We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
Vircarda biểu tượng

Vircarda

Vircarda lưu trữ an toàn và quản lý thẻ thông minh ảo một cách dễ dàng

Phiên bản trước
 • V2.10.1 7.3 MB XAPK APKs

  Vircarda

  2022-02-15

  3Variants
 • V2.10.0 7.1 MB XAPK APKs

  Vircarda

  2021-09-05

  Vircarda 2.10.0 (592540000)

  Cập nhật vào: 2021-09-05

  Uploaded by: ต้นหวาย โปเกม่อน

  Yêu cầu Android: Android 6.0+ (M, API 23)

  Chữ ký: b5990cfe5188f7fb9b30971e8f38f1723078ef38 Vircarda 2.10.0(592540000) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: arm64-v8a

  Base APK: rpl.vircarda.apk

  Split APKs: config.ar, config.arm64_v8a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xxhdpi, config.zh

  Tệp SHA1: 3ca3251b4a7881bd5f539c1f043746c8f8c1fb0b

  Dung lượng tệp: 7.1 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.10.0 18.6 MB APK

  Vircarda

  2021-09-05

  Vircarda 2.10.0 (592540000)

  Cập nhật vào: 2021-09-05

  Uploaded by: Juvy Mallorca

  Yêu cầu Android: Android 6.0+ (M, API 23)

  Chữ ký: b5990cfe5188f7fb9b30971e8f38f1723078ef38 Vircarda 2.10.0(592540000) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: arm64-v8a, armeabi, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: 127cbc21a03da2c68c7b739761633c81fbfedad3

  Dung lượng tệp: 18.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.9.0 6.3 MB XAPK APKs

  Vircarda

  2021-02-25

  3Variants
 • V2.9.0 17.8 MB APK

  Vircarda

  2021-02-17

  Vircarda 2.9.0 (531783000)

  Cập nhật vào: 2021-02-17

  Uploaded by: Diana Chavez

  Yêu cầu Android: Android 6.0+ (M, API 23)

  Chữ ký: b5990cfe5188f7fb9b30971e8f38f1723078ef38 Vircarda 2.9.0(531783000) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: arm64-v8a, armeabi, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: e757f32d8f5a496bc017491d1f790a90b2fce701

  Dung lượng tệp: 17.8 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.8.14071357 6.6 MB XAPK APKs

  Vircarda

  2020-08-06

  Vircarda 2.8.14071357 (14071357)

  Cập nhật vào: 2020-08-06

  Uploaded by: ต้นหวาย โปเกม่อน

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: b5990cfe5188f7fb9b30971e8f38f1723078ef38 Vircarda 2.8.14071357(14071357) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: arm64-v8a

  Base APK: rpl.vircarda.apk

  Split APKs: config.ar, config.arm64_v8a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xhdpi, config.zh

  Tệp SHA1: 9a8afd0e58bea7a8c3237fecb5ff8e06efca5f0a

  Dung lượng tệp: 6.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.8.14071357 5.4 MB APK

  Vircarda

  2020-06-27

  Vircarda 2.8.14071357 (14071357)

  Cập nhật vào: 2020-06-27

  Uploaded by: ต้นหวาย โปเกม่อน

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: b5990cfe5188f7fb9b30971e8f38f1723078ef38 Vircarda 2.8.14071357(14071357) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: arm64-v8a

  Tệp SHA1: de6d87063176ab847afd5157c047fc20041285c4

  Dung lượng tệp: 5.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.7.12272257 4.9 MB APK

  Vircarda

  2020-01-18

  Vircarda 2.7.12272257 (12272257)

  Cập nhật vào: 2020-01-18

  Uploaded by: Diana Chavez

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: b5990cfe5188f7fb9b30971e8f38f1723078ef38 Vircarda 2.7.12272257(12272257) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: a5e2f09e5fb5b1489d869e4befe48f5d6a94c0f6

  Dung lượng tệp: 4.9 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.6.11494893 6.6 MB XAPK APKs

  Vircarda

  2019-10-10

  Vircarda 2.6.11494893 (11494893)

  Cập nhật vào: 2019-10-10

  Uploaded by: Trọng Nghĩa

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: b5990cfe5188f7fb9b30971e8f38f1723078ef38 Vircarda 2.6.11494893(11494893) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: arm64-v8a

  Base APK: rpl.vircarda.apk

  Split APKs: config.arm64_v8a, config.en, config.xxhdpi

  Tệp SHA1: 1c8aa30672b21a7272cab076be8b1b0a996f276f

  Dung lượng tệp: 6.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.5.10760922 5.7 MB APK

  Vircarda

  2019-06-26

  Vircarda 2.5.10760922 (10760922)

  Cập nhật vào: 2019-06-26

  Uploaded by: Diana Chavez

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: b5990cfe5188f7fb9b30971e8f38f1723078ef38 Vircarda 2.5.10760922(10760922) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: fd774ba1fdb37bb59a9ee64eebc5fda5bc58f4df

  Dung lượng tệp: 5.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.4.9716681 7.7 MB APK

  Vircarda

  2019-02-03

  Vircarda 2.4.9716681 (9716681)

  Cập nhật vào: 2019-02-03

  Uploaded by: Diana Chavez

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: b5990cfe5188f7fb9b30971e8f38f1723078ef38 Vircarda 2.4.9716681(9716681) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a, x86

  Tệp SHA1: a1015d3dffa995c999901eb5361aff1cb9d35c4b

  Dung lượng tệp: 7.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.3.8281332 12.0 MB APK

  Vircarda

  2018-09-25

  Vircarda 2.3.8281332 (8281332)

  Cập nhật vào: 2018-09-25

  Uploaded by: Diana Chavez

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: b5990cfe5188f7fb9b30971e8f38f1723078ef38 Vircarda 2.3.8281332(8281332) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a, x86

  Tệp SHA1: 2a3b3d918a2366d7b649e78f2911f7283e35ea0c

  Dung lượng tệp: 12.0 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.2.5327079 10.8 MB APK

  Vircarda

  2018-04-09

  Vircarda 2.2.5327079 (5327079)

  Cập nhật vào: 2018-04-09

  Uploaded by: ต้นหวาย โปเกม่อน

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: b5990cfe5188f7fb9b30971e8f38f1723078ef38 Vircarda 2.2.5327079(5327079) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a, x86

  Tệp SHA1: 7db4ea6331d24570d83cc0e0d02ff2f8f7c79ba8

  Dung lượng tệp: 10.8 MB

  Có gì mới:

  Tải về

Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Tải về
ứng dụng APKPure