We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.

Giới thiệu về The Haven Star

Tiếng Việt

Sống trên ngôi sao mới. Khám phá vùng đất hy vọng. Chiến đấu và sống với điều chưa biết!

A habitable planet is discovered. Danger and opportunity coexist together. Live at all costs. Discover, collect, build, and hunt with your own hands. Protect yourselves from the intrusion of malicious people from different camps. Build your fortress, form an alliance, and create a culture? Start it from now..
Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Trò chơi

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật The Haven Star 0.1.41

cập nhật trên

Jan 28, 2022

Được tải lên bởi

Trần Như

Yêu cầu Android

Android 5.0+

Hiển thị nhiều hơn
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ