We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
Surat Yasin Audio dan Tahlil biểu tượng

Surat Yasin Audio dan Tahlil

1.8.2 for Android

Mô tả của Surat Yasin Audio dan Tahlil

Surat Yasin (Surah Yaasiin / Yaseen) dan Tahlil Arwah lengkap dengan audio dan terjemahannya. Mendukung tiga bahasa dan terjemahan: Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris (English) dan Bahasa Melayu.

Ditampilkan secara interaktif dan huruf yang jelas sehingga memudahkan penggunanya. Aplikasi ini dapat diatur untuk menampilkan teks arab, teks latin, atau terjemahannya saja.
Hiển thị nhiều hơn

Surat Yasin Audio dan Tahlil 1.8.2 Cập nhật

2020-03-14
* Fix and support for the latest android version.

Additional Information

Advertisement
Phiên bản trước
 • V1.8.2 16.7 MB XAPK APKs

  Surat Yasin Audio dan Tahlil

  2020-03-14

  Surat Yasin Audio dan Tahlil 1.8.2 (26)

  Cập nhật vào: 2020-03-14

  Uploaded by: Nirakar Karki

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: e14aaddc852c75dc4a42939c7302514bc22e8fba Surat Yasin Audio dan Tahlil 1.8.2(26) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: arm64-v8a

  Base APK: com.indocipta.yaasiin.apk

  Split APKs: config.arm64_v8a

  Tệp SHA1: b8c25d7273f2e53d28327645ad8c97a976f00d98

  Dung lượng tệp: 16.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.8.2 15.8 MB APK

  Surat Yasin Audio dan Tahlil

  2020-03-14

  Surat Yasin Audio dan Tahlil 1.8.2 (26)

  Cập nhật vào: 2020-03-14

  Uploaded by: Nirakar Karki

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: e14aaddc852c75dc4a42939c7302514bc22e8fba Surat Yasin Audio dan Tahlil 1.8.2(26) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: b0ae577000023e463cde3f2314fa2a0a009af805

  Dung lượng tệp: 15.8 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.8.1 16.7 MB APK

  Surat Yasin Audio dan Tahlil

  2020-03-13

  Surat Yasin Audio dan Tahlil 1.8.1 (25)

  Cập nhật vào: 2020-03-13

  Uploaded by: Valeria Rachel Cl

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: e14aaddc852c75dc4a42939c7302514bc22e8fba Surat Yasin Audio dan Tahlil 1.8.1(25) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: arm64-v8a

  Tệp SHA1: 616062fd10e7cc37f7ce962b99248f393b46ceb5

  Dung lượng tệp: 16.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.8 14.0 MB XAPK APKs

  Surat Yasin Audio dan Tahlil

  2020-03-12

  Surat Yasin Audio dan Tahlil 1.8 (24)

  Cập nhật vào: 2020-03-12

  Uploaded by: Mārįø Berki

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: e14aaddc852c75dc4a42939c7302514bc22e8fba Surat Yasin Audio dan Tahlil 1.8(24) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: arm64-v8a

  Base APK: com.indocipta.yaasiin.apk

  Split APKs: config.arm64_v8a

  Tệp SHA1: 224dbacea1bef3dad10f9365010d0c3157d234c8

  Dung lượng tệp: 14.0 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.8 13.9 MB APK

  Surat Yasin Audio dan Tahlil

  2020-03-12

  Surat Yasin Audio dan Tahlil 1.8 (24)

  Cập nhật vào: 2020-03-12

  Uploaded by: Valeria Rachel Cl

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: e14aaddc852c75dc4a42939c7302514bc22e8fba Surat Yasin Audio dan Tahlil 1.8(24) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: arm64-v8a

  Tệp SHA1: f87f0daea26d6148db778307022d7254c04e1f19

  Dung lượng tệp: 13.9 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.7.1 14.8 MB APK

  Surat Yasin Audio dan Tahlil

  2019-10-18

  Surat Yasin Audio dan Tahlil 1.7.1 (23)

  Cập nhật vào: 2019-10-18

  Uploaded by: Valeria Rachel Cl

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: e14aaddc852c75dc4a42939c7302514bc22e8fba Surat Yasin Audio dan Tahlil 1.7.1(23) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: arm64-v8a

  Tệp SHA1: 67ad8ad8c2725b970d7b371d29985bef7aeeea8c

  Dung lượng tệp: 14.8 MB

  Có gì mới:

  Tải về

Tương tự với Surat Yasin Audio dan Tahlil
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Ứng dụng phổ biến trong 24 giờ trước
Tải về
ứng dụng APKPure