We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
Stormblades biểu tượng

Stormblades

Hãy trả lời các cuộc gọi của thanh kiếm!

Phiên bản trước
 • V1.5.0 131.9 MB XAPK APKs

  Stormblades

  2020-05-14

  Stormblades 1.5.0 (19)

  Cập nhật vào: 2020-05-14

  Uploaded by: Erdeniz Özdemir

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 27548f122c88365bde66a1e318bc4107d9f81c7c Stormblades 1.5.0(19) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: arm64-v8a

  Base APK: com.kiloo.stormblades.apk

  Split APKs: config.arm64_v8a

  Tệp SHA1: fe769cd9da0f6d5004ea6127ccfb9e7a2f2a63df

  Dung lượng tệp: 131.9 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.4.10 170.6 MB XAPK OBB

  Stormblades

  2016-06-01

  Stormblades 1.4.10 (18)

  Cập nhật vào: 2016-06-01

  Uploaded by: Dominik Karpiński

  Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

  Chữ ký: 27548f122c88365bde66a1e318bc4107d9f81c7c Stormblades 1.4.10(18) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 557b4c977c48a4ca54e2a4506d569d26da6cea88

  Dung lượng tệp: 170.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.4.10 92.3 MB APK

  Stormblades

  2016-06-01

  Stormblades 1.4.10 (18)

  Cập nhật vào: 2016-06-01

  Uploaded by: Dominik Karpiński

  Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

  Chữ ký: 27548f122c88365bde66a1e318bc4107d9f81c7c Stormblades 1.4.10(18) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: c2112eebb3abfa2476be7fcf11642557fc21cd18

  Dung lượng tệp: 92.3 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.4.9 170.6 MB XAPK OBB

  Stormblades

  2016-05-18

  Stormblades 1.4.9 (16)

  Cập nhật vào: 2016-05-18

  Uploaded by: Manish Bagga

  Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

  Chữ ký: 27548f122c88365bde66a1e318bc4107d9f81c7c Stormblades 1.4.9(16) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 24a72db4860ef9d394b7c22a1019a238be386f78

  Dung lượng tệp: 170.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.4.9 92.3 MB APK

  Stormblades

  2016-05-18

  Stormblades 1.4.9 (16)

  Cập nhật vào: 2016-05-18

  Uploaded by: Manish Bagga

  Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

  Chữ ký: 27548f122c88365bde66a1e318bc4107d9f81c7c Stormblades 1.4.9(16) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 66a495f3f44fb1830f2adc926a829c22e2094294

  Dung lượng tệp: 92.3 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.4.1 89.6 MB XAPK OBB

  Stormblades

  2015-11-12

  Stormblades 1.4.1 (15)

  Cập nhật vào: 2015-11-12

  Uploaded by: Manish Bagga

  Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

  Chữ ký: 27548f122c88365bde66a1e318bc4107d9f81c7c Stormblades 1.4.1(15) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: d0d84b26676e1f82505e200206f3f673fa1bab19

  Dung lượng tệp: 89.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.4.1 13.8 MB APK

  Stormblades

  2015-11-12

  Stormblades 1.4.1 (15)

  Cập nhật vào: 2015-11-12

  Uploaded by: Manish Bagga

  Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

  Chữ ký: 27548f122c88365bde66a1e318bc4107d9f81c7c Stormblades 1.4.1(15) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: c94732eb613cda16c58694ff145b8ad223fdfa90

  Dung lượng tệp: 13.8 MB

  Có gì mới:

  Tải về

Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Tải về
ứng dụng APKPure