We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
Trevo biểu tượng

Trevo

Car Sharing Done Right

Một ứng dụng chia sẻ xe nơi người thuê có thể khám phá những chiếc xe thú vị từ chủ nhà địa phương

Phiên bản trước
 • V3.2.0 59.4 MB XAPK APKs

  Trevo

  2021-07-29

  Trevo 3.2.0 (320)

  Cập nhật vào: 2021-07-29

  Uploaded by: อาทิตย์ ศรีสดครับ

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 160210fdc25e75779a53c8825b42ba5df68269d5 Trevo 3.2.0(320) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: arm64-v8a

  Base APK: my.trevo.trevoapp.apk

  Split APKs: config.ar, config.arm64_v8a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xhdpi, config.zh

  Tệp SHA1: e828eeb051335028450a7dea96450209949110a9

  Dung lượng tệp: 59.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V3.2.0 68.4 MB APK

  Trevo

  2021-07-29

  Trevo 3.2.0 (320)

  Cập nhật vào: 2021-07-29

  Uploaded by: مدنيني الخرشوفي

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 160210fdc25e75779a53c8825b42ba5df68269d5 Trevo 3.2.0(320) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: arm64-v8a, armeabi, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: b6849f2e0904dad1cc69384be5e556460b837ff8

  Dung lượng tệp: 68.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V3.1.5 56.1 MB XAPK APKs

  Trevo

  2021-06-18

  Trevo 3.1.5 (315)

  Cập nhật vào: 2021-06-18

  Uploaded by: قتيبه ابو يونس

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 160210fdc25e75779a53c8825b42ba5df68269d5 Trevo 3.1.5(315) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: arm64-v8a

  Base APK: my.trevo.trevoapp.apk

  Split APKs: config.ar, config.arm64_v8a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xhdpi, config.zh

  Tệp SHA1: a01c6446f84d8a95c5e46728da2398c0d97cd966

  Dung lượng tệp: 56.1 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V3.1.1 51.1 MB XAPK APKs

  Trevo

  2021-05-25

  Trevo 3.1.1 (311)

  Cập nhật vào: 2021-05-25

  Uploaded by: قتيبه ابو يونس

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 160210fdc25e75779a53c8825b42ba5df68269d5 Trevo 3.1.1(311) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Base APK: my.trevo.trevoapp.apk

  Split APKs: config.ar, config.armeabi_v7a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xhdpi, config.zh

  Tệp SHA1: b979e26e403fecf4fd524e2d757e7f1f9a578cf8

  Dung lượng tệp: 51.1 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V3.1 54.6 MB XAPK APKs

  Trevo

  2021-05-07

  2Variants
 • V3.0.3 51.9 MB XAPK APKs

  Trevo

  2021-04-16

  2Variants
 • V3.0.3 60.8 MB APK

  Trevo

  2021-04-16

  Trevo 3.0.3 (303)

  Cập nhật vào: 2021-04-16

  Uploaded by: قتيبه ابو يونس

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 160210fdc25e75779a53c8825b42ba5df68269d5 Trevo 3.0.3(303) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: arm64-v8a, armeabi, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: 0c4fb4f9c72481e45a624f9041fa9a3bedeba893

  Dung lượng tệp: 60.8 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V3.0.2 51.8 MB XAPK APKs

  Trevo

  2021-04-02

  Trevo 3.0.2 (302)

  Cập nhật vào: 2021-04-02

  Uploaded by: Gustavo Pereira

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 160210fdc25e75779a53c8825b42ba5df68269d5 Trevo 3.0.2(302) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Base APK: my.trevo.trevoapp.apk

  Split APKs: config.ar, config.armeabi_v7a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.tvdpi, config.vi, config.zh

  Tệp SHA1: c13e6ab567dd15fc35bd44bb0a704268009253e5

  Dung lượng tệp: 51.8 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V3.0.2 60.7 MB APK

  Trevo

  2021-04-02

  Trevo 3.0.2 (302)

  Cập nhật vào: 2021-04-02

  Uploaded by: อาทิตย์ ศรีสดครับ

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 160210fdc25e75779a53c8825b42ba5df68269d5 Trevo 3.0.2(302) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: arm64-v8a, armeabi, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: 904c25223d788298bfb7cb476373a543b54afdce

  Dung lượng tệp: 60.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V3.0.0 52.6 MB XAPK APKs

  Trevo

  2021-03-25

  2Variants
 • V2.1.1 52.3 MB XAPK APKs

  Trevo

  2021-03-12

  2Variants
 • V2.1.0 52.3 MB XAPK APKs

  Trevo

  2021-03-01

  2Variants
 • V2.0.9 52.3 MB XAPK APKs

  Trevo

  2021-02-18

  2Variants
 • V2.0.8 52.3 MB XAPK APKs

  Trevo

  2021-02-10

  2Variants
 • V2.0.7 59.8 MB APK

  Trevo

  2021-02-05

  Trevo 2.0.7 (228)

  Cập nhật vào: 2021-02-05

  Uploaded by: อาทิตย์ ศรีสดครับ

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 160210fdc25e75779a53c8825b42ba5df68269d5 Trevo 2.0.7(228) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: arm64-v8a, armeabi, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: eb2a83fdfb4b2a0df4523b23b79bda403ff98844

  Dung lượng tệp: 59.8 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.0.6 50.8 MB XAPK APKs

  Trevo

  2021-01-31

  Trevo 2.0.6 (227)

  Cập nhật vào: 2021-01-31

  Uploaded by: Gustavo Pereira

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 160210fdc25e75779a53c8825b42ba5df68269d5 Trevo 2.0.6(227) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Base APK: my.trevo.trevoapp.apk

  Split APKs: config.ar, config.armeabi_v7a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.tvdpi, config.vi, config.zh

  Tệp SHA1: 8ea12734f4d7a2ddd019723758a509940a96b15a

  Dung lượng tệp: 50.8 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.0.6 59.6 MB APK

  Trevo

  2021-01-31

  Trevo 2.0.6 (227)

  Cập nhật vào: 2021-01-31

  Uploaded by: مدنيني الخرشوفي

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 160210fdc25e75779a53c8825b42ba5df68269d5 Trevo 2.0.6(227) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: arm64-v8a, armeabi, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: 16efc84accbcaf6c749d2250aa2120208d7b0822

  Dung lượng tệp: 59.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.0.5 50.8 MB XAPK APKs

  Trevo

  2021-01-19

  Trevo 2.0.5 (226)

  Cập nhật vào: 2021-01-19

  Uploaded by: Gustavo Pereira

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 160210fdc25e75779a53c8825b42ba5df68269d5 Trevo 2.0.5(226) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Base APK: my.trevo.trevoapp.apk

  Split APKs: config.ar, config.armeabi_v7a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.tvdpi, config.vi, config.zh

  Tệp SHA1: 9c2777416e83ed7634f71b938ec26ae251dbef37

  Dung lượng tệp: 50.8 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.0.5 59.6 MB APK

  Trevo

  2021-01-19

  Trevo 2.0.5 (226)

  Cập nhật vào: 2021-01-19

  Uploaded by: مدنيني الخرشوفي

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 160210fdc25e75779a53c8825b42ba5df68269d5 Trevo 2.0.5(226) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: arm64-v8a, armeabi, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: 012bb1e127fc2ad9d1a52cee5da03523a8a88a70

  Dung lượng tệp: 59.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.0.4 50.7 MB XAPK APKs

  Trevo

  2020-12-31

  2Variants
 • V2.0.3 52.1 MB XAPK APKs

  Trevo

  2020-12-19

  2Variants
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Tải về
ứng dụng APKPure