2c48a79f4222e47d2da0f03b31cd3d4a1a0f5

  Dung lượng tệp: 5.9 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.4 5.4 MB APK

  VLTKM SmartPK

  2019-10-16

  VLTKM SmartPK 1.0.4 (6)

  Cập nhật vào: 2019-10-16

  Uploaded by: นาธาร โอมาน

  Yêu cầu Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

  Chữ ký: 82b88a28fa803be9c33984f80a1024972b583936 VLTKM SmartPK 1.0.4(6) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: 0e9676159c02ccd36c1507f5f4154fbfbbc937a6

  Dung lượng tệp: 5.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.3 2.4 MB APK

  VLTKM SmartPK

  2018-03-08

  VLTKM SmartPK 1.0.3 (5)

  Cập nhật vào: 2018-03-08

  Uploaded by: Safen Ali Xalnd

  Yêu cầu Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

  Chữ ký: 82b88a28fa803be9c33984f80a1024972b583936 VLTKM SmartPK 1.0.3(5) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a, x86

  Tệp SHA1: bbeaa557b9c9ea22fbae506417a3f0d0f5c840b8

  Dung lượng tệp: 2.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.2 2.4 MB APK

  VLTKM SmartPK

  2018-02-11

  VLTKM SmartPK 1.0.2 (4)

  Cập nhật vào: 2018-02-11

  Uploaded by: Kiko Perez

  Yêu cầu Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

  Chữ ký: 82b88a28fa803be9c33984f80a1024972b583936 VLTKM SmartPK 1.0.2(4) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a, x86

  Tệp SHA1: 1bd64c830443b4cb68cb0c4781d5b6f9ebda40ee

  Dung lượng tệp: 2.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0 2.3 MB APK

  VLTKM SmartPK

  2018-02-04

  2Variants
Tương tự với VLTKM SmartPK
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Ứng dụng phổ biến trong 24 giờ trước
Tải về
ứng dụng APKPure