We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
Tatil Sayacı - Okul Sayacı biểu tượng

Tatil Sayacı - Okul Sayacı

1.3.5 for Android

Mô tả của Tatil Sayacı - Okul Sayacı

Okulların kapanmasına veya açılmasına ne kadar kaldığını geri sayım şeklinde gösteren kullanışlı bir uygulama. Sürekli güncellenen bu uygulama ile okulların kapanışını saniyesi saniyesine öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda Yks ve Lgs sınavlarına ne kadar kaldığını da bu uygulama sayesinde takip edebilirsiniz. Belirtmek isteriz ki bu uygulama internet gerektirmez.

" Okullar Ne Zaman Kapanacak ? " sorusuna cevap geri sayım uygulaması.

15 Tatile ne kadar kaldı ?
Resmi Tatiller Ne Zaman ?
Yks sınavına ne kadar kaldı ?
Lgs sınavına ne kadar kaldı ?
Saniyesi Saniyesine Hemen öğren !
Okul Sayacı - Tatil Sayacı
Hiển thị nhiều hơn

Tatil Sayacı - Okul Sayacı 1.3.5 Cập nhật

2019-06-15
+ 'Okul ne zaman açılacak ?' sayacı eklendi.

Additional Information

Advertisement
Phiên bản trước
 • V1.3.5 13.4 MB APK

  Tatil Sayacı - Okul Sayacı

  2019-06-15

  Tatil Sayacı - Okul Sayacı 1.3.5 (1003005)

  Cập nhật vào: 2019-06-15

  Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

  Chữ ký: 6fc8d59e4b114cd5b420ce24b2cf1ab176d2b371 Tatil Sayacı - Okul Sayacı 1.3.5(1003005) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: ddbe399076c77a10fe559c37321b4470474b5fe3

  Dung lượng tệp: 13.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.3.4 13.4 MB APK

  Tatil Sayacı - Okul Sayacı

  2019-05-25

  Tatil Sayacı - Okul Sayacı 1.3.4 (1003004)

  Cập nhật vào: 2019-05-25

  Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

  Chữ ký: 6fc8d59e4b114cd5b420ce24b2cf1ab176d2b371 Tatil Sayacı - Okul Sayacı 1.3.4(1003004) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: a8f244627e8c5f7c6cdb4d1b9a3f055a1bfbec13

  Dung lượng tệp: 13.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.3.3 13.4 MB APK

  Tatil Sayacı - Okul Sayacı

  2019-04-10

  Tatil Sayacı - Okul Sayacı 1.3.3 (1003003)

  Cập nhật vào: 2019-04-10

  Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

  Chữ ký: 6fc8d59e4b114cd5b420ce24b2cf1ab176d2b371 Tatil Sayacı - Okul Sayacı 1.3.3(1003003) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 3b759845557900bfdd18a2751b498a9dbec2b15f

  Dung lượng tệp: 13.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.3.2 13.4 MB APK

  Tatil Sayacı - Okul Sayacı

  2019-03-10

  Tatil Sayacı - Okul Sayacı 1.3.2 (1003002)

  Cập nhật vào: 2019-03-10

  Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

  Chữ ký: 6fc8d59e4b114cd5b420ce24b2cf1ab176d2b371 Tatil Sayacı - Okul Sayacı 1.3.2(1003002) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: c7b8ea3def1dcfac17b5f0d3d2de4e5a3b213eaa

  Dung lượng tệp: 13.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.3.1 13.4 MB APK

  Tatil Sayacı - Okul Sayacı

  2019-02-03

  Tatil Sayacı - Okul Sayacı 1.3.1 (1003001)

  Cập nhật vào: 2019-02-03

  Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

  Chữ ký: 6fc8d59e4b114cd5b420ce24b2cf1ab176d2b371 Tatil Sayacı - Okul Sayacı 1.3.1(1003001) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: b3fe9af4061b715b13e4e34ec7b8c8586f6bb0da

  Dung lượng tệp: 13.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.3.0 14.2 MB APK

  Tatil Sayacı - Okul Sayacı

  2019-01-18

  Tatil Sayacı - Okul Sayacı 1.3.0 (1003000)

  Cập nhật vào: 2019-01-18

  Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

  Chữ ký: 6fc8d59e4b114cd5b420ce24b2cf1ab176d2b371 Tatil Sayacı - Okul Sayacı 1.3.0(1003000) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: fb41a84b1d5ca20c814c7640ff35a4c0806fb779

  Dung lượng tệp: 14.2 MB

  Có gì mới:

  Tải về

Tương tự với Tatil Sayacı - Okul Sayacı
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Ứng dụng phổ biến trong 24 giờ trước
Tải về
ứng dụng APKPure