We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
Virginia Medallion biểu tượng

Virginia Medallion

Sử dụng ứng dụng di động VA Medallion để chọn chương trình Medicaid Managed Care của bạn.

Phiên bản trước
 • V2.1.0 9.3 MB XAPK APKs

  Virginia Medallion

  2021-08-10

  Virginia Medallion 2.1.0 (16)

  Cập nhật vào: 2021-08-10

  Được tải lên bởi: Nelton Nelton

  Yêu cầu Android: Android 7.0+ (N, API 24)

  Chữ ký: 963409d23db098551f82c7b2a10c14933797db83 Virginia Medallion 2.1.0(16) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Base APK: com.maximus.enrollment.vamedallion.apk

  Split APKs: config.ar, config.arm64_v8a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xhdpi, config.zh

  Tệp SHA1: a467079986de9ad5c4c8ba6ff67446af959c2ee8

  Dung lượng tệp: 9.3 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.1.0 13.6 MB APK

  Virginia Medallion

  2021-02-27

  Virginia Medallion 2.1.0 (16)

  Cập nhật vào: 2021-02-27

  Được tải lên bởi: Tur Hasan

  Yêu cầu Android: Android 7.0+ (N, API 24)

  Chữ ký: 963409d23db098551f82c7b2a10c14933797db83 Virginia Medallion 2.1.0(16) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a, mips, x86, x86_64

  Tệp SHA1: 990f2dd60f455431ebcdb07cf8513f2ddbfde1b9

  Dung lượng tệp: 13.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.3.0 16.5 MB APK

  Virginia Medallion

  2019-05-24

  Virginia Medallion 1.3.0 (10)

  Cập nhật vào: 2019-05-24

  Được tải lên bởi: Nelton Nelton

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 963409d23db098551f82c7b2a10c14933797db83 Virginia Medallion 1.3.0(10) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a, mips, x86, x86_64

  Tệp SHA1: fd5db263ecaad4203fa2a294abc4e6c84e755902

  Dung lượng tệp: 16.5 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.2.0 16.5 MB APK

  Virginia Medallion

  2019-03-23

  Virginia Medallion 1.2.0 (9)

  Cập nhật vào: 2019-03-23

  Được tải lên bởi: Tur Hasan

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 963409d23db098551f82c7b2a10c14933797db83 Virginia Medallion 1.2.0(9) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a, mips, x86, x86_64

  Tệp SHA1: 4cea9d53e099f79f8e6c356f42fd9fe9cd2d23ed

  Dung lượng tệp: 16.5 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.1.0 16.5 MB APK

  Virginia Medallion

  2019-03-20

  Virginia Medallion 1.1.0 (8)

  Cập nhật vào: 2019-03-20

  Được tải lên bởi: Tur Hasan

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 963409d23db098551f82c7b2a10c14933797db83 Virginia Medallion 1.1.0(8) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a, mips, x86, x86_64

  Tệp SHA1: 04ad71674633f88c8dfbcb9780921abadedcded2

  Dung lượng tệp: 16.5 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.0 16.4 MB APK

  Virginia Medallion

  2018-12-31

  Virginia Medallion 1.0.0 (7)

  Cập nhật vào: 2018-12-31

  Được tải lên bởi: Nelton Nelton

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 963409d23db098551f82c7b2a10c14933797db83 Virginia Medallion 1.0.0(7) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a, mips, x86, x86_64

  Tệp SHA1: e3cd6c5ed573a4e1d7e47b6c4a7b2231bd3e31ec

  Dung lượng tệp: 16.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.