We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
Video Live Wallpaper Maker biểu tượng

8.0 29 Đánh giá


3.13.3 by ZipoApps


Jul 9, 2023

Giới thiệu về Video Live Wallpaper Maker

Tiếng Việt

Video Wallpaper - Live wallpaper maker! Set your video as live wallpaper easily!

Video Wallpaper is a fun and cool application that allow you to set video as wallpaper. (Video Live Wallpaper, Moving Wallpaper)

Convert video to a live wallpaper and enjoy your moving backgrounds. Create custom moving wallpapers with our live wallpaper maker and impress your friends!

Video Wallpaper - Live Wallpaper Amazing Features:

- Fit with screen

- Enable or disable audio

- Minimal system resource and battery usage

- Support online video wallpaper

- Support parallax wallpaper

- Support 3D wallpaper

- Support 4D wallpaper

- Support 4k wallpaper

Live Wallpaper Maker

Create a live wallpaper with our live wallpaper maker and enjoy moving wallpaper on your home screen! Set up a fun video as your moving background (animated background) and enlighten yourself every time you use your phone.

Video Wallpaper - Live Wallpaper app is a genuine way to set up your favorite video as a moving background on your device! Moving wallpapers are incredible, and your device can be unique in just a few clicks!

With Video Wallpaper, you can use all types of videos on your live wallpaper. Choose your favorite topic and create amazing animated background.

Live wallpaper maker is the fastest way to convert your video to a moving background on your phone! Check out why live wallpapers are cool and impress everyone with amazing moving wallpapers!

Set Video as Live Wallpaper

Make your own wallpaper in 4k, 3D, or 4D, make a live wallpaper, and put a smile on your face every time you use your device! Exclusive high-quality wallpapers are available for you! You just found the easiest way to create animated background!

Live Wallpaper is an excellent feature that allows you to create a masterpiece! Create a personalized video live wallpaper with our live wallpaper maker!

Video Wallpaper gives you amazing video backgrounds in 3D, 4D, and 4k!

Start Using Video Wallpaper now to see how cool your mobile phone moving background can be!

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 3.13.3

Last updated on Jul 9, 2023

FIXED images gallery issue on Android10 devices

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Video Live Wallpaper Maker 3.13.3

Được tải lên bởi

Onkar Taran

Yêu cầu Android

Android 4.4+

Available on

Tải Video Live Wallpaper Maker trên Google Play

Hiển thị nhiều hơn

Video Live Wallpaper Maker Các bài báo

Video Live Wallpaper Maker Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.