We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
던전앤파이터 모바일 CBT biểu tượng

던전앤파이터 모바일 CBT

0.6.13 for Android

NEXON Company

Mô tả của 던전앤파이터 모바일 CBT

액션 명가 네오플에서 선보이는 액션쾌감의 정수!

기억하시나요?
당신의 잠들어 있는 액션 본능을 일깨울 시간!
모두가 새롭게 시작하는 던전앤파이터 모바일!

이제 언제 어디서나 짜릿한 액션쾌감을 경험해보세요!

▶ 게임 소개 ◀
■ 오리지널 액션쾌감 던전앤파이터 모바일!
터치로 느끼는 원작의 강렬한 콤보 액션과 완성도 높은 도트 그래픽!
던전앤파이터만의 짜릿한 액션쾌감을 모바일에서도 경험해보세요!

■ 던전앤파이터만의 콤보 액션
던전앤파이터의 정수를 담은 넥스트 레벨 벨트스크롤 모바일 액션!
연쇄 콤보, 슬라이드, 확장 슬롯 등 모바일을 위한 특화된 조작 시스템을 통해
경험해보지 못했던 극한의 액션을 즐기실 수 있습니다.

■ 개성 넘치는 다양한 캐릭터
던전앤파이터를 대표하는 캐릭터들과 함께
시공간을 넘어 다시 한 번 모험을 떠나세요!
캐릭터별로 다양한 고유 스킬과 무기로 색다른 플레이스타일을 경험해보세요!

■ 풍부한 즐길거리
모바일 던전앤파이터에서 최초로 선보이는
압도적인 스케일의 로터스 레이드를 비롯한
월드보스, 고대던전, 지옥파티, 결투장 등
다양한 액션쾌감을 컨텐츠를 즐겨보세요!


▶던전앤파이터 모바일 소식을 가장 빠르게 확인하세요!◀
공식 홈페이지: https://mdnf.nexon.com
공식 유튜브: https://www.youtube.com/channel/UCrdRt77s53QWevhMYX-8UPg

■ 스마트폰 앱 접근권한 안내
앱 이용 시 아래와 같은 서비스를 제공하기 위해 접근 권한을 요청하고 있습니다.

[필수적 접근권한]
사진/미디어/파일 저장: 게임 설치 파일 및 업데이트 파일 저장, 고객센터에 자료를 업로드 하는데 필요합니다.

[선택적 접근권한]
카메라: 사진 및 동영상 업로드를 위한 촬영에 필요합니다.
사진: 영상 저장, 사진 및 동영상 업로드 하는데 필요합니다.
마이크: 동영상 업로드를 위한 촬영을 위해 필요합니다.
전화 : 마케팅 정보 활용을 위해 전화번호 수집 기능이 사용되며, 이는 첫 인증 후 최초 1회만 진행됩니다.
* 선택적 접근권한 허용에 동의하지 않아도 서비스 이용이 가능합니다.

[접근권한 철회 방법]
▶ 안드로이드 6.0 이상: 설정 > 앱 > 권한 항목 선택 > 권한 목록 > 접근권한 동의 또는 철회 선택
▶ 안드로이드 6.0 미만: 운영체제를 업그레이드하여 접근권한을 철회하거나, 앱을 삭제
※ 앱이 개별 동의 기능을 제공하지 않을 수 있으며 위의 방법으로 접근 권한을 철회할 수 있습니다.
----
개발자 연락처 :
1588-7701
Hiển thị nhiều hơn

던전앤파이터 모바일 CBT Tags

Add Tags

By adding tag words that describe for Games&Apps, you're helping to make these Games and Apps be more discoverable by other APKPure users.

Additional Information

Phiên bản trước
 • V0.6.13 282.6 MB XAPK APKs

  던전앤파이터 모바일 CBT

  2021-12-19

  던전앤파이터 모바일 CBT 0.6.13 (131)

  Cập nhật vào: 2021-12-19

  Uploaded by: Jorge Miguel

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: f9bf0ba1d0602d4a8ae335a273b9ab2510312ea1 던전앤파이터 모바일 CBT 0.6.13(131) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: arm64-v8a

  Base APK: com.nexon.mdnf.cbt.apk

  Split APKs: config.ar, config.arm64_v8a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xxhdpi, config.zh

  Tệp SHA1: 6b555ce59133bc1e95238c30cf89411221530b9e

  Dung lượng tệp: 282.6 MB

  Tải về

Xem thêm từ NEXON Company
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Trò chơi phổ biến trong 24 giờ trước
Tải về
ứng dụng APKPure