We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
통합계산기(Total Calculator) biểu tượng

통합계산기(Total Calculator)

15.2 for Android

Mô tả của 통합계산기(Total Calculator)

★ 여러 다양한 계산기를 하나의 앱에서 사용 할 수 있으며 사용자의 실수를 최대한 방지할 수 있는 기능이 내장된 편리하고 똑똑한 계산기
★ 히스토리, 메모리 저장 기능 및 Undo, Redo 기능 제공
★ 12개 계산기 테마 지원
★ 계산기 버튼음 소리 및 폰트 변경 기능


- 통합계산기 구성 -

1) 간단계산기
1) 일반계산기
2) 공학계산기
3) 통계계산기
4) 진법계산기
5) 일자계산기
6) 단위변환
7) 퍼센트/부가세 계산기
8) 이자계산기(예금/적금/대출)

★ 무료버전은 광고가 표시됩니다.
----
개발자 연락처 :
01077217938
Hiển thị nhiều hơn

통합계산기(Total Calculator) 15.2 Cập nhật

2020-04-04
☞ ver 15.2
→ Error correction

Additional Information

Advertisement
Phiên bản trước
 • V15.2 5.1 MB XAPK APKs

  통합계산기(Total Calculator)

  2020-04-04

  통합계산기(Total Calculator) 15.2 (152)

  Cập nhật vào: 2020-04-04

  Uploaded by: Khant Nyein Thu

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 2e6b104b38625737053d829b0ec2a6a9a6308395 통합계산기(Total Calculator) 15.2(152) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: universal

  Base APK: app.kwc.math.totalcalc.apk

  Split APKs: config.ar, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.iw, config.ja, config.ko, config.ms, config.nb, config.nl, config.pl, config.pt, config.ru, config.sv, config.th, config.tr, config.vi, config.xxhdpi, config.zh

  Tệp SHA1: b4efebe71394e4145bd6d70350a1fd4044ec0987

  Dung lượng tệp: 5.1 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V15.1 5.1 MB XAPK APKs

  통합계산기(Total Calculator)

  2020-02-09

  통합계산기(Total Calculator) 15.1 (151)

  Cập nhật vào: 2020-02-09

  Uploaded by: Muhamad Riyan

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 2e6b104b38625737053d829b0ec2a6a9a6308395 통합계산기(Total Calculator) 15.1(151) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: universal

  Base APK: app.kwc.math.totalcalc.apk

  Split APKs: config.ar, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.iw, config.ja, config.ko, config.ms, config.nb, config.nl, config.pl, config.pt, config.ru, config.sv, config.th, config.tr, config.vi, config.xxhdpi, config.zh

  Tệp SHA1: ddfb311f6effc2f883405b1f6b90353683174609

  Dung lượng tệp: 5.1 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V14.8 4.8 MB APK

  통합계산기(Total Calculator)

  2020-02-04

  통합계산기(Total Calculator) 14.8 (148)

  Cập nhật vào: 2020-02-04

  Uploaded by: Muhamad Riyan

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 2e6b104b38625737053d829b0ec2a6a9a6308395 통합계산기(Total Calculator) 14.8(148) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 99afe192a06fbf62f660368e3f2a953baadb18f5

  Dung lượng tệp: 4.8 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V14.7 4.5 MB APK

  통합계산기(Total Calculator)

  2019-06-06

  통합계산기(Total Calculator) 14.7 (147)

  Cập nhật vào: 2019-06-06

  Uploaded by: Sutida Methanupap

  Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

  Chữ ký: 2e6b104b38625737053d829b0ec2a6a9a6308395 통합계산기(Total Calculator) 14.7(147) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-480dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 1303546061a86013e6a20907eb5c1b918a929a9f

  Dung lượng tệp: 4.5 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V14.5 4.6 MB APK

  통합계산기(Total Calculator)

  2019-05-30

  통합계산기(Total Calculator) 14.5 (145)

  Cập nhật vào: 2019-05-30

  Uploaded by: Khant Nyein Thu

  Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

  Chữ ký: 2e6b104b38625737053d829b0ec2a6a9a6308395 통합계산기(Total Calculator) 14.5(145) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: b8ad3761f906b60f450604979ba7d5eef8de036c

  Dung lượng tệp: 4.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V14.4 4.0 MB APK

  통합계산기(Total Calculator)

  2019-05-11

  통합계산기(Total Calculator) 14.4 (144)

  Cập nhật vào: 2019-05-11

  Uploaded by: An Nguyen

  Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

  Chữ ký: 2e6b104b38625737053d829b0ec2a6a9a6308395 통합계산기(Total Calculator) 14.4(144) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 00fdddc2264ad5a5067da52f2b186621e677c869

  Dung lượng tệp: 4.0 MB

  Có gì mới:

  Tải về

Tương tự với 통합계산기(Total Calculator)
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Ứng dụng phổ biến trong 24 giờ trước
Tải về
ứng dụng APKPure