We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
Toy Robot Mexico Rex Dino War biểu tượng

Toy Robot Mexico Rex Dino War

2 for Android

Mô tả của Toy Robot Mexico Rex Dino War

The robot toy world war continued for an eternity. You have to make the robot Mexico Rex to join the war, protect your homeland! Assemble all parts of the Mexico Rex. Test performance, showing your power!
Hiển thị nhiều hơn

Additional Information

Advertisement
Phiên bản trước
 • V2 15.0 MB APK

  Toy Robot Mexico Rex Dino War

  2018-10-18

  Toy Robot Mexico Rex Dino War 2 (2000000)

  Cập nhật vào: 2018-10-18

  Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

  Chữ ký: 4cb2f6b710f10d31cdf3b189d32d8e8c3211d3c8 Toy Robot Mexico Rex Dino War 2(2000000) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: d3c5d3487f0fda25d031bbec35467300b598a1b8

  Dung lượng tệp: 15.0 MB

  Tải về

 • V1.3 20.4 MB APK

  Toy Robot Mexico Rex Dino War

  2016-08-03

  Toy Robot Mexico Rex Dino War 1.3 (1003000)

  Cập nhật vào: 2016-08-03

  Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

  Chữ ký: 4cb2f6b710f10d31cdf3b189d32d8e8c3211d3c8 Toy Robot Mexico Rex Dino War 1.3(1003000) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: f9620a10f9238d90568e5d014501019525c6fe7d

  Dung lượng tệp: 20.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.2 17.7 MB APK

  Toy Robot Mexico Rex Dino War

  2016-05-03

  Toy Robot Mexico Rex Dino War 1.2 (1002000)

  Cập nhật vào: 2016-05-03

  Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

  Chữ ký: 4cb2f6b710f10d31cdf3b189d32d8e8c3211d3c8 Toy Robot Mexico Rex Dino War 1.2(1002000) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: b001f94ab1a34fb4824c3654ee630ad4ea9cdc71

  Dung lượng tệp: 17.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.1 15.1 MB APK

  Toy Robot Mexico Rex Dino War

  2016-04-26

  Toy Robot Mexico Rex Dino War 1.1 (1001000)

  Cập nhật vào: 2016-04-26

  Yêu cầu Android: Android 2.2+ (Froyo, API 8)

  Chữ ký: 4cb2f6b710f10d31cdf3b189d32d8e8c3211d3c8 Toy Robot Mexico Rex Dino War 1.1(1001000) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 483b68d90f13727b5a74345a17c3a4d3e7cb2d8a

  Dung lượng tệp: 15.1 MB

  Tải về

Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Tải về
ứng dụng APKPure