Stickman Dismounting biểu tượng

Stickman Dismounting APK

9.2 | 0 Reviews | 0 Posts
  • Tác giả:

    ViperGames

  • Phiên bản mới nhất:

    2.0

  • Ngày phát hành:

    2018-08-09

Mô tả của Stickman Dismounting

Perform amazing stunts, crash into walls, break bones, destroy vehicles and have the fun!

FEATURES:
- unique active ragdoll physics system
- crunchy sound effects
- multiple levels
- multiple vehicles
- multiple props for level customization
- replay system with saving and sharing abilities

Do not attempt game actions in real life.

Facebook: https://www.facebook.com/ViperGamesDev
Hiển thị nhiều hơn

Có gì mới

2018-08-09
- Finally LEVEL EDITOR!!!
- startup black screen bug fixed
Advertisement
Stickman Dismounting APK Phiên bản cũ
Yêu cầu cập nhật Stickman DismountingYêu cầu cập nhật
Stickman Dismounting 2.0 for Android 2.3.2+ APK Tải về

Phiên bản: 2.0 (15) for Android 2.3.2+ (Gingerbread, API 9)

Cập nhật vào: 2018-08-09

Chữ ký: b99a29fc0967140363326be3cb272139293841f4 Stickman Dismounting 2.0(15) apk đã xác nhận an toàn

Tệp APK SHA1: 47b7b5c423bc545a10c2a0660d209b90a4ec46b0

Có gì mới: - Finally LEVEL EDITOR!!! - startup black screen bug fixed

Tải về APK(23.3 MB)

Stickman Dismounting 2.0 for Android 2.3.2+ APK Tải về

Phiên bản: 2.0 (14) for Android 2.3.2+ (Gingerbread, API 9)

Cập nhật vào: 2018-08-02

Chữ ký: b99a29fc0967140363326be3cb272139293841f4 Stickman Dismounting 2.0(14) apk đã xác nhận an toàn

Tệp APK SHA1: 221afaa2424df9fd12735e5363442a3785929f16

Có gì mới: - Finally LEVEL EDITOR!!!

Tải về APK(23.7 MB)

Stickman Dismounting 1.4 for Android 2.3.2+ APK Tải về

Phiên bản: 1.4 (13) for Android 2.3.2+ (Gingerbread, API 9)

Cập nhật vào: 2017-07-20

Chữ ký: b99a29fc0967140363326be3cb272139293841f4 Stickman Dismounting 1.4(13) apk đã xác nhận an toàn

Tệp APK SHA1: 83c70107b1060ded0ee569fef4108aa65416b998

Có gì mới: - increased coins earning - increased video reward- decreased some lev Nhiều hơn...

Tải về APK(22.8 MB)

Stickman Dismounting 1.3.1 for Android 2.3.2+ APK Tải về

Phiên bản: 1.3.1 (12) for Android 2.3.2+ (Gingerbread, API 9)

Cập nhật vào: 2017-04-02

Chữ ký: b99a29fc0967140363326be3cb272139293841f4 Stickman Dismounting 1.3.1(12) apk đã xác nhận an toàn

Tệp APK SHA1: 9c244aae3f778bdaf46e6e7d51eab8eb2f3fa6f3

Có gì mới: - fixed bugs

Tải về APK(22.6 MB)

Stickman Dismounting 1.3 for Android 2.3.2+ APK Tải về

Phiên bản: 1.3 (11) for Android 2.3.2+ (Gingerbread, API 9)

Cập nhật vào: 2016-02-09

Chữ ký: b99a29fc0967140363326be3cb272139293841f4 Stickman Dismounting 1.3(11) apk đã xác nhận an toàn

Tệp APK SHA1: d9b74efc978b4fa643948296100947acfec09688

Có gì mới: - added new goals - added Big character- added Zombie character (with Nhiều hơn...

Tải về APK(22.6 MB)

Stickman Dismounting 1.3 for Android 2.3.2+ APK Tải về

Phiên bản: 1.3 (10) for Android 2.3.2+ (Gingerbread, API 9)

Cập nhật vào: 2016-02-04

Chữ ký: b99a29fc0967140363326be3cb272139293841f4 Stickman Dismounting 1.3(10) apk đã xác nhận an toàn

Tệp APK SHA1: 151411b97e4a8602813cdf1877155c74f4968aa5

Có gì mới: - added Big character - added Zombie character (with dismemberment)- a Nhiều hơn...

Tải về APK(22.6 MB)

Stickman Dismounting 1.2.1 for Android 2.3.2+ APK Tải về

Phiên bản: 1.2.1 (9) for Android 2.3.2+ (Gingerbread, API 9)

Cập nhật vào: 2015-12-18

Chữ ký: b99a29fc0967140363326be3cb272139293841f4 Stickman Dismounting 1.2.1(9) apk đã xác nhận an toàn

Tệp APK SHA1: b4821bbc21888ddcf4d014bd10b5a04280b18d62

Có gì mới: - merry Christmas! - bug fixes

Tải về APK(21.6 MB)

Stickman Dismounting 1.2.1 for Android 2.3.2+ APK Tải về

Phiên bản: 1.2.1 (8) for Android 2.3.2+ (Gingerbread, API 9)

Cập nhật vào: 2015-12-18

Chữ ký: b99a29fc0967140363326be3cb272139293841f4 Stickman Dismounting 1.2.1(8) apk đã xác nhận an toàn

Tệp APK SHA1: e2b03739191af77fdd6d2e0654237861521c117b

Có gì mới: - merry Christmas! - bug fixes

Tải về APK(21.6 MB)

Hiển thị nhiều hơn
Xem thêm từ nhà phát triển
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Trò chơi phổ biến trong 24 giờ trước
Tải về
ứng dụng APKPure