We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
Superbru biểu tượng

Superbru

Predictor & Fantasy

Dự đoán tỷ số thể thao và đấu với bạn bè trong các giải đấu tư nhân. Trên 2m người dùng.

Phiên bản trước
 • V3.1.3

  20.6 MB XAPK APKs

  Superbru

  2022-11-16

  2Variants
 • V3.1.3

  21.0 MB APK

  Superbru

  2022-11-16

  Superbru 3.1.3 (300038)

  Cập nhật vào: 2022-11-16

  Được tải lên bởi: Ansari Ansari

  Yêu cầu Android: Android 6.0+ (M, API 23)

  Chữ ký: f3a924491a2ef3a1ced3028f1b1549e389677842 Superbru 3.1.3(300038) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: universal

  Tệp SHA1: 64b14660f98e1db7351b4f01c1a01cfee21da293

  Dung lượng tệp: 21.0 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V3.1.2

  20.0 MB XAPK APKs

  Superbru

  2022-11-15

  2Variants
 • V3.1.2

  20.4 MB APK

  Superbru

  2022-07-02

  2Variants
 • V3.1.1

  19.8 MB XAPK APKs

  Superbru

  2021-04-25

  Superbru 3.1.1 (300022)

  Cập nhật vào: 2021-04-25

  Được tải lên bởi: Ansari Ansari

  Yêu cầu Android: Android 6.0+ (M, API 23)

  Chữ ký: f3a924491a2ef3a1ced3028f1b1549e389677842 Superbru 3.1.1(300022) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: universal

  Base APK: properties.superbru.apk

  Split APKs: config.ar, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xxhdpi, config.zh

  Tệp SHA1: 242f8b97c3819645ed2023dbf33cefe35a4e25a4

  Dung lượng tệp: 19.8 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V3.1.1

  20.2 MB APK

  Superbru

  2021-04-25

  Superbru 3.1.1 (300022)

  Cập nhật vào: 2021-04-25

  Được tải lên bởi: Ansari Ansari

  Yêu cầu Android: Android 6.0+ (M, API 23)

  Chữ ký: f3a924491a2ef3a1ced3028f1b1549e389677842 Superbru 3.1.1(300022) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: universal

  Tệp SHA1: 2f89f782c65904574ef87075f597c2c9fac5aefd

  Dung lượng tệp: 20.2 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V3.1.0

  18.5 MB APK

  Superbru

  2021-02-02

  Superbru 3.1.0 (300016)

  Cập nhật vào: 2021-02-02

  Được tải lên bởi: Damali Reid

  Yêu cầu Android: Android 6.0+ (M, API 23)

  Chữ ký: f3a924491a2ef3a1ced3028f1b1549e389677842 Superbru 3.1.0(300016) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: universal

  Tệp SHA1: 860c52845706e13b53b8d25baf5af177b45866d0

  Dung lượng tệp: 18.5 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V3.0.5

  18.8 MB APK

  Superbru

  2018-06-05

  Superbru 3.0.5 (300008)

  Cập nhật vào: 2018-06-05

  Được tải lên bởi: Oo Oo Pyae Gyi

  Yêu cầu Android: Android 4.2+ (Jelly Bean MR1, API 17)

  Chữ ký: f3a924491a2ef3a1ced3028f1b1549e389677842 Superbru 3.0.5(300008) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: universal

  Tệp SHA1: 6d057280ea486799105e3843c1e06190fe348bb6

  Dung lượng tệp: 18.8 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V3.0.3

  15.3 MB APK

  Superbru

  2018-03-10

  Superbru 3.0.3 (300006)

  Cập nhật vào: 2018-03-10

  Được tải lên bởi: Damali Reid

  Yêu cầu Android: Android 4.2+ (Jelly Bean MR1, API 17)

  Chữ ký: f3a924491a2ef3a1ced3028f1b1549e389677842 Superbru 3.0.3(300006) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: universal

  Tệp SHA1: 1d3d7212f0520ccacfd79c31c62505899d3b75d7

  Dung lượng tệp: 15.3 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.6.3

  3.4 MB APK

  Superbru

  2016-03-14

  Superbru 1.6.3 (106038)

  Cập nhật vào: 2016-03-14

  Được tải lên bởi: Damali Reid

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: f3a924491a2ef3a1ced3028f1b1549e389677842 Superbru 1.6.3(106038) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: universal

  Tệp SHA1: e24a694f36461da1676aaf902584ec2d7485dd57

  Dung lượng tệp: 3.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.5

  10.4 MB APK

  Superbru

  2015-08-12

  Superbru 1.5 (8)

  Cập nhật vào: 2015-08-12

  Được tải lên bởi: Damali Reid

  Yêu cầu Android: Android 2.3.4+ (Gingerbread MR1, API 10)

  Chữ ký: f3a924491a2ef3a1ced3028f1b1549e389677842 Superbru 1.5(8) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-480dpi

  Cấu trúc: universal

  Tệp SHA1: f11c2440e60b7fe9e4936e315f6c4eeb473cd23b

  Dung lượng tệp: 10.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.